Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

DEDDFU TRWY DRAIS.

News
Cite
Share

DEDDFU TRWY DRAIS. Dengys gweithredoedd diweddaf Ty y Cyffredin fod tymhor newydd ar wawrio yn ein dull o ddeddfu yn y Senedd. Hyd yma, y mae barn y cyhoedd wedi cael ei gydnabod, ac hyd yn oed lais y lleiafrif wedi derbyn ys- tyriaeth barchus ar bob achlysur ond bellach y mae hyn oil i gael ei osod o'r neilldu, a'r hen gyfundrefn o trechaf treis- ied, gwanaf gwaedded i'w hadfer yn neddf- wrfa Prydain rydd! Nid yw'r cynllun yn awgrym o heddwch, Y mae Seneddwyr ein gwlad wedi cael eu dysgu er yn foreu yn hawlfraint y deiliaid, ac y mae penodau ein hanes yn llawn o engreifftiau o'r galanas sydd wedi digwydd i ran pwy bynag a feidddia gwtogi ein rhyddid, a chredwn mai i'r un cyfeiriad fydd tynged y sawl a fanteisia i eithafion ar y rheolau a gynlluniwyd yr wyth- nos hon. Pe buasai'r fath beth wedi ei fab- wysiadu dair neu bedair blynedd yn ol yn Senedd-dy Pretoria, buasai digon o esgus gan ein harweinwyr am fyned i ryfel yn erbyn y Boeriaid; ond gan mai nyni ein hunain sydd yn tretnu y fath fympwyaeth awdurdodol, y mae yn ein gosod ar unwaith ar yr un safle a'r gwledydd anwar He mae cyfiawnder yn beth hollol anwybyddus. I ba amcan y bwriadwyd y drefn bresenol o safnrwymo ein cynrychiolwyr ? Yr oedd Mr. Balfour pwy noson yn son am y drefn mewn ysbryd mor gwynfanus ag y gwnelai Mr. Long ei hun wrth son am safn-rwymo cwn mewn ardaloedd gwledig er cau allan gyn- ddaredd. Gwyddom fod rhai o epil Ty'r Arglwyddi yn edrych ar yr aelodau Cymreig gyda'r un dirmyg ag yr edrychant ar gwn Cymru; ond yn sicr ni fydd eu cynllun mor effeithiol, a bydd raid wrth rywbeth mwy creu- Ion hyd yn oed na'r cloadur presenol cyn byth y distewir ein harweinwyr yn erbyn trais ac anghyfiawnder y Llywodraeth. Na, rhaid i Balfour ddeall mai nid trwy wrthod dad- leuaeth, eithr trwy ymddw yn deg a gonest y mae iddo sicrhau tawelwch ar ran cynrych- olwyr Cymru yn y Ty.

Y PWLPUD METHODISTAIDD.

[No title]