Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

PRIODAS MISS MATTIE DAVIES…

HYN A'R LLALL.

News
Cite
Share

HYN A'R LLALL. Cynhelir cyfarfod agoriadol Cymdeithas Eglwys Dewi Sant, Paddington, nos Fawrth -Hydref 2 I ain-o dan lywyddiaeth llywydd y gymdeithas. Bydd yno ganu, adrodd ac areithio o'rradd flaenaf,a rhoddirydanteithion yn ystod yr hwyr gan Mrs. Watkins, Earl Street. Dechreuir yn brydlon am 8, a bydd y mynediad i mewn trwy docyn swllt y gym- deithas. Nos Fercher, Hydref yr 8fed, caed cyng- herdd agoriadol ynglyn a Chymdeithas Len- yddol Walham Green, a chafwyd cynulliad rhagorol. Croesawyd pawb i mewn trwy roddi iddynt wledd odea danteithion amryw- iol, y rhai a roddwyd gan Mrs. John Thomas, Warwick Road-yr hon, erbyn hyn, sydd yn enwog am ei haelfrydedd a'i charedigrwydd. Rhwng sirioldeb a gwenau y boneddigesau oedd yn gweini wrth y byrddau ynghyd a'r te blasus a fwynhawyd, braidd yn hwyrfrydig oedd rhai o'r bechgyn ieuainc i godi oddiwrth y ford, yr hyn sydd yn cyfrif na ddechreuwyd mo'r cyfarfod mor brydlon ag y dymunid; ond cafwyd mwy nag ad-daliad Ilawn am yr oediad yma cyn terfynu y noson. Llwyddwyd i sicrhau gwasanaeth "The Cymric Glee Singers." Mawr oedd y mwyn- had a gafwyd wrth wrando arnynt yn canu. Nid buan yr anghofir eu gwasanaeth rhad, ynghyd a'r dadganiad rhagorol a gafwyd ganddynt. Hefyd, cawsom y pleser o wran- draw ar Miss Myfanwy Jones, R.A.M. Yr oedd ei dadganiad o a Myfi sy'n magu'r baban yn hynod swynol ac effeithiol. Cawd, hefyd, adroddiad gan Mr. Carodog Evans, a chanwyd hen alawon Cymreig yn effeithiol gan Messrs. David Jones, J. Evans. Chwar- euwyd yn fedrus a meistrolgar ar y crwth gan Mr. Craft. Cafwyd anerchiad byr a phwrpasol gan y llywydd, y Parch. J. Tudno Williams, M.A. Dywedai fod y gymdeithas wedi dechreu yn addawol iawn; a gwnaeth apel at yr ieuenc- tyd am beidio mynychu cyfarfodydd y te yma ar draul esgeuluso rhai mwy sylweddol, sef y rhai hyny sydd yn cael eu nodweddu gan ffrwyth llafur, dysg, a thalentau, pa rai sydd gymwys ac addas i ddiwyllio meddyliau ein pobl ieuainc. Y mae llwyddiant y cyfarfod hwn, ynghyd a threfnusrwydd y rhaglen, i'w briodoli i Mri. Teify Lloyd a John Pughe, ysgrifenyddion y gymdeithas, y rhai ydynt wedi bod yn hynod ddiwyd ac ymdrechgar yn y lie. Cynhaliwyd y Cyfarfodydd Diolchgarwch yn Eglwys Dewi Sant, Paddington, ddydd Sul a nos Lun diweddaf, pryd y pregethwyd gan y Parch. Ebenezer Lloyd, B.A., ficer Llan- sadwrn a Llanwrda, sir Gaerfyrddin. Dyma y tro cyntaf i Mr. Lloyd ymweled ag un o Eglwysi Cymreig y Brifddinas fel pregethwr, ond credwn yn hyderus mai nid dyma y tro olaf, ac y ceir ei glywed ef eto yn y dyfodol. Traddodwyd pregeth Seisnig yn y prydnawn am 3.30 gan y Parch, a'r Anrhyd. James Adderley, M.A., ficer St. Marc, Marylebone Road. Canwyd unawd yn yr un gwasanaeth gan Miss Gordon, sef Ave Maria." Yn yr hwyr, canwyd yr unawd, (i A dream of Paradise" gan Miss Mary Pierce, Dudley Road; ac hefyd yr unawd" Thou'rt gone from hence gan Mr. J. Harris, Brixton, nos Lun. Llafarganwyd y gwasanaeth gan y Parch. Mr. Davies, Kilburn, a phregethodd Mr. Lloyd drachefn. Cafwyd cynulliadau lluosog trwy y cyfarfodydd, ac arweiniwyd y canu gan Mr. David Jones, organydd Dewi Sant. —— Cafwyd cynulliadau mawr yng Nghapel Wilton Square, y Sul diweddaf, ar achlysur eu cyfarfod pregethu blynyddol. Yr oedd yr Achos Mawr yn cael ei bregethu gyda grym anarferol. Y Parchn. John Williams, Princes Road, a William Jenkins, Ty Ddewi, oedd yn gweinidogoethu. Rhwng y canu gwresog a'r pregethu hwyliog yr oedd yr oedfaon yn fanteisiol iawn i'r bobl.

Advertising