Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PmiLDMClKABY AMBJOTTlffOBMBUT. CASTLE STREET WELSH CHAPEL. THE ANNUAL GRAND CONCERT WILL BE HELD AT THE QUEE NT'S Kikli L, MONDAY, MARCH 9, 1903, For which the Celebrated BUILTH AND DISTRICT CHOIR has been engaged- D. RICHARDS, Secretary, Sun Street, E.C. FURTHER PARTICULARS WILL DULY APPEAR. STREIC CHWABELWYR PENRHYN CYPAEFOD CYHOEBDUS Ynglyn a Chronfa'r Chwarelwyr, yn Nghapel Radnor Street Chelsea, (MEWN CYDWEITHREDIAD A'R ELEUSIS CLUB) AR DtrOS ZATT, RHAGFYR 4, 1902. Llywyddir gan y Cynghorwr WILLIAM DAVIE S, Y.H. Ceir Anerctiiadau gan amryw Aelodau Seneddol, Parch. J. Machreth Rees, P. H, Thomas, Ysw. I.S.O., ac eraill. pF* Taer wahoddir pleidwyr rhyddid a dyngarwch i'r cyfarfod hwn UNDEB YSGOLION SABBOTHOL M.C. LLUNDAIN. CYNHELIR EISTEDDFOD FLYNYDDOL ——— YR UNDEB UCHOD YN Y ——— SHOREDITCH TOWN HALL, JSlOS WENER, RIIAG. 26ain, 1902. Llywydd-THOMAS BENJAMIN, Ysw. Arweinydd-Parch. R. ROBERTS, (WilleBden Green) Beirniaid— Cerddoriaeth-J. T. REES, Ysw., Mus. Bac. Traethodau, &c., Parch. WM. GLYNNE, B.A. (Manchester). Farwnad—Parch. J. ELIAS HUGHES, M.A. (Llanelwy.) Adroddiadau-Parch. R. SILYN ROBERTS (Lewisham). Veedlework-Ivlrs. BROADBENT (Stratford). Mrs. J. WILSON ROBERTS, „ Cyfeiles—Miss MAGGIE ELJJIS. Tocynau-SWLLT A DAU SWLLT. DRYSAU YN AGORED AM 6. Y CYFARFOD I DDECHREU AM 6.30. Manylion pellach ynghyd a Rhagleni i'w cael gan yr Ysgrifenydd- J. O. DAVIES, 28, College Road, Walthamstow. Cymdeithas Lenyddol "Moorfields u CAPEL Y BEDYDDWYR, COMMERCIAL STREET, ALDGATE, E. (Yn agos i TOYNBEE HALL.) TRADDODIR DARLITH Ar DECEBEUAD YR YSGOL SABOTHOL YNG NGHYMRU," Gan y Parch, T. Shankland, Rhyl, Nos WENEB NESAF, Bhag. 5, 1902. Cadeirydd- Henry Jones, Ysw. Dechreuir yn brydlon am wyth o'r gloch. Bydd Mr. Shankland yn pregethu yn yr un lie, y Sabothau- Tachivedd 30ain a Rhagfyr 7fed. CROESAW CYNHES I BAWB! Castle Street Mutual Improvement Society. Session 1902-1903. President, T. HINDS, ESQ. THE SECOND EVENING CONCERT Of the above Society will take place SATURDAY, DEGEMBEB 13th, 1902. Chairman: DR. EVAN JONES. ARTISTES- Miss SARA DAVIES, Miss GWENNIE WILLIAMS, Miss MOLLIE OWEN (Aberystwyth) (First appearance in London), MR. SETH HUGHES, MR. JOHN SANDBROOK, Elocutionist: MR. D. EGRYN OWEN, Solo Violinist: AIR. PHILIP LEWIS, Accompanist: MR. MERLIN MORGAN. Doors open 7.30. Concert commence 8 p.m. Admission by programme, one shilling. To be obtained of John Owen, 36, King Street, Camden Town (Musical Sec.), or D. H. Treharne, Wharnclifie Villa, New Southgate (General Sec).