Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Dwrdd Yf Colt. I

News
Cite
Share

Dwrdd Yf Colt. I 'Roeddem wedi arfer meddwl nad oedd neb fel y Beirdd am rwgnach. Yr oeddem wedi cael prawf &oilwg o'u doniau ceintachlyd o dro i dro 0 gylch y Bwrdd, a dim ond pastwn bygythiol y Macwy a gwedd urddasol y Gol. a'u cadwent yn ami o fawn terfynau. Ond, yn ddiweddar, y maent wadi bod yn fechgyn campus ac yn ymddwyn yn deilwag o'u safle. oedd ac o'r grefft y maent yn ddilyn. Yn wir, am- lygodd HWFA, yu y cwrdd diwaddaf, fod doniau barddol y CELT yn uwch na dim a gaed-o'r tuallau i'r cylch Gorseddol, wrth gwrs -ac y mae wadi addaw Pan ddel eto i Lundain pentyru urddau ar ben y Beirdd yma yn wyneb haul llygad goleuni. Pan ddeaUodd y beirdd hya, yr oeddant yn llawaa iawa yn y cwrdd yr wythnos hoa; ond torwyd ar eu Wawenydd gan ysbryd atifoddog a gcwgnachlyd y cantorion a'r gwyr 116a. Achwyn oadd y blaenaf nad oedd eu colofn gerddorol ya ym'ddangos mor ami yn awr a chynt, ond dangosai'r Gol. iddynt ya barchus ^ai 0 ddiffyg lie yr oeddid wadi ei gadael allan, ac fod yo. rhaid hyd yn oed i gerddor feddu peth am- ynedd. Ond waeth hyny nac ychwaneg, dal i gwyno yr oeddent—fel y tystiai Bardd yr Offis mai yn eidd- igeddus oeddent ein bod ni'r beirdd yn cael ein Batie am unwaith. Am y canwrs ymT.. os n% cha'nt hwy eu brolio byth a hefyd, nid oes dim yn iawn. !*Too selfish wii.boys!" Am y llenorion t/stient hwy nad oedd eu cynyrchion yn cael y lie dyladwy 0 gylch y Bwrdd, a chododd hyn wrychyn Gwyddfryn :yn ofnatsan. "Dyma. chi" meddai, a'ch stwff cyffredin. Pa'm na cbodwch i dir uwch a rhoddi tipyn 0 ddesgrifiad hapus 'nawr ac y man 0 lanerchau Cymreig, He y cewch dreulio gwyliau'r haf. Pan Synygiodd y Gol. wobr i chwi, ni welaf ond rhyw k&id fechan o honoch yn y gorael acw ond pe caem ■fci'r bairdd ein gwahodd, b^ddem yma wrth y can- {jedd. Gallwn ganu a moli pob man yn Nghymru gan mor anwyl ydynt." Ar hyn, wele ef yn taro ei law ar ei fynwes gan Sanu clodydd Y Borth fel a ganlyn :— BORTH, CEREDIGION. Y Borth sydd bantref prydferth gwiw, A glan ar fin y tonau siw Yn nyddiau'r haf mae'r wybren Ion, Fel yn cusanu brig y don Tanbeidiol ydyw'r heulwen lan, Gwresoga'r tywod tegaidd man Golygfa hardd o'r "Borth" a gaf, Ar fryniau Meirion yn yr haf. Mae swn y mor yn Ilawn o swyn, A'r tonau'n lion fel tyner wyn Dros foroedd maith mae'r awel bur Yn cludo iechyd da i'r tir Ar dywydd teg daw Ilu ger bron I gael iachad ar fin y don Fe drefnir gan yr uchel lor Fod lies yn awel bar y mor. ■O mor ddymunol ydyw'r traeth, Mae'n llyfn a helaeth, syth fel saeth Arianaidd balmant yma sydd Yn cael ei olchi nos a dydd Mae llawer mab yn Ilawn a serch Yn rhodio arno gyda'i ferch Yn swn y mor mae'r geiriau mwyn I'r ddau yp eiriau Hawn 0 swyn. I fyny draw ar ben bryn hardd Mae bedd pen bairdd, I Taliesin Fardd,' Yn gwylio'r be id mae'r defaid man, A'r gwynt yn suo galar gan I Oors Fochno' wyUt heb allt m. llwyn, Nac aidurn ond y grug a'r brwyn Gwlad eang, fawr ei chlod a fu, Cyn boddiad I Cantre'r Gwaelod gu. Hen noddwyr gynt yr ardal hardd, Oedd I Gwyddno a Taliesin Fardd, 0 barch i bantref gwych y Borth, Hen afon I Lard' ddaw i'r porth O'r bryniau draw gan gasglu nerth, Ymrwygo wna dros greigiau serth Mae'n araf ar ei thaith yn awr Ar ol blinedig yrfa fawr. GWYDDFRYN. Dyna ddigon 'nawc boys," torai'r Gol. i fawn yn dyner. Gadewch i ni satlo busnes y gweddill o'r gwyr lien yma. J. Williams. Pa angen codi hen grach sydd arnoch Mae'r gwr wedi hen ymadael a'ch eglwys ac felly, nidywoun budd ail-adrold hen stori, gwirioied 1 yr hoa, yn ol eich tystioLaath chwi, sydd yn a nieuj iawn. Cardi. Gwelwch. wrth hysbysiad nnwa colofn arall fod y llyfc wadi djd o'r wa.,g yr wythnos hm. Mae'n gyfrol hardd a theilwng o'r hen fardi Oern- goch' a'i waith. Gallwjhei chael yn Swyddfa'r CELT am dri swllt; a phe baa'ch wadi rhoddi archab yn mlaeallaw, ni fyddai'r pds oad hanar coroa. J. J. (Walworth). Hawdl yw curo ar bregethwyr; ond pa faint a wnewch chwi tuagit walla pethiu ? Y rhai sy'n baio fwyaf yw'r rhai, fel rheol, sydi yn gwneyd leiaf dros ein brodyr anffodus. Jos. Diolch am eich nodion a'ch teimladiu da.. Ydyw, y maa'r CELT yn llanw ei le erbyn hyn ond nid yw eto ond megis yn dechreu byw. Erbyn y gauaf dyfodol bydd wedi newid cryn dipyn. W. W. (Kolloway). Mae'r mater yn rhy bersonol i'w drin yn y OELT. Ai nis gellwch chwi setlo pathau o'r fath yna yn eich pwyllgorau Ileol ? Cadfanydd. Mae'n wir fod llawer o aelodau eg- lwysig yn caal eu dirwyo 0 bryd i bryd, ond mater i'r eglwys ei hun yw pa ua a yw y person a gosbir yn deilwng 0 fod ya aalod ai paiiio. Cya tafia cerryg at bechodau pobl ereill, dylem gofij geiriau y Gwr hwnw o Nazareth gynt. Y BARDD HANBR-GORONOG. Yr ymholiad cyffrelinDl ar dieohreu y'cwrdi yr wythnos hon oedd Pwy yw'r Bardd Haner-Goroaog ? Gyda'r gwyleidi-dra mlwadiiaiol o feirdl y CELT, nid oadi Gillt y Widdai" (iwlwc yr englyn gireu ar Winston Ghucchill) wadi hysbysu ei enw; ond ar derfyn y cwrdd yr wythnos hoa, wale wr tawel a lluniaidi yn codi, a chyda llais crynedig yn cyhoedii mai efe oadd y tcuan euog. Ar hyn, aeth yr adran hir-walltog yn ferw gwyllt. Ffurfiwyd cylch Gorseddol, a chyda rhwysg a bloadd yr udgorn cyhoeddodd y Gol. mai MR. ROBERT JONES, 54a., Sandringham Roai, Willesden Green, oadd yr arwr, a haner-coronwyd ef mawa llawanydl. Pan oedd y cynulliad yn ycniidael ar ol y seremmi, yr oedd y gweddill o'r Beirdd yn lluchio eu henglyn- ion 0 glod ar ben Bob, yr hwa a gafodl ballebyr oddiwrth Winston ei hunan yn canmol ei eglyn byw.

GWYLIAU'R HAF.