Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Gohebiaethau.

News
Cite
Share

Gohebiaethau. [Nid ydym mewn un modd yn gyfrifol am syniadau ein gwahanol ohebwyr.] EISTEDDFOD BOXING NIGHT. At Olygyddy "LONDON WELSHMAN." SYR,—Dywed "Y Nodwr" fod fy sylwadau ar ei nodiad ynghylch yr eisteddfod uchod yn angharedig. Tra nad wyf yn cydnabod am foment fod ganddo achos i gwyno, rhaid i mi ddweyd mai ei lythyr ef yw yr engraifft oreu a welais erioed o'r D- 1 yn gweld bai ar bechod." Dywed hefyd fy mod yn ei gyhuddo o wneyd dau haeriad anwireddus. Yr wyf yn gwadu hynny yn bendant. Ofnaf tod gwybodaeth Y Nodwr" o'r Gym- raeg yn amherffaitn, a'i fod drwy hynny wedi camddarllen fy sylwadau. Os gesyd ef ei fys ar un frawddeg neu un gair sy'n dwyn y fath gyhuddiad, byddaf yn ddiolchgar iddo. Gair yn awr ynghylch y gwahaniaeth rhwng haeriad a ffaith." Maddeued Y Nodwr" i mi am fy meidd- garwch, yr wyf eto am fyned mor bell a dadleu dros fy marn. Fy neffiniad o haeriad ydyw "gosodiad syml heb brofion y tu ol iddo." Fel engraifft. Tybiwch i mi ddweyd mai eich gohebydd yw y Cymro mwyaf rhadlon yn Llundain. Cyn y gallwn hawlio fod fy ngosodiad yn ffaith rhaid i mi brofi fod eich gohebydd yn feddiannol ar briodoleddau cymeriad rhadlon. Y cam cyntaf ydyw dyfod i gytundeb beth yw y priodoleddau hynny. Yna ceisiwn ddangos ei fod yn feddiannol arnynt. Gwnawn hynny drwy ddweyd iddo ddydd Llun, pan ar ei daith i'r City, mewn cerbydres orlawn, godi o'i sedd er mwyn rhoi lie i eistedd i flaenor Methodistaidd iddo nos Fawrth, wedi iddo gyrhaedd ei gartref a chanfod fod y forwyn drwy amryfusedd wedi llosgi ei nodiadau i'r wasg, roddi hanner coron yn ei dwrn, gan sibrwd yn ei chlust nad oedd y golled yn anadferadwy i mi ei weled ddydd Mercher yn ysgwyd llaw gyda gwr sy'n glanhau un o'r addoldai Methodistaidd ac felly ymlaen. Vna hawliwn fy mod wedi profi fy ngosodiad, a deuai fy haeriad yn ffaith. Goddefer i mi gyfaddasu yr engraifft uchod at yr eis- teddfod. I brofi fod ei haeriad yn ffaith dylai eich gohebydd ysgrifenu rhywbeth yn debyg i hyn Y rheswm nad yw yr eisteddfod mor llewyrchus ag y bu ydyw fod gormod o gyfyngu ami, fel y dengys y testynau a ganlyn :—Traeth- odau--(I) "A ddylai pob Methodist yn Llundain fyned i Jewin unwaith yn y flwyddyn?" (2) Y Cyffes Ffydd a ellir ei wella ?" (i rai dan 25 oed) "A ddylai y Meth- odistiaid yn Llundain gydymbriodi ?" (cyfyngedig i ferched). Barddoniaeth—(i)" Arwrgerdd, "Bugeiliaid Methodistaidd Llundain (pob ymgeisydd i ddewis ei fugail ei hun) (2) Dau englyn, "Y Cylarfod Misol." Gan na ddilynodd eich gohebydd y cwrs hwn, rhaid i mi, er nad wyf ond traethodwr ieuanc anwybodus, wrthod ei wahoddiad caredig i gymeryd fy ysgrifbin a chydnabod fy anwybodaeth o alw ffaith yn haeriad. Mae ei ymgais i gyfiawnhau ei haeriad yn ddigon a gwneyd i angel besychu pesychiad gwawdus. Charles o'r Bala ac Ann Griffiths, daugymeriad sydd wedi gadael olion annileadwy ar Gymru a Chymry, yn destynau rhy gyfyng i Gymry Llunaain ysgri'enu arnynt Gwarchod pawb Nid ar antur yr wyf yn ysgrifenu i'r wasg un amser, ond mae'n amlwg mai nid dyna ei reol ef," medd Y Nodwr." Rywfodd y mae ymffrost eich gohebydd yn fy adgoffa o weddi y Pharisead: 0 Dduw, yr wyf yn diolch i Ti nad wyf fel y mae dynion ereill." Mae ei gyfeiriadau personol a dirmygus tuag ataf-fel traethodwr ieuanc, fel un truenus o anwybodus, ac felly ymlaen-islaw sylw Er hynny y mae iddynt eu gwerth, oherwydd profant un peth fod yn bosibl i chwaeth Y Nodwr fod yn uwch. Mae arnaf ofn, serch mor ddwys a theimladwy yr ysgrifena am dano, nad yw ysbryd y Diwygiad hyd yn hyn wedi cymeryd llwyr feddiant o galon eich gohebydd. Y mae gennych lythyr arall—diddrwg, didda-ar yr un pwnc uwchben y ffug-enw "Cymro." Y drugaredd fwyaf allaf wneyd a'r gohebydd hwn yw gadael ei ebychiad yn ddisylw. Yr eiddoch, JAMES OWEN. 3, Derby Street, King's Cross. GWYL GENEDLAETHOL Y CYMRY. At Olygydd y LONDON WELSHMAN." SYR,—Gadewch i mi trwy gyfrwng CYMRO LLUNDAIN longvfarch "Patriot" ar ei ymdrech i ge:sio dwyn gwedd mwy cenedlaethol i'r Wyl fawr uchod. Dar- llenais ei lythyr gyda phleser mawr, yr hwn (os yw pob peth a gynwysir ynddo yn wir), sydd yn rhoddi golwg ddiddim iawn ar y modd y mae y pwyllgor yn gwneyd ei waith. A yw y pwyllgor hwn yn cynrychioli y gwahanol Sefydliadau Eglwysig yn y Brifddinas? Fy nghred i yw, nad ydyw, oddigerth yr offeiriaid. Ai nid yw yn bryd i ni ynte, fel Cymry ddeffro, ac uno i gael Gwyl wir genediaethol ar gyfer y Flwyddyn 1906—Gwyl fydd yn deilwng i'w chynnal yn mhrif Eglwys ein gwlad? Sicr yw fon digon o leisiau da yn mysg y Corau Cymreig, heb fenthyca cor Seisnig. O. W. A WELSH CLUB. To the Editor of "THE LONDON WELSHMAN." SIR,—It was pretty generally admitted at the meeting. on Friday that there was a much-felt want of a Welsh Club in London. But the wants were so varied that it will be a great task to reconcile them and bring them into a comprehensive unity. There were two main proposals. There was the club idea pure and simple-a desire to have a respectable house in London which a Welshman could point to with pride. Now the essential idea of respectability is that it is exclusive. This is also true of a club. A club that is not exclusive is like a house without walls. The objection to this scheme is that it is impracticable. Even if the sub- scription was made ten guineas I doubt if the number of superior Welshmen in London is large enough to keep a club out of debt. However, if they can do it, that is their concern. The other scheme was the formation of a company on a commercial basis with a view to—what, I don't exactly know. The objection to' this is that it is practical, by which I mean that it has no soul in it, no object and no aim. It is to be non-political, non-sectarian, non-everything,—a place where everybody can be nobody-a sort of vacuum. A true clubman has a reason, and as far as it goes, a sensible one for having a club-he wants to get away from people he is not in harmony with, that is, he wants to be exclusive. Being a man of means he kpows that it is the tradesman, or the man who is on the make" that disturbs his repose, and the portals of his club has the invisible emblem tradesmen not admitted." The second scheme is bound to make itself an aim sometime or other. It can't be always non-everything. It would eventually, I expect, become a sort of Y.M.C.A. Not that that would be a bad idea, indeed it might do much good but would a something more comprehensivc be not possible ? At the meeting a vague idea of something national tried to express itself. Now if we made Hen Wlad fy Nhadau," as the chair- man feelingly quoted, the object of our wants, could we not all join-superior and inferior Welshmen and Welsh- women ? Might I suggest then that there be three classes: patrons, members and associates, the sub- scription for the first to be three to five guineas, the second two guineas, and the third half a guinea or say Stock Preference and Ordinary Shares without any subscription fees. In any case I do hope it will be really national, not merely in name, and that it will be an all-inclusive not a non-everything sort of thing. Such a national club would be exclusive in proportion to its vigour. It would exclude not Englishmen only but all Welshmen that shared not the national life. Such a club would have a soul-a something to live for. It would live to build up Wales. A club that is a mere collection of men and figures on a financial basis is stillborn. We must choose between personal ambition and nationality. Both have their attractions. The gate is narrow and we can't have both. If their leaders are not careful and awake the Welsh working men of London will rise up and of their own hard-earned coin found their own national club, saying to the superior and well-to-do Welshmen: We banish you," as was done in Wales at the Methodist revival when the masses-built their own chapels, leaving the parson and squire to die nationally of social neglect. I hope another such crisis, may be averted, and that in the Wales of the future "To each man his handiwork To each man his crown The just Fate gives UNITED WALES. WELSH CLASSES IN LONDON. To the Editor of THE LONDON WELSHMAN." DEAR SIR,—I, in conjunction with many others who love Wales and all its associations but who do not possess that sufficient, knowledge of its language to enter into the fullest enjoyment thereof, have to thank you sincerely for the excellent" bill of fare" you put before us weekly. It is a great help to us that the LONDON WELSHMAN is set forth in the two languages, since, if it were in Cymraeg only, there would be too much for us to get through and, therefore, interest therein would be inclined to lessen. But what I desire to ask is this:: Cannot something be done in London to give a know- ledge, if not thorough, at any rate sufficient and practical, of Welsh to those in this city who are desirous of such knowledge ? There are many in London who speak Welsh but who have no real understanding of the language or its grammar, whilst no doubt there are others who have a reading and fair grammatical know- ledge thereof who, for many reasons, do not care 10 enter direct into the whirlpool of Welsh society, or endeavour in the absence of the ability to speak the language. Y uu are doing a part to help on the little ones, Carnar- vonshire has decided to do its part with the children in its schools, surely the Cymru Fydd or some kindred society can carry on a similar work in London. Classes were, I believe, in vogue at the City of London College a year or so ago; but, through lack of numbers due to the ir not being sufficiently adverti ed or made known. they were discontinued. I am of opinion that amongst the Welsh churches in this city there are many who would gladly improve themselves in the knowledge of their mother tongue. Now is the time for the Cymru Fydd in its reorganisation to help forward the national movement Tranking you in anticipation that you will be kind enough to insert this in your paper. I am, Sir, yours faithfully, MARTELTEWI.

Colofn y Gan.