Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Byd y lj> j ^ "JI fian.

"PENCERDDES TEIFI"

Bwrdd y ' CeHm'

News
Cite
Share

Bwrdd y CeHm' Mae'n hysbys i'r Byd a'r Bettws er's blynyddau, bellaoh, fod Doethawr urddasol y CELT yn un 0 feirdd blaenaf ei genedl, a'i fod yn ymhyfrydu yn swn acenion hen awen y Cymry, ond yn y cwrdd di- weddaf, ar ddechreu y chwarter, ni ohafodd yr hil farddol fawr 0 groesaw ganddo a bu raid iddynt oil aros o'r neilldu am dro. Y rheswm oedd fod y Macwy, gyda'i fydolrwydd nodweddiadol wedi galw sylw Gwr gwlad y Breudd- wydion am ei gyfrifon pen tymhor, ac yr oedd gweled fod cynifer 0 danysgrifwyr wedi anghofio eu dyledswyddau yn ei yru o'i go, a phan y disgyn y Gwr mawr o'r entrychoedd i'r daearleoedd, wel, gwae y neb pryd hyny fydd ar ol yn ei daliadau. "Cwrdd busnes" ys dywed y rhaglem cymanfaol -felly oedd y cwrdd diweddaf, ao wedi trin y mater- ion arferol rhoddwyd y cynghorion a ganlyn presenolion. Llinos Wyre. Ni wnai un lies i ymholi p'le mae'r hen frawd a nodwch. Gwell gadael iddo yn llonydd bellach. Beth ydych yn ei wneyd ynglyn a chof- golofn i'r hen Wilym Penant ? Trebor Aled. Gwridodd y ben-oerddes hyd ei dwy glust pan ddarllenodd y Gol. eioh englynion iddi. Ca'nt oleu dydd yn y man. Cwcwll. Diolch am yr englynion. Maent fel arfer yn dda, ac yn gymeradwy. Iorwerth. Mae "Athraw" ar ei wyliau y dyddiau hyn ond bydd yn ol ymhen deuddydd neu dri, a chewch glywed oddiwrtho yn bersonol y pryd hyny. E. Jones. Paham na fuasech yn anfon cerdyn i ni a dyddiad y cwrdd arno, er mwyn ei roddi yng ngholofn Y Dyfodol." J. R. D. Diolch am y darn o'r Drych, ond yr oeddem wedi gweled baldordd Aneurin Fardd ynddo ar y CELT. Mae barn a gwybodaeth yr hen batriarch o'r 'Merica mor wyrgam am y CELT ag yw am Hanes Cymru; ond gan mai crwt ifanc yw'r papyr hwn, a'r Aneurin yn Hen Wr patriarchaidd, ein dyled- swydd yw edrych arno yn gydymdeimladol, a dyweyd "pwrffelo." Boed iddo flwyddi lawereto i ddydd- ori ei gyd-genedll B. J. Diolch am yr adroddiad, a byddwn yn falch o'u cael bob wythnos. Byr a blasus, a rhywbeth newydd 0 hyd, yw'n harwydd-air. M. D. Drwg genym am yr anffawd, Gwneir yr oil a ellir er sicrhau eywirdeb y dyddiadau yng ngholofn Y Dyfodol," Ond os byth y gwelir gwall, byddwn yn falch iawn am i'n gohebwyr ein owiro. Cywirdeb a thegweh yw ein hamcanion.

GWYL GERDDOROL GYMREIG.