Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

OddeutuOp BiHnas*

News
Cite
Share

OddeutuOp BiHnas* A barnu oddiwrth y cynulliadau mawrion a gaed yn y gwahanol eglwysi y Sul diweddaf, y mae Cymry LIundain wedi dod yn ol o'u gwahanol bererindodau hafol, ac yn edrych er gwell ar ol y gwyliau. # » Caed torfeydd mawr yn Falmouth Road yn ystod eu gwyl bregethu, ac yr oedd gwrando ar ddau o wyr blaenaf y Cyfundeb ym mher- sonau y Parchn. Thomas Jones, Rhostyllen a John Hughes, M.A., Lerpwl, yn dwyn adlais melus o wyliau mawr yr hen wlad yn y dydd- iau gynt. Mae'r pregethu mor nerthol ag erioed; ond a ydym ni yn gwerthfawrogi hyny sydd amheus. Trefnir i gynhal cyngherdd mawreddog ynglyn a Chapel Barrett's, Grove yn Shore- ditch Town Hall ar y 4ydd o fis Rhagfyr nesaf, ac y mae nifer o gantorion gwych wedi eu sicrhau eisoes, megis cor Madame Clara Novello Davies, Emlyn Davies, Her- bert Emlyn, &c., ond fe geir yr holl fanylion eto. Da genym weled fod yna gryn dipyn o weithgarwch ynglyn a'r capel hwn bellach, ac fod gwedd fwy llewyrchus yn dod ar y lie o dan ofal y gweinidog parchus-y Parch. R. Rowlands. Ond gan fod baich trwm o ddyled ar yr adeilad, mae'n anhawdd symud ymlaen gyda chyfnewidiadau angenrheidiol i gynydd yr ardal. Pe gellid symud y baich hwn diau y deuai bywiogrwydd eto i gapel y" Go- hebydd." » # EMYN Y CYNHAUAF. Ar y Bon Llangoedmor" new Nashville" Mewn peraidd don ac uchel lef, Dyrchafwn glod hyd orsedd nef, Am hael fendithion daear lawr; Bywyd a lluniaath, nwyf a nerth, Cysuron iechyd, pur eu gwerth, Sydd oil o law ein Crewr mawr. Ei hen gyfamod sicr yw, Ei fwrdd sydd lawn i ddynol ryw, Llygaid pob un yn disgwyl sydd Holl bysg y mor ac adar nef Eu prydlon faeth gant ganddo Ef; Pa fodd na chofia blant y Ffydd ? Ond mwy na holl fendithion byd, Diolchwn am drysorau drud Hen ffordd y cadw,-moddion gras. Gobaith gogoniant, nefol fraint Mwynhad goleuni gyda'r saint, Ger Duw a'r Oen mewn bythol flas. BENJAMIN THOMAS. » Yr wythnos ddiweddaf yr oeddem yn anog ein cyd-ddinasyddion i sefydlu corau o'r new- ydd yn ein plith, a deallwn yn awr fod Mr. Merlin Morgan wedi ffurfio cor meibion new- ydd yn y West End. Bu cyfarfod o'raelodau nos Fawrth yr wythnos ddiweddaf, ond bwr- iedir cynhal yr ymarferiad bob nos Fercher yn ystod y tymhor. Os gellir trefnu, byddis yn manteisio ar neuadd Charing Cross fel man cyfarfod y cor. Llwydd iddo! Y Parchn. W. J. Nicholson, Porthmadog, a R. Thomas, Glandwr, ger Abertawe, oedd pregethwyr mawr cymanfa y Tabernacl eleni, a dydd Sul diweddaf yr oedd y ddau mewn hwyl a chynulliadau mawr yn gwrando arnynt Dau o wyr blaenaf y pwlpud Anibynol yw y rhai'n a sicr yw y bydd dylanwad eu traeth- iadau yn hir ar y torfeydd fu yno. » Byr ac egwan o ran corffolaeth oedd y Gogleddwr, ond gallai bregethu yn hir ac yn gadarn gyda hyawdledd a nerth anorchfygol; ac er mai gwr hir a theneu oedd y Hall o'r De, yr oedd ei bregethau yn hynod o fyr ac yn lla wn maeth a chysuron. Pe baem i ddesgrifio ein teimladau o dan eu traethiadau melus, nis gallem wneyd yn well na defnyddio dullwedd un o gedyrn y pwlpud Anibynol, a chyhoeddi mai nid y byr oedd yn rhy hir ond yr hir yn rhy fyr < Cynhelir cyfarfodydd arbenig yng nghapel Wilton Square ar y 30ain o'r mis hwn i or- deinio y Parch. G. Havard, B.A., B.D. Dis- gwylir nifer o wyr blaenaf y Cyfundeb yno i gyd-lawenhau a'r eglwys yn ei hundeb hapus. Dydd Sadwrn diweddaf, yng Nghladdfa Finchley, claddwyd gweddillion y diweddar Roland A. Davies Yr Adroddwr," a daeth nifer o'i hen gydnabod yno i dalu'r deyrnged olaf o barch i'w weddillion. Gedy weddw a phedwar o blant ar drugaredd y byd a nodded cyfeillion, ac y mae ein cydymdeimlad llwyraf a hwy yn awr eu galar a'u colled. Yr oedd Mr. Davies wedi bod yn dioddef llawer yn ddiweddar a chafodd gystudd caled, a chan nas gallodd ddilyn ei alwedigaeth, myned allan ac nid dod i fewn oedd yr arian. Gwnaed budd-gyngherdd iddo yn ddiweddar gan ei gyfeillion, ac er iddo gael elw syl- weddol, eto, byddai gweled rhai o'n cym- deithasau dyngarol yn rhoddi ychydig gyn- orthwy i'r plant ar ddechreu eu gyrfa yn weithred i'w hedmygu a'i chlodfori. Hwyrach y cymer ein harweinwyr dyngarol y mater i ystyriaeth. Rywfodd neu gilydd, nid yw'r bardd Cym- reig, Syr Lewis Morris, yn fawr ei barch gan grach-feirniaid eiddigus Llundain, ac hwyrach mai da yw hyny hefyd yn y pen draw. Da iawn, felly, yw genym weled fod gan y Brenin farn arall am dano ef a'i weithiau, a hysbysir ni yn awr ei fod i dderbyn medal y coroniad am ei gan i'r amgylchiad pwysig hwnw. Cyhoeddwyd ei gan beth amser yn ol yn John Bull."

COF-GOLOFM i'r DIWEDDAR BARCH.…

[No title]

Advertising