Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYNGHERDD ER BUDD YR HEN FARDD "CWCWLL" I GYMERYD LLE AR NOS WENER. Taeh.wedidl mi, i@@% YN YR HOLBORN TOWN HALL. CADEIRYDD- Timothy Davies, Ysw., C.S.Ll. (Maer Fulham). GYSTIDLEDAETH I FARITONE. AM Y DADGANIAD GOREU O'R GAN "The Bugler," RHODDIR Cwpan Arian Hardd. Mnwau yr ymgeiswyr ar yr Unawd Baritone i fod yn llaw yr Ysgrifenyddion erbyn y dydd Sadwrn blaenorol i'r Cyngherdd, sef Tachwedd 15fed. Cynhelir Prawf Rhagbarotoaiul nos Iau yr 20fed 0 Dachwedd (sef y noson flaenorol i'r cyngherdd). Rhoddir gwybodaeth ym mha le y cymer le, ar fyrder. Fel y rrae'n wybyddus i bawb o Gymry Ijlundain bu Cwcwll yn un o'r rhai mwyaf pared, ar ran ereill, ynglyn a gwaith o'r natur yma yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio. Erbyn hyn y mae wedi myn'd yn llesg iawn ac yn analluog i enill bywoliaeth, ac amcan y mudiad hwn yw rhoddi cynhaliaeth iddo. Y mae pwyllgor sylweddol a dylanwadol wedi ei ffurfio ynglyn a'r mudiad; ac y maent yn dymuno apelio at bawb o Gymry Llundain am eu cefnogaeth. Cadeirydd y Pwyllgor: R. T. OWEN, Ysw., Capel Holloway. Trys. ac Ymddiriedolwyr: J. D. LEWIS, Ysw., Tabernacl, a L. H. ROBERTS, Ysw., Wilton Square. IBydd ein Cantorion Blaenaf yn gwasanaethu yn y cyngherdd. Gellir cael tocynau i'r cyngherdd oddiwrth yr ysgrifenyddion ac aelodau y pwyllgor. Ysgrifenyddion I. DAVIE S, 65, Wynyatt Street, Goswell Road, E.C. E. THOMAS, 3, Warburton Street, Mare Street, Hackney.

CAU Y DRWS YM METHESDA.

CEISIO DIWYGIO YR ANNIW-YGIADWY.

MR. HUMPHREYS-OWEN A'R MESUR…

HYN A'R LLALL.