Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHIRLAND ROAD PRESBYTERIAN CHURCH, PADDINGTON. ANNUAL GRAND CONCERT and TEA THURSDAY, OCTOBER 30th. FURTHER PARTICULARS SHORTLY. VISITORS TO ABERYSTWYTH SHOULD STAY AT THE GRANVILLE (PRIVATE HOTEL) NORTH PARADE, ABERYSTWYTH Spacious Rooms, Electric Light throughout. Terms Moderate. Proprietress—Miss A. JENKINS. MR. MADOC DAVIES, A.R C.M. GIVES LESSONS IN Voice Production and Solo Singing ADDRESS— 156, PRINCE OF WALES ROAD, HAVERSTOOK HILL. n»i Y Dyfodoim (8if' Dymunir ar i ysgrifenyddion a. threfnwyr y gwahanol Gyfarfodydd anfon gwybodaeth yn brydlon am unrhyw gynulliad a fwriedir gynhal, er mwyn rhoddi hysbysrwydd amserol yn y golofn hon.] 1902. ——— Medi „ 28 a 29. Eglwys St. Benet, Cyfarfodydd Diolchgarwch am y Cynhauaf. „ 28 a 29. St. Padarn, Hornsey Road, Cyfar- fodydd Diolchgarwch am y Cynhauaf. Hydref „ 2. Capel Jewin, Cyfarfod Agoriadol y Gym- deithas Lenyddol. „ 30. Shirland Road. Grand Concert and Tea. Taohwedd „ 6. Cyngberdd yn y Queen's Hall, People's Palace, Mile End Road. „ 9-10. Gothic Hall. Cyfarfod Pregethu Blynyddol. „ 33. New Jewin. Cyfarfod Cystadleuol. „ 20. Gothic Hall. Darlith gan Mrs. John Evans (Eglwysbach). „ 21. Cyngherdd Cwcwll, yn yr Holborn Town Hall. „ 27. Queen's Hall, Cyngherdd Dewi Sant. Bhagfyr „ 25 (Nos Nadolig). Cartref oddi Cartref yn Jewin. 1903 Chwef. „ 18. Eisteddfod Queen's Hall. Mawrth „ 26. Cymdeithas Jewin, Cyfarfod Terfynol y Gymdeithas WELSH PRINTING IS DONE BY GREIiMEH and SOfl, AT THE Ifondori Kelt Office 211, Gray's Inn Road, W-C 'Ii Neatness Cheapness Dispatch. WELSH PRINTING A SPECIALITY A LARGE STAFF OF WELSHMEN EMPLOYED EISTEDDFODIC PRINTING CHEAP PRINTING SUNDAY SCHOOL PRINTING CHURCH PRINTING TEMPERANCE PRINTING ELECTION PRINTING BAZAAR PRINTING. MAGAZINE PRINTING. UP-TO-DATE PRINTING POSTER PRINTING. BOOK PRINTING. BOOK BINDING ENGRAVING AND STAMPING COMMERCIAL PRINTING ARTISTIC PRINTING Send for Estimates to Above Address. I I ORDERS BY POST = PROMPTLY ATTENDED TO THE DENTAL INSTITUTE. 168, UPPER STREET, ISLINGTON. (Corner of Barnsbury Street). Principal Mr. H. OSBORN HUGHES. HIGH-CLASS ARTIFICIAL TEETH AT STRICTLY MODERATE FEES. The most modern and scientific researches iD: English and American methods by skilled operator (late manager of one of the larges practices in London). CONSULTATIONS FREE. HOURS 10 TILL 8.30 And by Appointment. Dymuna Mr. HUGHES, y perchenog, roddi ar ddeai i'w gyd-genedl y bydd yn ofalus i arolygu yn bersonol bob gwaith a ymgymerir yn y lie. PEDR ALAW, Mus. Bac. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoedd* CYFEIRIAD- "PENDENNIS," LOUGHTON, ESSEX. Heb Genedlaetholdeb, heb Gelf, heb Hanfod- aeth, heb Fywyd, heb Ddim." CYMDEITHAS Y BRYTHONWYR (SEFYDLWYD CHWEF. 1901.) CYMDEITHAS WERINOL I DDATBLYGU CYMREIGAETH. Cynhelir Cyfarfodydd y Gym- deithas hon bob yn AIL NOS IAU, YN 63, Chancery Lane, (ARBITRATION ROOM) Am 8 o'r gloch yn brydlon. Am fanylion ynghylch Aelodaeth, &c., ym- oheber a'r Ysgrifenyddion, Mr. J. WINTON EVANS, 98, Marlborough Road, Brompton Road, S.W. Mr. G. GRIFFITHS, 42, King's Road, Chelsea, S.W. CYHOEDDIADAU Y GYMDEITHAS. i. "Y mneillduaeth a Bywyd Cenedlaethor Cymru." Gan y Parch. J. MACHRETH REES 2. "Cenhadaeth Cymru." Gan W. LLEWELYN WILLIAMS. Ysw., B.C.L. 3. "Talhaiarn." Gan TREBOR ALED. 4. Y Cymro Llenyddol." Gan y Parch. J. MACHRETH REE& Pris ic. yr un. Y 4 drwy y post 6c. Oddiwrth yr Ysgrifenyddion, neu o SWYDDFA'R CELT, J 211, GRAY'S INN ROAD, LONDON, W.C. Argraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (CyfJ, yn 211, Gray' Inn Road. Wholesale Agents—A. C. MUNTON, 9, Red Lion Court, Fleet Street. BARTLETT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings, Salisbury Sq.