Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

Yn 01 o'r Gorllewin.

Bwrddy 'Celt.'

News
Cite
Share

Bwrddy 'Celt.' Hawdd gweled oddiwrth y cynulliad ddaeth ynghyd i'r cwrdd diweddaf fod y tywydd poeth yma wedi effeithio yn ddirfawr ar y cwmni. Yr oedd pawb bron yn rhy ddiog i siarad gair, ac oni bae am y. cystadleuwyr buasai'r cwrdd yn fflat. Ond 'does dim at rhyw fath o gystadleuaeth er mwy codi hwyl. Nid rhyfedd fod ein cyngherddau wedi mabwysiadu'r her-unawd fel yr atdyniad mawr; a'r hyn yw hcr-unawd yn ein cyngherddau cyffredin yw'r gystadleuaeth haner-coronog yn y CELT, a chan fod disgwyliad am dipyn o hwyl pan oedd y beirniad yn rhoddi ei ddedfryd caed cynulliad boddhaol iawn o gylch yr oraedd. Pan esgynodd y barnwr i'w sedd, dywedai fod yn amlwg nad oedd y cystadleuwyr mewn hwyl bolitic- aidd yn y tywydd poeth yma ac nad oedd yr un o honynt mewn difrif yn meddwl cael mynd yn A.S. dros Gymru. Oherwydd, ynglyn a'r gystadleuaeth ar yr anerchiad etholiadol, ni ddaeth ond tair i law. A druain o'r ymgeiswyr, ni chelai yr un o honynt byth ei ethol ar Gyngor Plwy' chwaethach i'r Senedd Ymherodrol ar y fath addewidion difudd. "Rhaid i chwi 'mhlant bach i," ebai yn dadol, astudio politics Oymru ar wahan i bolitics Lloegr er mwyn cael allan beth yw ein hangenion arbenig ni, ac ar ol gwneyd hyny feallai y deuwch yn deilwng o anerch torf fel cynulliad y CELT ar faterion PWYSlg y dydd." Nid oedd yr un o'r tri yn haeddu'r wobr, ac addaw-- odd y Macwy y gwnai gadw'r arian hyd nes y bydd- ant mewn cywair gwell i ymgeisio am danynt. Ynglyn a'r gystadleuaeth i'r Beirdd am y desgrifiad goreu o'r Cymro Llundeing ar ei wyliau haf, daeth chwech i law, sef eiddo John Jones, Ap Llinos, Cardi Pengoch, Clwydian, Lazarus a Glan-y-don. Mae'r gystadleuaeth hon yn lied dda ar y cyfan, ef mai molawd i wyliau sydd yn benaf ganddynt ac nid desgrifiad o'r Cymro ar ei wyliau. Mae Ap Llibos a Glan-y-don yn treulio eu hawen bron i gyd i ddes- grifio'r llanerchau lie yr erys am ei wyliau, a byddent yn fwy agos i'w dawn pe wedi ymgystadlu yn nghystadleuaeth Y lie goreu i dreulio gwyliaU haf." Ar ol eu pwyso a'u mesur yn ofalus a'u darllen drosodd lawer iawn o weithiau ya dywed y beirniaid cyffredin pan ond wedi eu darllen unwaith, yr ydym o'r farn mai eiddo Lazarus sy'n haeddu'r anrhyd- edd o fod yn Fardd Haner-Coronog y tro hwn ac iddo ef y dyfernir y wobr gyda phob urddas teilwng ° gylch haner-coronog y CELT. Wele ei ganig :—

Barn y Bobl.