Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

PRIODAS MISS MATTIE DAVIES…

News
Cite
Share

PRIODAS MISS MATTIE DAVIES A MR. D. J. MORGAN. & Yng Nghapel Cymraeg Holloway, dydd Mawrth diweddaf, unwyd mewn glani briodas, Miss Mattie Davies-merch Mr a Mrs. Thomas Davies, Cottenham Road, a Mr. D. J. Morgan (Civil Engineer, H.M. Dockyard, Devonport), a mab i Mr. a Mrs. Morgan, Chemist, King's Cross. Yr oedd y briodas hon yn un o'r rhai mwyaf dyddorol, yn ddiau, a gymerodd le yng Nghapel Holloway erioed. Daeth y partïon yno yn brydlon i'w hamser, ac yr oedd torf fawr wedi ymgynull i'r addoldy i fod yn dystion o'r uniad cysegredig ac i roddi eu dymuniadau da i'r ddeuddyn hawddgar ar ddechreu bywyd newydd. Anfynych iawn y gwelir nifer mor fawr, ar ddiwrnod gwaith, yn gwylio priodas; ac y mae y ffaith yma yn 9 1 awgrymu fod y par ieuanc hwn yn uchel iawn eu parch ymhlith ein cyd-ddinasyddion. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch. Llewelyn Edwards, yr hwn a aeth drwy y gorchwyl mewn dull dymunol iawn. Rhodd- wyd y briodferch ymaith gan ei thad, Mr. Thomas Davies; a Mr. R. J. Morgan oedd y dyn goreu." Y rhai canlynol oeddynt y morwynion priodas :—Miss Rosy Davies, Miss Anna Morgan, Miss Florrie Davies, Miss Katie Davies, a Miss Louie Davies. Yr oedd golwg hardd arnynt gyda'u blodeudyrch. Gwnaeth yr organydd-Mr. Gwilym Rowlands—ei waith yn rhagorol. Chwareuwyd ganddo The Bride's March a'r < Wedding March,' a chawsom bleser wrth wrando arno. Ar ol y briodas, cludwyd y par ieuanc hapus i dy rhieni'r briodferch, lie yr ymgym- erwyd o foreufwyd ag oedd wedi ei barotoi. Gwnaed amryw areithiau, &c. Yna ymad- awodd Mr. a Mrs. Morgan am Eastbourne, i dreulio eu mis met. Y mae'r anrhegion a dderbyniasant yn rhy liosog i'w henwi. Dym- unwn iddynt lwydd. Bu cartref newydd fydd 13, Home Park, Saltash, Cornwall. Bywyd o haf boed o hyd Yn hedfan uwchben adfyd." Yn yr hwyr cafwyd gwledd hapus iawn, ac yr oedd y cwmni difyr yn gynwysedig o amryw dalentau cerddorol, megis Madame A. Williams, Mr. Grist, Mr. Dan Davies, Mr. Ivy Jenkins, Mr. H. O. Davies, Mr. Jack Davies, Mr. Gwilym Rowlands, &c. Yr oedd y trefn- iadau o'r dechreu i'r diwedd yn glod i Mr. R. J. Morgan. Terfynwyd y wledd gydag oriau man y boreu.

HYN A'R LLALL.

Advertising