Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y Gaerfa Sadarn.

News
Cite
Share

Y Gaerfa Sadarn. Am Borth Arthur y sieryd pawb y dydd- -iiau hyn. Mae'r wasg ddimeu wedi pro- phwydo am ddinystr y lie ac am alanas y Rwssiaid o'i mhewn. Er mewn cyfyngder caled, ac er ymosodiad mor feiddgar gan y Japs, y mae'r gaerfa wedi profi i'r byd mai nid peth hawdd yw meddianu dinas a am- ddiffynir gan haid o filwyr profedig. Ond y mae tynged y lie wedi ei selio. Os na Iwyddir i ruthro'r ddinas yr wythnos hon, y mae yn amlwg nas gall ddal; allan yn hir, oherwydd amgylchynir y lie gan fyddinoedd y gelyn fel nad oes bosibl y gellir cludo ond ychydig fwydydd i fewn i'r cadau sydd yn amddiffyn mor rhagorol. Er syrthio o Borth Arthur, nid yw'r rhyfel fjresenol wedi ei derfynu. Mae cadau Ym- herawdwr Rwssia mor lliosog fel nas gellir dychmygu am foment ei fod yn barod i iblygu glin i genedl fechan y Japs. Os oedd tierth o gwbl yn ymresymiad y wasg Jingo- aidd yn Lloegr adeg rhyfel y Transvaal, y ] mae'n rhaid i'r genedl fwyaf orchfygu yn y pen draw. Heddyw, byddinoedd y penadur ieuanc o Tokio sydd yn chwifio baner budd- ugoliaeth; ond, y'mhen blwyddyn neu ddwy, bydd cadau y Czar yn dechreu ymuniawnu i'r frwydr ac yn sicr o wthio y dyn melyn o'i diriogaethau yn y Dwyrain pell. Ond, nid gwaith heb golled enfawr fydd hyny. Y mae'r difrod ar fywydau eisoes yn ofnadwy i feddwl am dano, ac addefa'r naill blaid fel y llall nad ydyw yr ornest ond megis ar ddechreu hyd yn hyn. Pa le y mae'r son am Heddwch Rhyng- wladwriaethol heddyw ? Y mae'r byd wedi syrthio oddiwrth y ddelfryd a osodwyd o'n blaenau beth amser yn ol. Pan gyfarfu'r gynhadledd yn Hague, i dderbyn neges fawr y Czar, credid fod gwawr y mil flwyddiant yn agos. Ond cyn sychu o inc y papyr, ar yr hwn y rhoed y cynygion, wele Brydain yn rhedeg i ryfel costus yn erbyn cenedl fechan werinol yn Affrica ac yn claddu ei degau o filoedd o wyr goreu ei gwlad a thra yr oedd gwasg y Cyfandir yn hwtio cadau Sion BlVl, weleRwssia ei hunan yn parotoi i oresgyn rhanau eithafoedd y Dwyrain, ac yn rhedeg i ryfel blin a gwyr Japan. Ymddengys y cyfan fel pe nad oes le i Heddwch godi ei ben ar y ddaear yma, ac mai ffiloreg ff61 yw siarad am frawdoliaeth gyffredlnol. Yn lie dysgu gwell ffordd i fyw, a rhoddi safon mwy anrhydeddus i ddynion ymgyrhaedd ato, y mae y wasg, er's talm, ar ei heithaf yn ceisio gyru pobl pob gwlad 'n ben- ben, ac yn awyddus am i bleidiau crefyddol a gwleidyddol wrthwynebu eu gilydd ar bob pwnc o reolaeth. Nid yw dyddiau hedd wedi dod eto, ac ni welir mo'r cynydd a'r brawdoliaeth dychymygol tra y pery yr ys- bryd cydymgeisiol presenol a'r awyddfryd cenedlactholymao sathru pob cenedl dan draed cenedl arall. Ac y mae parhad o'r dirywiad yma yn y cymeriad dynol i'w briodoli, yn benaf, i wasg lygredig ac arian- gar yr oes faterol hon.

[No title]

Anherfyn Ryfeddodau.

PRIODAS MR. DAVID ROBERTS…