Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Grand Chair Eisteddfod, ROYAL ALBERT HALL, LONDON, ——— Thursday, Feb. 23rd, 1905. 70 dmateur Soloists, Jeaehers, &e. The" Carmelite" Special Prize of Five Guineas (Kindly presented by the Amalgamated Press, Limited), for the best rendering of "The Lord is my Shepherd." (Words by HAROLD BEGBIE). (Music by A. H. BEHREND). Published at 6d. net in the "Carmelite Music" series, and obtainable at all bookstalls and music-shops, or direct from The Amalgamated Press, Limited, 2, Carmelite House, Carmelite Street, E.C, The song is suitable to all voices, and the competi- tion is open to all amateurs. Adjudicator DR. HENRY COWARD. Send for'particulars at once to the Hon. Sec., DAVID R. HUGHES, 49, Hailsham Avenue, Streatham Hill, London, S.W. DALIWCH SYLW. CYNHELIR CYFARFOD ADLONIADOL YN YR EAST END WELSH MISSION, Bridge Street, Burdett Road, NOS IAU, IONAWR 26AIN. Pryd y ceir digon o De a Bara Brith. Ac y mae gwahoddiad cynes i bawb i ddyfod yno. Yr oil yn rhad ac am ddim. S. MARY'S WELSH CHURCH, CAMBERWELL NEW ROAD. A GRAND EISTEDDFOD, WILL BE HELD AT CAMBERWELL on MONDAY, APRIL 24th, 1905 (EASTER MONDAY). The following are the Subjects for Competition. l- SILVER CUP CHAMPION SOLO. 2. Glee," Sleep, Gentle Lady." Bishop 25 0 0 (The party not under 20, nor over 25.) 3. Quartette, Ti wyddost beth ddywed fy nghalon. Dr. Parry 1 1 0 5. Duett, Gwys y Gad." 15 0 5. Soprano Solo, Gardotes fach." 10 6 6. Tenor Solo, "Jerusalem." J. H. Roberts, Mus. Bac. 10 6 7. Baritone Solo, "Nazareth." Gounod 10 6 8. Contralto Solo, Bendithiaist goed y Meusydd." 10 6 9. Solo i blant dan 15 oed, "Gyda'r Iesu." D. Jenkins. 50 10. Pianoforte Solo, "Divertissement." Mascheroni. 10 6 11. Adroddiad, Ymson y Llofrudd. 7 6 12. Humorous Recitation. 5 0 (Any piece, but not to take more than 8 minutes in delivery.) All details will appear later on. Hon. Sec. D. DAVIES, 31, Dalberg Road, Brixton, S.W. Cystadleuaeth w "Cymro Llundain." Gwobr Gyntaf. zC2 2 0 Ail Wobr I I 0 YN y Rhifyn hwn ac yn ein rhifynau dilynol hyd ddiwedd mis Chwefror fe welir coupon ac ynddo le i ysgrifenu deuddeg enw. Gwahoddwn bob un o'n darllenwyr i'w lanw gydag enwau y Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblogaidd heddyw. a'i ddychwelyd i ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. DYMA AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— i. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn Haw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair Cystadleuaeth i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, CYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Ffugenw STORIES of WALES, BY W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. Author of Gwr u Dolau," "Gwilgm a Benni Bach," &c. I The second of a series of most interesting STORIES OF WALES, and entitled, "BOBBY JONES'S FIRST DEFENCE." will appear in the LONDON WELSHMAN for Jan. 28th. The stories will be continued week by week, and we venture to predict that it will prove equal to any similar series ever published. Order your copies at once, and then you cannot be disappointed.

[No title]

Nodiadau Golygyddol.