Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Newyddion Cymreig.

Oddeutu'r Ddinas.

News
Cite
Share

ydoedd carfod dosbarth y briodasferch yn yr Vsgol Sul, j 11 eistedd yn nghyd with fwrdd y wledd, ac yn cymeradwyo hyd eu beitbaf bob awgrym glywsant am lwyddiant a chysur dyfcdol eu hathrawes ffyddlon. Cafwyd yn ystod y prydnawn gyfres o ar- eithiau melus. Yn mhlith ereill, siaradwyd gany rbai canlynol: Parchn S E Prytherch, a J. Davies (Pontsaeson), Mri. Anthony, Humphrey Hughes, Davies (Harrow Road), LIo) a (Svansea), Price Evans, E. L. Evans, Phillips a Joshua James. Canwyd yn swynol gan Misses Myfanwy Jones, Maggie Davies, Leaves, a Hughes (Lyntcn Road), ac ad- toddwyd gan ereill. Ymadawodd y par ieuanc am Gymru ar ol y wledd, a bendith a d) muniadau da eu cyfeillion yn eu dilyn. Ni ellid dychmygu tretniadau mwy dymunol nag ydoecd yn nodweddu y cwbl ar yr am- gylchiad hwn ac yr oedd yr oil yn wedd- ajdd a Christicnogol mewn ysbryd a llyth- yren. A ganlyn yw rhestr o'r anrhegion:— Bridegroom to bride, gold chain and pendant, set with diamonds; bride to bridegroom, gold links Mrs R. Rowlands, Lisburne House (mother of bride), household linen Mr. R. Rowlands, Lisburne House, cheque Mr. T. Morgan, 9, Malvern Road (brother- in-law), cheque Mrs. T. Morgan (sister), weddirg breakfast; Master Willie Morgan, silver salt cellers Mr. and Mrs. Morgan, High Street, Boro' (sister), satin eider down quilt; Mr. and Mrs. D. Morgan (sister), quilt; Mr. and Mrs. Jenkins, Islington (sister) dinner service; Miss Richards, Lisburne House (sister), silver tea spoons and tongs in case Mr, and Mrs. D. Davies, Harrow Road, tea service Mr. and Mrs. E. Rowlands, Elgin Avenue, chamber ware Misses Hughes, Wakeman Road, set of oak trays Mrs. James, John Street, pair of vases; Miss James, John Street, hand-made night dress case Miss Mary James, John Street, hand-painted table centre Mr. and Mrs. Anthony, hall brushes; Mr. and Mrs. W. Price, cheque; Mr. and Mrs. Lloyd (solicitor), silver cruet stand Mr. and Mrs. Price Evans, tea service Mr. and Mrs. Humphrey Hughes, table cloth; Miss Griffiths, Rochester Road, pair of vases Mr. and Mrs. Williams, Cambridge Road, carvers in case Miss Richards, Shirland Road, candlesticks; Mr. Joshua James, plant stand Mr. E. L. Evans (chem- ist), flower stand; Mrs. Beiwortby, flower stand; Mus Belworthy, pair of vases; Miss Emily Bel- wortby, fruit dish Mr. M. Morgan, "Westminterj tea cosy Miss Lizzie Williams, Cross Inn, Cadigansbire, silver cruet; MIES Jennie Jones, Brynmawr, table cloth; Mrs. Williams, Walthamstow Road, cheque; Mr. BaiJey, set of jugs; Rev. J. Davies, Pontsaeson, silver salt celler Mr. H. Mc-Kinnon, silver mounted biscuit jar; Mrs. Warren, cut glass dishes; Miss Warren, claret jugs a Friend, ornaments. PRIODAS MR. E. RICHARDS A MISS MAY JOHN. Dydd Llun, Medi 5ed, jn Nghapel y Boro, unwyd Mr. Ellis Richaids, King's Read, Chelsea, mewn pricdas a Miss May John, 99, Great Dover Road, S.E. Gwein- Jddwya gan y Parchn. D. D. John, B.A., Winchester a D. C. Jones, Boro. Teiliwr y priodfab ydcedd Mr. C. Pughe Roberts, Baker Street, yr hwn oedd yn nodedig fed- rus a hamddenol yn y gwaith. Rhoddwyd Miss John ymaith gan ei thad, a'i morwyn- ion pricdas oeddynt Miss Eca John, Miss Daisy John a Miss Gertrude John. Daeth torf hosog i'r capel i ddangos eu parch iddynt. Chwareuodd Miss Jenny Jones, A.R.C.M., "Wedding March" Mendelssohn ar yr organ pan oedd y par dedwydd yn gadael y capel, ac amlygodd y doif eu dym- uniadau da iddynt mewn rice, confetti, a hen esgidiau baglog. Eisteddodd y dyrfa i gyi- ranogi o'r wledd briocasol yn nhy Mr. a Mrs. John, 99, Great Dover Road yna cafwyd areithiau a chanu i loni y cwmni. Yn yr bwyr, ymadawodd Mr. a Mrs. Rich- ards i dreulio eu mis mel ar lan mor Gog- ledd Cymru. Lierbyniasant lu o anrhegion gwerthiawr fel a ganlyn :— Rhcddodd y priodfab wlawlen addurnedig gan aur a pherlau abtonaddurn i'r briodfercb, ac 1'w mor- ■Wynion y rheddeda wdclf-gadwynau ac addurngloion aUra Mis. Thomas, 99, Great Dover Road, gwely Plufagwisg prioaas bardd; Mr. John, Beibi Telu- aiad; Mrs. John, lliemiau i'r ty; Miss Eda John, fculjn pluf Eider; Miss Daisy John, llestii bwrdd S^visgo; Mr. Emrys John a Miss Kate Jones, celfi tân pres a bwrdd adaurn; Mr. Trevor John a Miss Maggie Lewis, llestri ciniaw; Mr. Mervyn John, ys- gutyll g)o; Mr. Ivor John, chwaethell arian; Miss GwiadyB John, dysglau berw-y-dwr a cucymerau; Parch. D. D. John a Mrs. John, Winchester, cyllyll, ffyrch, a llwyau Mrs. Isaac Williams, Kensington, llestri te; Miss Lil Williams, addurngawg; Miss Gwennie Williams, addurniadau; Mr. a Mrs. D. Thomas, Aberystwyth, gwrthbanau Cymreig; Mr. Gwiljm Thomas, darluniau; Miss Ellen Richards, Ty Ruttan, balen-lestri arian Mr. David Richaids, archeb ariar; Mrs. Richards, archeb arian Mr. R. Richards, Prestatyn, archeb arian Mr. Harry Rich- ards, Dresden, archeb arian; Mrs. Jenny Hamer, Peckham, llaw-banau; Miss Jenny Parry, Manor Park, rhestogau bwrdd Mrs. a Misses Petty, hulyn Mr. a Mrs. J. Lewis, Toulmin Street, blodeuddal hardd Mrs. R. Jones, Lawn Villa, Brixton, hulyn Mrs. R. Jones, Clapham Road, llieiniau bwidd; Mr. W. R. Evans, Brixton, archeb arian Mr. a Mrs. W. Llojd-Owen, Stamford Hill, llwyau te arian mewn blwch; Miss Sarah Michell, Westminster, llian bwrdd; Mri. Harri a Hugh Watkins a Miss Annie Watkins, Brixton, bwrdd; Miss Jenkins a Miss Kate Jenkins, Chryssel Read, Brixton, hulyn; Mr. a Mrs. Jenkins, Southwaik Bridge Road, blodeuddal; Mr. B. Lake Thomas, Brixton, cyllell a fforch; Mr. D. J. Lewis, Toulmin Street, blodeuddal Mr. a Mrs. Thcmas, Hamer, Abbeyfield Road, llestri bwrdd gwisgo; Mr. a Mrs. James Jones, Union Road, llian bwrdd; Mrs. Hulbert, ysgrepan ac auraddurn; Miss Llywarch, Jamaica Road, addurniadau; cyfeillion o'r Boro, awrlais drudfawr mewn mynor du Mr. Timmis, cyllyll a ffyrch pysgod arian Miss Maggie Jones, Tyddyn Meirion, ysgutyll siwgr arian; Miss E. J. Jones, Boro, dysgl gyffaeth arian; Miss Harriet Hughes, Southwark, darluniau ac addurniadau; Mr. J. Edward Jones a Miss Jones, Cable Street, dysgl gyffaeth arian Mrs. Jones, tebair arian, &c., &c., &c. Peitb) na Mrs. Richards i un o hen deulu- oedd parchusaf y Boro, ac y mae hithau wedi bod yn flyddlon yn yr eglwys drwy ei hoes, y n deilwng o'i theulu; a dangosodd yr egJwys barch mawr iddi hi a'i phriod ar ddydd eu priodas. Boed iddynt fwynhau goreu daear a nef ydyw dymuniadau y gynulleidfa a'u cyfeillion lliosog. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH MR. JOHN LEWIS, STRAND. Dydd Saboth, Medi 4ydd, am haner awr wedi tri, bu farw Mr. John Lewis, gynt Claylands Road, Clapham. Brodor ydoedd o Penal, Meirionydd. Enw ei fam oedd Elizabeth, yr hon oedd chwaer i'r ddiweddar Miss Susan Rowlands, Penal, ac yn fodryb (chwaer ei dao) i'r diweddar Barch. R. Rowlands, Barrett's Grove. Caf- odd yr ymadawedig addysg elfenol dda yn moreu ei oes a dygiad i iyny yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Derbyniwyd ef yn aelod crefyddol yn Penal gan y Parch. William Perkins, ac yr oedd ganddo y parch dyfnaf iddo ef a'r Parch. 1. Thomas, Towyn, ar gyfrif y lles a gawsai dan eu gweinidogaeth. Bu am ryw enyd yn gweithio mewn chwarel lechi, yna ymroddodd i gyf- addasu ei hunan i swyddfa cyfreithiwr. Daeth i Lundain i swyddfa y Mri. William Webb a'i Gwnmi, 37, Essex Street, Strand, lie )r ymaflodd yn ei waith gydag egni mawr. Cododd drwy ei allu, ei ymroddiad, a'i ffydd- londeb diwyro i'w feistriaid, i safle uchel yn y swyddfa fel yr ymddineoid i'w ofal yn ddiweddar y rhan hyaf o waith y swyddfa. Dywecid ei fod 3n awdurdod ar faterion tramways a light railways. Ymaelododd yn y B010 ar ei ddyfodiad 1 Lundain, a chododd i sylw yn mysg y g)nulleidfa fel y dewiswyd ef yn ddiacon bedair-blynedd-ar-ddeg yn ol. Yr oedd yn athraw rhagorol yn yr Ysgol Sul. Un cynes a brwdfrydig iawn ei deimlad oedd, a cbeid profi hyny pan godai i siarad ar ryw fatter. Bu yn briod, ond drylliodd angau y cyfamod hwnw, Awst 9, 1900. Un caredig a ffyddlon iawn i'w gyfeillion ydoedd, gwnaeth lawer o gymwyn- asau i bobl mewn angen a chyfyngder. Gydag ef y lletyai y Proffeswr W. Bryceson Treharne, F.R.C.O., Awstralia, yn ystod ei efrydiaeth yn y Coleg Cerddorol Brenhinol, ac yr oeddynt yn gyfeillion calon hyd ei farwolaeth. Bydd yn chwith iawn gan y boneddwr hwnw i glywed am ei farwolaeth gynarol. Dydd Iau cy n y diweddaf, hebryng- W) d ei weddilllon marwol i'w fedd yn Nor- wood, yn 46 mlwydd oed. Dilynwyd ei arch i'r bedd gan Mri. T. W. Hancock, H. A. Jones, Maldwyn Rowlands, a Plumer, o swyddfa Mri. Webb a'i Gwmni. Gweinydd- wyd yn nghapel y Boro cyn cychwyn, ac wrth y bedd gan y Parch. D. C. Jones a J. T. Davies. Daeth torf o'i hen gyteillion a'i edmygwyr i dalu y gymwynas olaf iddo. Aeth tri o'r teulu i'w bedd mewn llai na blwyddyn, y Parch. R. Rowlands, Miss Susan Rowlands, a Mr. John Lewis," Un genhedlaeth a a, a chenhedlaeth arall a ddaw." Hedd i lwch y gwroniaid.