Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

BRIODAS.-Dydd Mercher, Gorphenaf 20, yn Nghapel y Borough, rhoddodd y Parch. D. C. Jones gwlwm piiodasol am Mr. San uel Jones, Yardley Street, Clerkenwell a Miss Maggie Jones, Bermondsey New-rd. Rhowd y briodasferch ymaith gan Mr John Morgan, Bermondsey Street, a'i morwyn briodasol oedd Miss Ellen Jones, Rock Villa, Llan- ddewi-Aberarth, chwaer y briodasferch, y rhai oeddent wedi ymwisgo yn wir ddestlus a phrydferth. Teiliwr y priodfab oedd ei frawd, Mr. Ben Jones, 92, Rossiter Road, Balham, S.W. Gan fod y priodfab a'r briod- asferch yn aelodau ffyddlon yn y Boro' daeth torf lioscg o'u cyfeillion i'r addoldy i ddangos eu parch a'u dymuniad da iddynt. Wedi gosod y cwlwm yn y capel eis- teddodd torf liosog wrth y bwrdd i gyf- ranogi o'r wledd briodasol yn nhy Mr. a Mrs. Ben Jones, 92, Rossiter Road, Balham, lie y treuliwyd prydnawn difyr mewn ym- gomio a chanu. Aeth y par dedwydd o'r dref i dreulio eu mis mel ar lanau beisfor Aberteifi. Boed iddynt oes faith lawn o ddedwyddach a llwyddiant.

Yn 01 o'r Gorllewin.

Bwrddy 'Celt.'

Barn y Bobl.