Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

PROVINCIAL PAPERS IN LONDON.

Oddeutu'r Ddinas.

News
Cite
Share

Oddeutu'r Ddinas. Yn Eglwys St. Benet, yfory, cynhelir gwasanaeth arbenig o ddiolchgarwch am y cynhauaf. Pregethir foreu a hwyr gan y Parch. Jacob Hughes, Lerpwl, ac yn y pryd- nawn yn Saesneg gan y Parch L D Thomas. Y mae'r Parch. Jacob Hughes yn bre- gethwr cymeradwy, ac yn fawr ei barch gan yr Eglwyswyr yn y gogleddbarth. Y mae yn nai i'r diweddar Ddr. Joshua Hughes, yr hwn, am flynyddau lawer, oedd yn fawr ei barch yn ardal Llanelwy. Dechreu pobl y Tabernacl, King's Cross, ar eu cyfarfodydd blynyddol hwythau heno, a pharheir y gyfres trwy y dydi yfory a nos Lun. Y ddau bregethwr eleni ydynt y Parchn. O. L, Roberts, Lerpwl a Rhys J. Huws, Bethel—dau o gewri'r Gogledd. Saboth wythnos i yfory (Hydref yr 2il), yn Eglwys Hornsey Road, N., cynhelir gwasanaeth diolchgarwch am y cynhauaf, pryd y pregethir gan y Parch. D. W. Davies (ficer Llanbadarn, Trefeglwys a Chilcennin). Mae'r mudiad ynglyn a chael clwb Cym- reig yn Llundain yn parhau i enill nerth, a hysbysir yn awr y cynhelir cynhadledi ynglyn a'r achos o hyn i ganol y mis nesaf. Er mwyn sicrhau llwyddiant y b Nriad, y mae'r ychvdig bersonau sydd wrth v gor- chwyl o al w y bobl ynghyd yn awyddus am gael o hy i i amcangyfrif o'r gefnogaeth a roddir iddynt pe cychwynid y clwb. C. Mae pel-droedwyr Cymreig y ddinas wedi dechreu ar eu tymor ddydd Sadwrn di- weddaf. Caed chwareu rhagbrawfol ar y cae yn Hendon i gychwyn y rhaglen am eleni, a daeth tua haner cant o wyr ieuainc yno er ymuno &'r clwb. Mae'r rhagolygon eleni yn bur addawol, ac mae'r gwahanol gatrodau wedi sicrhau trefnleni atdyniadol. Daw y prif glybiau i chwareu â hwy eleni; a chan fod y Q aeon's Club at eu gwas- anaeth dylai'r ymdrechfeydd dynu lluoedd o'r dinasyddion i'w gwylied. Dydd Iau, Medi 14, yn Nghapel y Boro, gosododd y Parch. D. C. Jones ddau o aelodau ffyddlon yr eglwys i fyw yn nghyd o fewn cylch cyfamod crwn y fodrwy briod- asol, sef Mr. Daniel Lewis, 200, Lower Road, Daptford, a Miss Anne Llewellyn Davies, 180, Lower Road. Y 11 dyn goreu'' oedd Master Evan D. Evans, 200, Lower Road, yn cael ei gvnorthwyo gan Mr. Ed- wards, Upper Kennington Lane, a Mr. Llewellyn Davies, Cilcenin. Rhoddwyd y briodasferch ymaith gan ei hewythr, Mr. J. G. Evans, 180, Lower Road; a'r morwynion priodas oeddynt Miss Ger- trude Myfanwy Llewellyn a Miss Elizabeth Ellen Llewellyn. Yr oedd y gwisgoedd priodasol yn dlysion a gweddus iawn, a a dangoso dd eu cyfeillion y parch arferol ar yr amgylchiad. Un o deulu yr enwog Barch Thomas Jones, Cilcenin, ydyw Mrs. Lewis, ac y mae hi a'i phriod yn aelodau ffyddlon a pharchus yn eglwys y Borough. Eisteddodd tyrfa wedi y briodas i gyfran- ogi o'r wledd briodesol yn nhy Mr. a Mrs. Ei wards, Upper Kennington Line, lie y treuliwyd prydnawn difyr mewn ymgom a chanu. Treulir y mis mel" yn sir Aber- teifi gan y ddedwydd ddau. Derbyniasant lu o anrhegion gwerthfawr. Boed iddynt oes o iechyd a Iwc dda. Gadawyd allan, yn anfwriadol, y canlynol o restr anrhegion priodasol Mr a Mrs. Ellis Richards, yn ein rhifyn diweddaf:—Mr. C. Pughe Roberts, Baker Street, blwch teisien- au celyd Misses Williams, Cable Street, cyllell ymenyn a Ilwy gyffaeth arian Miss Laura. Samuel, Castellaewydd-Emlyn, llian bwrdd; Mrs. Griffiths, Maenygroes, c/dn brodiog crys nosachrib a gwrychell g*v.illt; Miss Sarah Jones, eto, llian bwrii; Mr. Edward Thomas, Nant, Penmaentnawr, mail a gefail siwgr. Bydd yn flin gan gyfeillion lliosog y Cld- ben John Watkins, 23, Mostyn Road, Brix- ton, i glywed am y cystudd sydd yn ei deulu. Perthyna teulu Cadben Watkins i un o deuluoedd parchusaf Porthmadog, ac y mae i holl aelodau y tealu y parch puraf gan ea holl gydnabod yn Llundain. Estynwn ein cydymdeimlad a hwy. Lion genym ddeall eu bod yn graddol yn gwella. MARWOLAETH MR. WILLIAM DA VIES.- Boreu dydd Gwener, Medi 9fed, 1904, bir, farw Mr. William Davies, 104, Goswell Road, Llundain, yn nhy ei frawd Mr Stephen Davies, Braenllwyn, ger Aberystwyth, i'r He yr aeth, bedwar mis yn ol, i geisio adferiad i'w iechyd; onderymdrechion goreu medd- ygon ac awyr iach hen wlad ei enedigaeth, gafaela yn dynach wnaeth ei hen elyn, y darfodedigaeth ynddo. Er ei fod yn hollo! ymwybodol fod angau yn y babell, ac nad oedd iddo gael gwella mwy, efe a ymos- tyngodd yn amyneddgar a dioddefodd ei gystudd yn hollol dawel a dirwgnach, yn deilwng o'r Cristion pur. Gadawodd weddw ynghyd a saith o amddifaid, heb eu maga, i alaru eu colled ar ei ol. Dydd Iau can- lynol, gwelwyd tyrfaoedd o berthynasau a. chyfeillion, o bell ac agos, yn ymgasglu yn nghyd i dalu y gymwynas olaf i'w weddill- ion marwol. Gwasanaethwyd yn y ty ac wrth y bedd gan y Parch. J. Evans, bugail Tabor, a gwnaeth sylwadau hynod bwrpasol ac effeithiol i'r amgylchiad. Cafodi yr ymadawedig gladdedigaeth dywysogaidd tu hwnt i'r cyffredin o ran lluosogrwydd. Y prif alarwyr oediynt: ei weidw, saith o blant, dau frawd a chwaer, ueiaint a nithod, a llu o frodyr a chwiorydd-yn-nghyfraith, ynghyd a thad-yn-nghyfraith. Yr oedd yr ymadawedig yn aelod ffyddlon o eglwys Jewin Newydd. 0 ran ei olygladau gwleid- yddol a chrefyddol, Rhyddfrydwr ac Ym- neillduwr egwyddorol ydoedd, ac yr oedd yn ddyn a feddai alluoedd meddyliol yn llawn gwreiddiolder, a diamai pe y cawsai fanteision addysg yn moreu ei oes, mai nid ffermwr a llaethwr fuasai ei alwedigaeth, ond y gwnai farc iddo ei hun ac i lenydd- iaeth ei genedl mewn cylchoeid ereill. Yr oedd yn hanu o hen gyff o dduwinyddion, pur alluog ac nid y lleiaf ydoedd yntau yn mhlith y llwythau. Yr oedd yn meddu ar got da, a llawer gwaith y clywyd ef yn ad- rodd pregethau rhai o gewri'r pwlpud gyda bias, nes swmo'r gwrandawr. Yr oedd yn meddu ar chwaeth uchel, yn siaradwr llith- rig, yn ymresymwr, cadarn, ac yn gyfaill i'r earn. Yr oedd wedi ffurfio cylch eang o gyfeillion yn ei hen ardal eneiigol, ac yn mhlith Cymry'r ddinas. Pob un a'i had- waenai a'i hoffii yn fawc iaw,i, oble-lid ei dd/noliaeth lyin a'i ff /d Hon leb. Niwii y nef a fyd to dros ei WJ 1 iw a'i and lifaid bychain yn ea profedigaeth ch werw. A chaffed ei l vch lonyddwch h/d Pan bydd darau beddau'r byd Ar un gair yn agoryd. YMWELIAD TREFORFAB FFESTINIOG k LLUN- DUN.—Fel hyn yr ysgrifenir gan Bryfdir o Ffestiniog: Gyd wladwyr, gadewch i mi eich hysbysu fod gwledd yn eich aros rhwng terfynau yr Hydref netsaf, oherwrdd i rat o honoch wahodd ein cydardalwr diddan Treborfab i ddarlithio ar John Elias o Fan a Hen D liwygiadau Cymru yn eich mysg. Mae ei enw mor hyb/s a dihareb yn y tir erbyn hyn a'i boblogrwydd yn cynyddu yn barhaus. Nid yw Treforfab yn arfer pabelia, mewn cymylau, nac yn dewis arswydo neb trwy siariai yn nghyweirnod y daran ond yn hytrach traethu ei geaidwri mjiva C/oi- raeg glan m )r ddiyoiffrost a nant y m rn/dd. Mis "Jotm Elia) o Fda waii. cael adgyt- 3