Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Bud u Ban. u

[No title]

News
Cite
Share

Dydd Llun diweddaf, bu farw'r boneddwr T. R. Hughes, Neuadd-fawr, Ceredigion, yn sydyn mewn gwesty yn Llanbedr. Yr oedd yn wr adnabyddus yng Ngheredigion gan mai efe oedd perchen haid o gwn cadno yn y sir. Hanai o hen deulu Rhyddfrydol, ond ychydig o flas oedd ganddo ef at wleidydd- iaeth, ac yn He bod yn arweinydd goleuedig i'w gyd-ddynion, gwell oedd ganddo arwain haid o gwn er difyrwch a baldordd. Nid oedd ond 49 mlwydd oed. Bu Sol-ffawyr Gogledd Cymru yn cynhal eu cymanfa flynyddol ym Mhorthmadog yr wythnos ddiweddaf, a daeth nifer o wyr en- wog y lie i siarad ar wahanol bynciau ynglyn a'r gan. Wrth son am fuddugoliaeth y corau Seisnig, dywedai un gwr mai diffyg ymarfer- iad ar ran y Cymry oedd y rheswm eu bod ar ol gyda'rgamp. Ar ol gwrando y canu corawl a gaed, dywedai Mr. Curwen nad oedd y sail leiaf tros i Gymru beidio parhau i gadw ei llawryf. Feallai ein bod yn canu yn well mewn cymanfaoedd nac mewn ydym eis- teddfodau Bu Mr. John Kensit-y gwrth-ddefodwr enwog-yn anerch cyfarfod ym Mhenbedw ddydd Iau cyn y diweddaf. Tra yn myned o gerbyd i Woodside Ferry, tarawyd ef gyda darn o haiarn yn ei wyneb. Pan bigwyd ef i fyny, yr oedd twll mawr uwchben ei lygad chwith. Cludwyd Mr. Kensit i'r ysbytty rhag blaen. Mae gwr yn y ddalfa am y trosedd. Mae y Parch. Robert Parry, B.A., Llanrug (gynt o Stratford) wedi hwylio am yr Amer- ica, He y bwriada lenwi pwlpud Utica am dri mis. Mab yw Mr. Parry i'r diweddar Barch. Ddr. Griffith Parry, Carno. Gwnaeth ymgais y gauaf diweddaf yn maes y ddrama Gymreig gyda Hirnos a Gwawr," a bu yn dra llwydd- ianus. Yr oedd ol llaw gelfydd ami, a gob- eithiwn nad hi fydd yr olaf o'i law. Dychwelodd y Fonesig Eluned Morgan o Batagonia i'r wlad hon yn ddiweddar gyda'r bwriad o ymsefydlu yma. Bvdd yn falch gan ei chyfeillion ddeall ei bod wedi ei phen- odi yn athrawes mewg Hispaenaeg yng Ngholeg Caerdydd. Dyma'r englyn i'r Breuddwydiwr," ga'dd ei feirniadu yn oreu allan o ddeuddeg a thri- ugain a anfonwyd i mewn i'r Eisteddfod ym Mangor:— Eiddilaidd gwsg feddyliwr-un a wnel Mewn hun, a deffrowr, Rhwng canddryll gestyll ar gwr Broydd hud, yw'r Breuddwydiwr. Beth am yr un ar ddeg a thriugain, bobl anwyl ?

Y Dyfodol.

'PREPAID WANTS.

Advertising