Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

\ CYNYRCHION YR EISTEDDFOD,

News
Cite
Share

CYNYRCHION YR EISTEDDFOD, Ym mhob Awst, er's blynydiau ballach, daw'r Gminen ag argraffUd arbsnig allan o gynyrchljn ein H aisteidtoiai, cenedlaethol a lleol; ac eleni, fel arfer, y mae'r rhifya eistedifjiol wedi ei lanw a thDraeth o diarnau na chawsent ond cyhDeddusrwydd Ileol oaible am waith golygwyr ein cylchgrawn cenedl- aethol. Hen gwyn gyifredin yn erbyn ein heistedd- fodau yw nas cyhoeddir ganddynt weithiau buddugol yr wyl, ac amddifadu y byd o'r pleser a'r mwynhad a roddwyd i feirniaid y cyfansoddiadau wrth ddarganfod rhyw berl llenyddol yn awr ac yn y man yn y gwahanol gystadleuaethau ond o dipyn i beth symudir y cwyn yma, a daw ami i ddernyn gwych ger bron yn y cyfrolau a roddir fel hyn y naill fiwyddyn ar ol y Hall gan y Geninen. Anhawdd yw beirniadu rhifyn fel hwn. Mae ei gynwys mor amrywiol, a'r testynau wedi eu dewis o bob man y gall dychymyg dyn ehedeg iddo, ond yn sicr y mae yma. wledd ardderchog i bob bardd, gydag awgrym- iadau nodedig wrth weled y fath weithiau a gyfrifir yn oreu gan farnwyr ein llenyddiaeth heddyw. Agorir y rhifyn gyda. phrydiest o waith y diweddar Lew Llwyfo ar Dirylliad y Royal Charter," pryddsst, m le'n debyg, na. chy- hoeddwyd mo honi o'r blaen. Y mae'n hen bryddest, a daw adgoflon lu am bryddestau ereill y cyfnod pin gaed yr ornest ar y testyn hwn. Yng nghwmtii hon ceir awdlau a phryddest- au ereill, rhai da, rhai cymhedrol, a brithir y rhifyn ag englynion a man ddarnau o'r fath. Un peth a'n sioma, er hyny, ynglyn a'r darnau yw y diffyg o roddi amlygiad clir o'r ysbryd Cymreig yn y testynau a'r caneuon eu hunain. Rhy gwmpasog ydynt fel rheol, a doeth yn ddiau fyddai cael mwy o wir wlad- garwch i fewn i rifyn fel hwn. Swynol yw darllen amhell i gan fel Dyff ryn Conwy/ neu 'Gwalia,' neu I Y Wyddfa,' yng nghanol cynifer o destynau amhenodol, a rhaid yw difynu yr olaf fel esiampl i'r dar- llenydd, gyda'r cyngor, dos a sicrha y gweddill. Y WYDDFA. (Y Felinheli). Hen Wyddfa uchelgribog Brenines bryniau'n gwlad, Ha! ar ei bron chwareua Ystormydd mewn mawrhad. Ei sedd sydd yn dragwyddol; A bythol lesni'r nen 0 oes i oes a welir Yn dalaith am ei phen. Yn darian rhyddid Cymru Bu hon am oesau lu: Saif eto'n ddrych i ddangos Gwroldeb Cymru Fu: Mae dewrder Llew* a Glyndwr I'w ganfod, hyd yn awr, I Fel wedi ymgorphori Yn nhrem y Wyddfa fawr. I, A theifl. ei chysgod enfawr Dros noethni'r cwm islaw, Ac arno'n argraffedig Ryw fawredd dibendraw; Alr llynau glan a welir,- Ac felly maent erioed,- Pel drychau gostyngeiddrwydd Prydferthaf, wrth ei throed. I ben y Wyddfa uchel Ymdyra pobloedd byd I wel'd yr haul yn codi, A Duw yn llon'd ei bryd; A byw fydd yr olygfa Yn nghofion llawer un, Ar ol i amser rifo Blynyddau'r haul ei hun ISCtAEH. Llewelyn. Llewelyn.

[No title]

Oddeu tu'r Ddinas.