Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

HEN LYFRAU NEWYDD.

[No title]

News
Cite
Share

Nid oedd y tywydd yn rhyw ffafriol iawn mewn rhai pleser-fanau yn ystod Gwyl y Banciau. Cafodd cyfeillion Undeb Ysgolion Sabothol Llundain amser go dda yn Hatfield Park ddydd Llun. Deallwn i amryw o'r dinaswyr gymeryd mantais ar y gwyliau a thalu ymweliad a'r Hen Wlad. Bu Cymry'r de yn treio'u dwylaw yn erbyn gwyr Awstralia mewn chwareu cricket yr wythnos hon. Ar hyn o bryd mae nifer fawr iawn o ym- welwyr yn aros yn ardal Bethesda, mwy nag a welwyd yno erioed. Un daioni o anghyd- fod y chwarel ydyw ei fod wedi dwyn y lie i sylw cyhoeddus fel Ile dymunol i ddieithriaid fwynhau eu gwyliau ynddo. Bu farw Mrs. Parry, priod y diweddar Dr. Griffith Parry, Carno, foreu Llun yn Llys Eiddion, Llanrug (cartref un o'r meibion, sef y Parch. R. Parry, B.A., gweinidog eglwys M.C., Llanrug, a gynt o Stratford, Llundain). Yr oedd Mrs. Parry a Miss Parry newydd ddyfod i ymsefydlu i Lanrug o Garno. Hysbysir am farwolaeth y Parch. Evan Lewis, Lampton, New South Wales, y gwein- idog Ymneuliduol Cymreig hynaf yn Aws- tralia, wedi bod yn y weinidogaeth yn y drefedigaeth hono am yn agos i 40 mlynedd. Ei weinidogaeth gyntaf oedd eglwys Anibynol Dolwyddelen. Bu dros haner canrif yn y weinidogaeth. Soniai rhai o ohebwyr y papyrau dyddiol am ryw Mr. H. D. McLaren fel y gwr tebycaf o ddilyn Mr. Samuel Smith fel aelod Rhydd- frydol dros sir Fflint. Tybed y rhaid i Gymry sir Fflint gyrchu Ysgotyn rhagblaen, heb gymaint ag edrych o gwmpas am Gymro dawnus ? Os rhaid cael dyn o'r Alban, beth am Dr. Henry Jones ? Yn yr etholiad cyffredinol diweddaf, daeth Mr. J. C. Wason allan fel Undebwr yn Ynys- oedd yr Orkneys a'r Shetlands, a chipiodd y sedd oddiar y Rhyddfrydwyr. Oherwydd y rhyfel, treth yr yd, a'r Mesur Addysg, mae barn y gwr erbyn hyn wedi newid, ac y mae wedi anfon at ei etholwyr i ddyweyd nas gall efe gefnogi y Weinyddiaeth bresenol yn hwy. Bwriada gymeryd ei sedd gyda'r Rhyddfryd- wyr o hyn allan ond nid ydyw am gynyg ei hun am ail-etholiad.

Advertising