Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

"CWCWLL" YN TALU DIOLCH.

News
Cite
Share

"CWCWLL" YN TALU DIOLCH. At Olygydd CELT LLUNDAIN. SYR,—Gan nad allwn ddywayd ond gair neu ddau -oddiar y llwyfan yn y cyngherdd (a gynhaliwyd y dydd o'r blaen), a hyny yn anhyglyw i'r mwyafrif, .efallai y caniatewoh i mi fymryn o'ch gofod yn y OFLT, i ddychwelyd fy niolchgarwoh mwyaf diffaant =am y caredigrwydd a'r haelioni a ddangoswyd tuag ,ataf drwy gyfrwng fy mudd-gyngherdd, gan bob gradd, ao hefyd i wneyd rhyw sylw byr mawn cysyll- tiad a hyny. Y mae y rhan fwyaf o'm cydwladwyr yn y Brif- ddinas yn deall erbyn hyn, ei bod yn anhebyg y gallaf fod o fawr wasanaeth i aehosion cyhoeddus a llenydd- :iaeth trwy y wasg nac un dull a-all, am fod dyddiau llesgedd wedi fy nal-dyddiau pryd y mae .1 ceiliog y rhedyn yn faich,heblaw fod yr anhwyldeb yr wyf yn dioddef dano, y fath falldod ar bob yni meddyliol, nas gall ond y profiadol ei sylweddoli. Y maa hyn yn profi i mi fod eenedlgarwch a haelioni wedi cyr- haedd safbwynt uchel yn ein plith, os nad y aafon a olygai Crist ei hunan pan ddywedai," a dedwydd fyddi am nad oes ganddynt ddim i dalu." Fel yr awgrymwyd yn barod, nid yw yn debyg y gallaf fi byth ad-dalu, na bod yn alluog i gynorthwyo yr .anghenus fel yn y dyddiau gynt a fueto, der- byniais gefnogaeth a chynorthwy ymhell tuhwnt i'm disgwyliad—y cyfryw nas gallaf byth ei anghofio. Y mae hyn yn ategu y sylw cysurlawn a wnaeth ein parchus gadeirydd (Timothy Davies, Ysw.) ar y pryd, set fod eenedlgarwoh a haelioni wedi gwneyd mawr gynydd yn ein plith yn ystod yr ugain mlynedd di- weddaf. Eto, y mae un peth yn fy anesmwytho, sef, fel y dywedir, fod tylodi ac angen yn gwneyd cynydd mawr yn y blynyddoedd diweddaf, yn enwedig ym mhlith yr oedranus—dynion parchus a dilychwin eu eymeriad. Yr wyf yn deall fod cymdeithas elusenol yn bod yn rhywle ym mhen gorllewinol y ddinas, ond yr wyf wedi methu cael dim o'i hanes na'i gweithrediadau. Y mae yn debyg mai un breifat ydyw, ond clywais fod ei chyllid yn hynod o isel; a thrueni hyny hefyd. Ond beth sydd yn rhwystro cymdeithas o'r fath i wneyd apel gyhoeddus tuag at jgynorthwyo ei chyllid ? Ai ni fyddai yn bosibl cael elw sylwaidol ta-a?at y cyfryw anann trwy gynhal cyaghacdd miwred bg, a hwaw ya gyngherdd gwir Gymreig? Nsu gwall, hw/raoh, fyddai cynhil Eis- teddfod fawreddog, a hono yn wir Gymraig-y canu, y siarai a'r cwbl yo. Gymra.eg. Y mia ya taro i fy meddwl y funyd yma, gan fod Cymraigaeth yn mam yn brysur ya y sefydliad a elwir yr Eistadifod Gan- eJlaethol, ai ni fyddii yn hawdd i ni ya Lluadain roidi idiyat esiampl yng Nghymra trwy gyahal Eis- teddfod wir Gymreig a chenedlaethol yn ystyr orea y gair. Byddai hyny yn atdyniad mawr i'r Saason, a tdrwy hyay ya debyg o chwyddo yr elw tuagit y gronfa. elusanol. Yr eiddoch, &c., OWCWLL.

r Dyfoaoi. -.

Advertising

Bwrdd'y 6 Celt.'