Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Y Byd a'r Bettws.

News
Cite
Share

Y Byd a'r Bettws. Rhy gyfoethog yw Prydain, ac oherwydd ei llwyddiant y mae'n graddol fynd i lawr, medd Rudyard Kipling y bardd Jingoaidd. Oherwydd ei haflwyddiant masnachol a'i thylodi cyffredinol y mae Prydain yn graddol fynd i lawr, medd Chamberlain. Dyma ddau Apostol mawr Diffyndollaeth, ac mae'n syndod y fath resymau gwahanol a ddefnyddiant i brofi eu hachos. Beth yw barn Gwallgo' Mon" ar yr un mater tybed? Y mae yn debyg iawn y byddai yn llawn mor gyson a'r dywediadau hyn. Son am Gwallgo' Mon," hysbysir yn awr fod y Marcwis wedi troi yn fynach. Parnell Cymru y gelwir Mr. Lloyd-George gan y wasg Doriaidd heddyw. Ychydig flynyddau yn ol, efe oedd arch-deyrnfradwr y deyrnas, a sychedent am ei waed. Y mae erthygl amserol Mr. George, yn yr Independent Review, wedi rhoddi taw ar lawer o'i wrthwynebwyr. Gwelant yn hon 61 llaw y gwladweinydd craff yn ogystal a'r arweinydd diogel. Os yw Ymneillduaeth Cymru i fyw, rhaid i'r eglwysi a'r arweinwyr ddihuno o ddifrif erbyn y gadgyrch etholiadol nesaf. Rhaid ysgubo Cymru yn llwyr o bob cefnogydd i'r Ddeddf Addysg bresenol. Sonir am adeiladu neuadd goffa i'r hynod Kilsby Jones yn Llandrindod, a dywedir fod darn o dir yn barod. Byddai cael neu- add gyfleus yn y lie yn llawer o hwylusdod, yn enwedig ar dywydd gwlyb a nosweithiau oerion. Ai nid oes modd cael digon a arian i ymgymeryd a'r gwaith ? Dau bapyr mawr sydi yn Nghaerdydd- un yn Geidwadol a'r Hall yn Rtiyddfrydol. Ond y syndod yw, mai y papyr Toriaidd ydyw y mwyaf cenedlgarol ac iaithgarol o'r ddau o lawer. Nid ydyw y llall erioed wedi deall cenhadaeth y Cymro, nac wedi argraffu darn o'i iaith yn ddifrychau ar unrhywadeg, Y segur a yn fawr ei stwr, am ras a hwyl i lan y dwr, tra'n pwnio ceir y truan ddyn,. heb fawr o fwyniant iddo'i hun. Y mawr ei olud yntau'n lion a nofia'n hyf dros gefn y don, tra'r gweithiwr tlawd bob dydd o'i oes, heb obaith saib yn cario'i groes. A rhai i lawr a rhai i'r lan i godi hwyl eu hiechyd gwan, ond goreu ddyfais is y ne* yw cael yr oil heb fynd o dre LLAWLYFRAU CYMREIG. Hyd yn ddiweddar, Saeson oeddynt awdwyr yr holl lawlyfrau a ddefnyddid yn ysgolion elfenol Cymru ond y mae pethau yn dechreu newid. Y mae eisoes restr ragorol o lyfrau Cymreig wedi ymddangos, a hysbysir yn awr am Ddarllen- lyfr newydd, o dan yr enw Cambrensia," wedi ei ddethol gan Mr. W. Jenkin Thomas, Aberdar, o glasuron ar bynciau Cymreig.