Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

CYNGHERDD TEIFY DAVIES.

CoMail y Diweddar T. E. Ellis,…

News
Cite
Share

CoMail y Diweddar T. E. Ellis, A.S. Ddydd claddu Thomas E. Ellis penderfynwyd codi rhyw Gofadail Genedlaethol deilwng iddo. Apwynt- iwyd Pwyllgor Cyffredinol, a chasglwyd 1,960p. O'r arian hyn rhoddwyd l,200p at amcanion ynglyn a'r Brifysgol gadwai Mr. Ellis mewn cof. Trosglwyddwyd y gweddill, ynghyda'r addewidion, i bwyllgor lleol i godi cofgolofn yn y Bala.—Y mae'r oerflunydd, W. Goscombe John, yn brysur gyda'r golofn. Rhoddir hi mewn lie ago red ar Stryd Fawr y Bala. Ei defnydd yw pres. Cydnabyddir fod y golofn ei hun yn ddarlun cywir a tharawiadol iawn. 0 amgylch gwaelod y gol- j ofn bydd darlun o fywyd Mr. Ellis—yr Ysgol, y Goleg, y Sonedd. Yr ydys wedi oymeryd yn ganiataol y cair i o leiaf fil o bunau at y golofn. Taer erfyniwn ar i'r rhai sydd wedi addaw, y rhai sydd eto heb gael cyfie i roi dim, a'r rhai sydd yn bwriadu ychwanegu at yr hyn a xoisant, anfon eu rhoddion i un o honom ar fyrder. > Dodorchuddir y golofn ddechreu yr haf nesaf, pryd y gwelir ei bod yn deilwng o Thomas E. Ellis ae o honom fel cenedl. A gawn ni ei dadorchuddio yn I ddiddyied ?—Roger Hughes, Bala, cadeirydd Wm. Evans, Birmingham, trysorydd Thomas Jones, Lian- dderfel; E Vincent Evans, Llundain 0 M Edwards, Rhydychaia; Gwynoro Davies, Abormaw, ysgrifenyddl t

Advertising