Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Oddeutu'r Ddinas.

News
Cite
Share

Oddeutu'r Ddinas. Swn y gauaf a geir y dyddiau hyn. Mae rhagleni y gwahanol gymdeithasau Cymreig ar gael eu cwblhau am y tymor. Addewir amryw ddoniau newyddion yn mysg y darlithwyr Cymreig o hyn i'r Nad- olig. Wel, y mae digon o diynion glew yn Nghymru nad ydynt erioed wedi bod ger bron cynulliadau Cymreig y ddinas yma. Beth, tybed, y mae Undeb y Cymdeith- asau yn ei wneyd ar gyfer y tymor ? Oni ellir cychwyn rhyw fath o fan cyfarfod i'r gwahanol aelodau eleni ? Sonir fod gwyr y bel-droed ar wneyd rhywbeth o'r fath; ond, yn sicr, y mae gwyr cerddgar a lien- gar yn llawn mor selog dros les eu haelodau a'r chwareuwyr difyr hyn. A ydyw y Cymry wedi gofalu eleni fod eu henwau ar restr yr etholwyr? Y mae hyn o bwys arbenig, oherwydd, yn ol pob ar- goelion, ca'nt gyfle i'w defnyddio yn gynar yn y flwyddyn newydd. Senedd-dymor byr fydd y senedd-dymor nesaf. Druan o'r hen Lowther, y mae yntau wedi huno gyda'i dadau erbyn hyn. Yr oedd yn hen foneddwr parchus dros ben, a phob plaid yn y senedd a gair da i Ido. Ni lwydd- wyd erioed i droi ei farn ar byaciau gwleid- ydiol. Safodd yn gadarn hyd ei ddiwedd dros ei hen ddaliadau Toriaidd. Dywed Mr. Vincent Evans fod y cynull- iadau yn nglyn ag adran y Cymmrodorion, yn Rhyl eleni, wedi bod yn fwy poblogaidd nag erioed. Hwyrach fod a wnelai y testynau amserol a hyn i raddau pell iawn. Y mae rhagolygon y ceir cadgyrch effeith- I iol ar ran Mr. Timothy Davies, L.C.C., yn Walham Green a Fulham yn ystod y gauaf dyfodol. Mr. Davies ydyw dewis-ddyn y Rhyddfrydwyr, ac y mae argoelion y llwydda i droi yr etholaeth yn ystod y prawf nesaf. | Er fod son am y gauaf yn ein mysg, nid ydyw yr haf ond prin yn dirwyn i ben eto. Cafwyd engraifft o hyn ddydd Sadyrn di- weddaf, pan aeth Cymdeithas Lenydd:>l y Tabernacl Cymraeg ar wibdaith all an i'r wlad. Cawsant, yn ystod y tymor, niCer o'r pererindodau hapus hyn y rhai a brofasant yn atdyniadol iawn i liaws o ieuenctyJ Cym- reig y ddinas i dreulio haner diwrnod yn nhawelwch y wlad ar brydnawn Sidwrn. Dyfod yn ol, o un i un, y mle'c C/mry blaenllaw, ac erbyn diweid y mis b/di y bylchau pregethwrol bron i gyd wedi ea llenwi. Daw'r newydd o ardil Llanwrtyd yn ein hysbysu fod y Parch. J. E. Davies, Jewin, bronyn holl-iach ac y bydd yn allu3g i ail-ddechreu ar ei waith yn yr Hydref. Dywed y Drych fod y Parch. J. Davies, Shirland Road, wedi gorfod dod yn ol i Gymru am dro, ond na fu ei arosiad ond byr. Ya ystod y Suliau diweddaf yma, bLI Mr. Davies yn llenwi pwlpudau yn rhai o drefydd mwyaf blaenllaw yr America. Aeth Ysgol Sul Gymrae4 Eist Ham i Grange Hill, ar yr 8fei cyf., i fwynhau awelon iachus y wlad brydferth hono. Y mae'r Ysgol Sal hon yn ymddangos yn Hew- yrchus iawn, dan arolygiaeth Mr. J. Lewis Johns. Daeth yr aelodau ynghyd yn gryno ar y diwrnod hwn ac yr oeid y trefniadau a wnaed ar eu cyfer gan Mr Howard Davies, yn cael ei gynorthwyo gan Mr J 0 wen J ones, yn rhagorol. Cafodd y plant, ar ol danteith- ion, felusion chwaethus gan Mr. a Mrs. Lloyd. Hon oedd y wibdaith gyntaf i Ysgol 43, Sul Sibley Grove ond ni fydd yn olaf. Anffodus iawn fu llenorion Llundain yn Rhyl eleni. Ataliwyd amryw o wobrwyon, ac er fod rhai y gwyddom am danynt, wedi llafurio am fisoedd yn galed, wele nid oedd- ent deilwng! Mae llawer o'r gweithiau a gondemniwyd yn werth yr arian a gynygid. Y mae Cofiant i'r diweddar Barch. Ryle Davies, Holloway, i'w gael ei gyhoeddi yn fuan. Mae'r holl gyfrol yn nwylaw yr argraffwyr yn barod a chyhoeddir hi yn brydlon erbyn tymor y gauaf. Mewn cyfarfod o lywiawdwyr Ysgol Sir Merthyr, a gynhaliwyd y dydd o'r blaen, penodwyd Mr. A. J. Perman, Llundain, yn ben-athraw, yn lie y diweddar Mr. C. Owen. Yr oedd ugain yn ymgeisio am y swydd. Dywed Dr. Macnamara, Aelod Seneddol, a chynrychiolydd Undeb yr Athrawon (N.U.T) y bydd i'r Mesur Gorfodol droi allan yn feth- iant truenus yn Nghymru. D/wed hefyd ei bod yn ngallu y Cynghorau Sirol i wneyd y gyfraith yn hollol aneffeithiol i gyrhaedd yr amcan y bwriadwyd hi. Yr ydym yn deall fod y cyfeillion yn Holloway yn gwneyd parotoidau mawrion ar gyfer eu cyngherdd blynyddol, yr hwn sydd i'w gynhal ar y nos Iau olaf yn Hydref. Y maent hwy yno yn gwybod sut i arlwyo y ford gerddorol, ac y mae yn ymddangos na fydd eu cyngherdd nesaf yn 61 i'r ua o'r goreuon yn y gorphenol. PRIODAS MR. SETH HUGHES. Dydd Mer- cher, yr wythnos dliweddif, yn E'-Ylwys Gadeiriol Bangor, priodwyd Mr Sith Hughes y cantor a. Miss Amy Price (merch y di- weddar Barch. H. L. Pryce, Y.H., Mon. Rhoddwyd y cwlwm priodasol gaa Ddeon Llanelwy, a chwareuwyd priodasgerdd ar yr organ gan Mr. T. Westlake Margan. B/d o gan fo'u bywyd gwyn. PRIODAS MR. BEN JAMBS A MISS DOROTHY" RICHARDS. Gyda chryn anhawsier y llwrdd- odd brenin y d/dd i rwymo'r cymylau ddydd Iau (Medi yr 8fed), ac ofnai llawer o h3nom mai gwlaw, ac nid haul, ddisgynai ar fodrwy brioiasol y par ieuanc uchod. O id erbyn yr amser penodedig, ac er llawenydd i bawb, cliriodd y ffurfafen yr oedd natur yn wen i g/d, ac mewn cydymdeicnlad perffaith a'r atngylchiai dyddorol oedd i gymaryd lie yn N ghapel Shirland R)ad am ddau o'r gloch. Or braidd y mae yn angenrheidiol manyla ar gysylltiadau tealaaidl y ddeudd/n ded- wydd hyn: y maent yn dra adnabyddus i Gymry Llundain. Mab ydyw Mr. B. James, 20, Claremont Road, i'r diweddar Mr. Ben- jamin James, Blaenanerch; a merch i'r di- weddar Mr. John Richards, Rhydlwyd, Lied- rod, Aberteifi, yw'r briodferch. Cyrhaeddom y capel ychydig cyn dau o'r gloch, ac yr oedd yn acnlwg i ni fod y briodas yn un eithriadol o boblogaidd, oblegid yr oedd llawr yr addoldy eisoes yn g/mharol lawn o gyfeillion ac ewyllyswyr da. Addurnid y He a phalorwydd cysgodol, ac; yr oedd yr olygfa yn un ddymunol dros ben-bllom agos a thybied mai yn un o demlau gwych y dwy- rain yr oeddem. Gweinyddw/d y seremoni gysegredig gan y Parchn. S. E. Prytherch, Falmouth Road a J. Davies, Pontsaeson. Rhoddwyd y briodasferch i ffwrdd gan Mr. Morgan, 9, Malvern Road, a gwasanaethodd Miss Richards, Lisburne H Jase (chwaer y briodasferch), yn nghyd ag M. E. Jenkins (geneth fach Mr. a Mrs. Jenkins, Islington), fel m^rwynion priodas. Yn llanw swydd pages, yr oedd Mister Willie M>rgan a chyflawnodd Mr. Joshua Jamas (Wniteley's) ei waith fel y "dyn goreu" vn dlig )11. Chwareuwyd y wedding mirch gaa Miss Myfanwy Jones, L.R.A.M., yr h/n oedd yn diiwedlglo dymanol i wasanaeth mir bryd- ferth. Croesawyd y gwahoddeiigion, y rhat a rifent dros haner cant, gan Mr. a Mrs. Morgan, 9, Malvern Road, ac afreidiol dy- weyd fod y darpariadau vn deilwag o enw I da Mr. a Mrs. Morgan. Prydferth iawn i ni