Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

— , _f)—& 8 c 1 a Byd y$1…

Y GLOWR A'l DDIWRNOD DIWAITH.|

SHIBBOLETH!

[No title]

PROFIADAU IAGO GOCH YN LLUNDAIN.

News
Cite
Share

PROFIADAU IAGO GOCH YN LLUNDAIN. III. HWNT AC YMA. Priodas ryfedd, debygwn, yw yr hon æ- gymer le rhwng ffraethineb a chraffder medd- yliol ond fe'i ceir felly 'nawr ac yn y man* Nid dieithr yr ystad ddelfrydol i'r elfenau- hyn. Weithiau canfyddir hwynt, megis as- glodion 0 aur garw yn mhridd bro amhrof- edig, yn rhoi gwerth i'r holl amgylchedd., Eu hundeb digymhar yn ddiamheu oedd yn cyfrif am alluoedd anghyffredin hen wrom Ffynonhenri. I'r un undeb, ar fesurfa lai, y gellir priodoli llawer agwedd o gymeriad ein cyfaill Iago hefyd. Wrth gwrs, ni ddywedaii neb byth ei fod yn dalp o athrylith fel Dafydd Evans. Yn wir, pe bai rhywun yn honi y fath beth, y cyntaf, yr wyf yn sicr, i wneyd sprr* am i ben a," fyddai Iago ei hunan. Rhy facfe yw ei gyneddfau i wneyd athryHth rhy fawr ydynt i wneyd ffwl-" common-sense, welwch chi nawr, common-sense, dyna byth yw a gyd,u' chwedl Iago. Wrth wrando arno yn adrodd yr hyn a alwai yn "drydydd set o brofiada melus'" cefais fantais lawer gwaith i dalu teyrnged i'w ddoniau, ond gan fod hanes Iago yn llawer mwy dyddorol na sylwadau neb arall ni wnaf boeni y darllenydd yn y cyfeiriad hyny, a- chaiff ein harwr fyn'd 'mlaen a'i brofiada amrywiol mewn rhediad didor. "Dydd po'th yw hi wedi bod" meddai; O! ie, a 'swn i weti ca'l scyffl gyta Mr., Lockhart, mi 'se fe'n cretu fod hi weti bod yn" fwy po'th hefyd erbyn hyn." Lockhart I" gofynwn, pwy Lockhart ?" Dyn y shops fachan a'r large mug am. ginog" atebai Iago. 'Ma fel o'dd hi. û'n i'n sefyll ar bont Llunden jest a thaci yn wUo" am ddisglad o rwpath i yfad. Gorffod in droi nol i gyfeiriad y Banc i gal e. Glapas 'n,. llicad ar glopa shop Lockhart-oti hwna'n cynghaneddu 'chan ?-a miwn a fi. "Large mug, please," myddwn i. Of what ?" mydda'r dyn odd yn tendo. The penny one" myddwn inne, 4< and don't be long: I've come up from Treorci." Gan" mydda fa yn cheeky reit, 41 Git at." Wyddwn i ddim beth ar ddiar odd a'n weydz" ond na on i ddim yn lico dangos, welwch chi. Ond mor wirad a mod i yn y fan ma, fe ddotodd ei ddilo ar y nghefan i a dechrau. tynu. "Hold on mydda fi. Git at!" mydda fe. Etho i mas o nghof wetyn, a chyn pen eiliad 6n i'n sownd yn i war a. Yn lie gwneyd dim fuss a chal plisman ar y ngol i, ros sewt f "git at" yn erbyn y cowntar nes bo'i ben a'n swno B fflat. Fe wafas yr umbrella yn y ffenast wrth fynd, a bant a fi wetyn fel wiwar i shop didi ar bwys. Merched odd yn tendo yno, a mor gynted a detho i ar bwys y glass mi ddechreuas shâpo ngwallt. "Good morn- ing, Miss" mydda fi pan ddath merch facfc lan iawn mlan atto i. "Good morning, sir," mydda hithe. 01 ho, fel na ifa" mydda fi, a mi ges itha doc a hi. Mwn pyn bach o amsar fe wetas i'n hanas i gyd wrthi, a wy'n falch nawr hefyd, mewn ffordd ta pun i. Pam ? Wel, fe wetodd y grotan fod Cymriges o'n hardal ni yno. A fe a'th i hoi hi hefyd. Merch serchus fachan, ie, dros ben Ond mi ddotas i nhr6d ynddi heb jocan, wa'th ar ol gofyn shwd odd hi &c., gwetas licwn i gal gwpod yn, exact o ble odd hi'n dod, a fe wetodd 'tho i. Diar, diar," mydda fi," ma merch Jane Bilo" yn Llunden hefyd, ych chi yn i napod hi ?'* Asgwrn! on i ddim yn meddwl dim drwg, Ond fe ddylsat weld yr olwg na'th hi. Odd hi yn disgwl arno i yn IIawn scorn i gyd, a, mydde hi, 'Rwy'n gobeithio erbyn y dewch chwi Ian y tro nesaf y byddweh wedi dysgu gwell manners na galw fy mam wrth yr enw hwna." Fuo i jest ca'l ffit. O'n i'n timlo mor dwp wrth feddwl taw crotan Jane odd hi fel na-