Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

UNDEB GYMDEITHASAU CYMREIG LLUNDAIN. TYMHOR 1902-03. Uywydd ERNEST RHYS, Ysw CYNHELIR Y CYFARFOD A AGORIADOL v IA YN NEUADD CAPEL Castle Street, OXFORD CIRCUS, W., NOS SADWRN, HYDREF 18 fed, 1902. Y Uywydd yn y Gadair. Danteithion o 7 i 7.45. Cyfarfod i Ddechreu am 8. Cymerir rhan mewn Datganu, Adrodd, 41c., gan gynrychiolwyr o'r gwabanol Gymdeithasau. GYFEILYDD- MISS MAGGIE ELLIS. Tocynau-SWLLT YR UN. I'w cael gan Ysgrifenyddion y gwahanol Gymdeithasau, neu gan Y sgrifenyddion yr Undeb:— E. GOMER JONES, 19, Acfold Road, Fulham, S.W. W. ANWYL WILLINGTON, 4, Park Walk, Chelsea, S.W. CAPEL M.C. CLAPHAM JUNCTION BEAUCHAMP ROAD, S.W. ANNUAL TEA AND CONCERT ON WEDNESDAY EVENING, OCT. 29, 1902 Artistes- Miss BESSIE LEWIS, R.A.M., Miss MORFYDD WILLIAMS, R.C.M., Mr. SETH HUGHES, R.C.M. Mr. EMLYN DAVIES, A.R.C.M. Elocutionist-D. 0. EVANS. COMPETITION- m Is. PRIZE For the best rendering of the "Star of Bethlehem" (Stephen Adams). Published by Messrs. Boosey, Regent St. (Competion limited to Tenor or Bass.) PROCEEDS IN AID OF BUILDING FUND. Y Dyfodolm [<3r Dymunir ar i ysgrifenyddion a threfnwyr y gwahanol Gyfarfodydd anfon gwybodaeth yn brydlon am unrhyw gynulliad a fwriedir gynhal, er mwyn rhoddi hysbysrwydd amserol yn y golofn hon.] 1902. ——— Hydref „ 14. Jewin Newydd. Darlith gan y Parch. Silyn Roberts, B.A. „ 18. Castle Street. Cyfarfod Agoriadol yr Undeb. „ 18, 19, a'r 20. Mile End Road. Cyfarfodydd Pregethu Blynyddol. „ 19 a'r 20. Capel City Road. Cyfarfod Blynyddol. „ 21. Eglwys Dewi Sant. Cyfarfod Agoriadol y Gymdeithas Lenyddol. „ 29. Cyngherdd Blynyddol Clapham Junction. „ 30. Cyngherdd Blynyddol Eglwys St. Padarn yn y Queen's Hall. „ 30. Shirland Road. Grand Concert and Tea. „ 30. Wilton Square. Cyfarfod Ordeinio'r Parch. G. Havard, B.D. Tachwedd 6. Cyngherdd yn y Queen's Hall, People's Palace, Mile End Road. „ 9-10. Gothic Hall. Cyfarfod Pregethu Blynyddol. „ 11. Cyngherdd Blynyddol St. Benet. 3 3. New Jewin. Cyfarfod Cystadleuol. „ 20. Gothic Hall. Darlith gan Mrs. John Evans (Eglwysbach). „ 20. Cyfarfod Te Blynyddol Radnor Street, Chelsea. „ 20. Cyngherdd Blynyddol Capel Stratford. „ 20. Capel Sussex Road, Holloway. Cyngherdd a The Blynyddol. „ 21. Cyngherdd Cwewll, yn yr Holborn Town Hall. „ 27. Queen's Hall, Cyngherdd Dewi Sant. Rhagfyr „ 4. Cyngherdd Barrett's Grove yn Shoreditch Town Hall. „ 25 (Nos Nadolig). "Cartref oddi Cartref" yn Jewin. 1903 Chwef. 11 18. Eisteddfod Queen's Hall. Mawrth „ 11. Falmouth Road. Eisteddfod y Plant. 26. Cymdeithas Jewin, Cyfarfod Terfynol y Gymdeithas E brill „ 23. Cymanfa y Methodistiad yn Jewin Newydd. CAPEL CYMRAEG MILE END ROAD (Yn ymyl Stepney Green Station). CYNHELIR CYFARFODYDD BLYNYDDOL Y LLE UCHOD HYDREF 18fed, 19eg, a'r 20fed, 1902. Pregethir gan y Parchedigion, JOHN HUGHES, M.A. LIVERPOOL; A H. ELFED LEWIS, HARECOURT CHAPEL. TREFN YR OEDFAON— Nos Sadwrn, am 7.30. Parch. JOHN HUGHE S- Boreu Sul am 10.44. „ JOHN HUGHES- Prydnawn Sul am 2.45 „ ELFED LEWIS Nos Sul "6.30,, JOHN HUGHES Nos Lun 7 f » ELFED LEWIS I „ JOHN HUGHES- Casgliad ym mhob oedd at y Gronfa Adeiladu. THE DENTAL INSTITUTE 168, UPPER STREET, ISLINGTON- (Corner of Barnsbury Street). Principal Mr. H. OSBORN HUGHES. HIGH-CLASS ARTIFICIAL TEETH AT STRICTLY MODERATE FEES. The most modern and scientific researches in English and American methods by skillee-. operator (late manager of one of the larges practices in London). CONSULTATIONS FREE. HOURS 10 TILL 8.30 And by Appointment. Dymuna Mr. HUGHES, y perchenog, roddi ar ddeal i'w gyd-genedl y bydd yn ofalus i arolygu yn bersonol bob gwaith a ymgymerir yn y lie. PEDR ALAW, Mus. Bac. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoedd- CYFEIRIAD— "PENDENNIS," LOUGHTON, ESSEX. HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE NO MORE Difficulty of Breathing. NO MORE Sleepless Nights. NO MORE Distressing Coughs. I' DAVIES'S COUGH MIXTURE for COtTGHS DAVIES'S COUGH MIXTURE for COLDS DAVIES'S COUGH MIXTURE for ASTHMA DAVIES'S COUGH MIXTURE for BRONCHITIS DAVIES'S COUGH MIXTURE for HOARSENESS DAVIES'S COUGH MIXTURE for INFLUENZA DAVIES'S COUGH MIXTURE for COLDS DAVIES'S COOGH MIXTURE for COUGHS DAVIES'S COUGH MIXTURE for SORE THROAT DAVIES'S COUGH MIXTURE—Most Soothing DAVIES'S COUGH MIXTURE warms the Chest DAVIES'S COUGH MIXTURE dissolves the Phlegm DAVIES'S COUGH MIXTURE-for SINGERS I DA VIEW'S COUGH MIXTURE-for PUBLIC DAVIES'S COUGH MIXTURE SPEAKERS THE GREAT WELSH REMEDY. 13\d. and 2j9 Bottles. Sold Everywhere. Sweeter than Honey. Children like it. HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH, 13id. and 2j9 Bottles. Sold Everywhere. Sweeter than Honey. Children like it. t HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH, London Agents- Mr. R. THOMAS, Chemist, Upper Baker Street. Mr. H. MORGAN, „ 34, Tavistock Place Mr. EDW. JONES „ 232, Kilburn Lane, W 45 Argraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (OyfJ, yn 211, Gray' Inn Road. Wbolesale Agents-A. C. MUNTON, 9, Red Lion Court, Fleet Street. BARTLETT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings, Salisbury Sq-