Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

ARel k Byd y Ban.

Bwrdd jf I Colt.

News
Cite
Share

Bwrdd jf I Colt. Ergyd trwm gafodd y frawdoliaeth farddol yr wythnos ddiweddaf ym marwolaeth yr hen a'r diddan Wilym Pennant. Yr oedd arwyddion amlwg o'r hiraeth am dano yn y cwrdd diweddaf, ac nis gallai yr hen feirdd oedd yn aros ond yn unig syohu dagrau a dyweyd poor fellow Un o'r pethau diweddaf a wnaeth," meddai Tom Dafis, "oedd canu i'r coronation dinner'; ond fel pob bardd eisteddfodol, sydd yn canu yn ddifyfyr, yr oedd wedi eu parotoi ddeuddydd neu dri cyn yr wyl." Parhaodd yn lied sionc hyd y diwedd ac er fod pwysi blynyddoedd wedi gwneyd ei lesgedd yn fwy yn ddiweddar, eto, parhai ei awen yn Hed fywiog. Wn i ddim p'le mae dechreu son am dano," ebe yr hen Gwcwll, waeth yr o'em mor adnabyddus o'n gilydd, a phan own i yn byw yr ochr arall i'r afon, 'doedd dim byd mwy pleserus genyf na bod yn ei gwmni, a dyna lie byddem am oriau yn towlu allan gyplau cynghaneddol ac yn oydfwynhau ffrwyth yr awen. Pe bawn wedi eadw rhai o'r I titbits' hyny, gwnelsent ddigon i lanw cyfrol dda." Gofalodd Mr. Gyrn Davies am gasglu Ilawer o'i weithiau ynghyd, a chanddo ef a'r Parch. D. 0. Jones y mae mwyafrif o'r hyn a gynyrchwyd gan awen Gwilym. Feallai y deuant a chasgliad bychan o'i weithiau allan. Buasai yn sicr o fod o werth, a, chydag ychydig gefnogaeth, gallasent fentro ar y gorchwyl ynddibryder. Rhaid tewi son am yr hen bererin bellach. Gwel odd ddyddiau blin, ond fei llawer i fardd o'i flaen- pe yn fwy gofalus o'r presenol a byw yn llai yn y dyfodol pell-gallasai fod wedi newid cryn lawec ar- ei sefyllfa ar ddiwedd ei oea. Yn y prudd-der a dda.eth dro3 y cynulliad o gylefe y bwrdd, dyma fel y canodd Trebor Aled:- DAW FE DDAW! Daw'r llygad gloyw Dremia'n glir I'r llwch a'r lludw Cyn bo hir Daw'r gwyneb hyfryd Swyna'r llu j I gleidir oerllyd Daear ddu I Daw'r tafod arian Swynol, drud, I'r gweryd aflan, Pydra'n fud! Daw'r glust wrandawgar Deneu, glir, Yn angau'n fyddar Cyn bo hir I Daw'r llaw wna'n gelfydd Gywrain waith, I'r segur-lonydd Fynwent laith. Aniwall fynwent I Cais o hyd I Cofleidia dalent Loywaf byd. Llansarman. Trebob Aled. Daw, daw, fe ddaw'r oil i ben ryw ddiwrnod ebe'r Hen Domos," ac y mae clywed am yr hen gymeriadau yma yn myn'd o un i un yn gwneyd i ddyn fyn'd i feddwl yn ddifrifol." Gyda Haw, gadewch i mi" ebe H. J., eich llon- gyfarch ar yr erthyglau a gyhoeddwch o bryd i bryd ar yr Hen Lundeinwyr' yma. Mae ca.el personau fel Mr. Roberts, Oanonbury, i roddi eu hadgofion yn ddyddorol iawn, a hyderaf y ceir nifer fawr o honynt o hyn i'r gauaf, oherwydd bu llu mawr o Gymry glew yma cyn i chwi a minau, Mr. Gol., wneyd ein hym- ddangosiad." Wedi yohydig drafodaeth ar y gwyliau, dygwyd y cwrdd i ben, ac adda,wodd nifer o'r cyfeillion anfon gair o'r hen wlad a hanea eu teithiau yn ystod yr wythnosau dyfodol.

Advertising

GWILYM PENNANT YN EI FEDD.…