Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

ARel k Byd y Ban.

News
Cite
Share

A R el k Byd y Ban. u Gan PEDR ALAW. ["PENDENNIS," LOUGHTON.] Yn mis Awst cynhelir cystadleuaethau cerddorol yn Geneva. Byddant yn parhau am dri diwrnod, a chymerir rhan yddynt gan bron yr oil o gymdeithasau cerddorol Switzer- land. Darllenwn fod dros 250 o'r cyfryw gymdeithasau yn bwriadu cystadlu. Bydd yno gystadleuaethau offerynol hefyd. Y mae'r boneddigesau yn prysur ddod i'r amlwg fel cyfansoddwyr; a phe caniateid iddynt gan y rhyw wrywaidd, credwn y bydd- ent yn fwy yn yr amlwg nag ydynt ar hyn o bryd. Y maent wedi profi y gallant ddringo yn uchel ymhob ajran o ddysgeidiaeth, o'r bron; ac yn y byd cerddorol-er nad oes yr un foneddiges eto wedi dangos gallu fel yr eiddo Wagner a'r cewri ereill—y mae amryw wedi dringo yn bur uchel erbyn hyn. Y ddiweddaraf yw Miss Ethel Smyth, awdures yr opera newydd, Der Wald a dderbyn- iwyd gyda'r fath ffafr yn Covent Garden, y nos o'r blaen. Dyma'r opera gyntaf, o waith un o'r rhyw deg, i'r Royal Italian Opera yn Llundain ei chyflwyno i sylw. Dyma'r ail opera i'r awdures hon gyfansxldi, ac y mae wedi ysgrifenu nifer o ddarnau ereill a fuont yn llwyddianus. Bu Miss Smyth yn astudio yn yr Almaen, ac yn ddiau gwnaeth hyny i bwrpas da. Yn rhestr y boneddigesau ceir fod y rhai canlynol yn cyfansoddi:—Madam Sainton Dolby, Mrs. Meadows White a Miss Ellicott. Dyna hefyd Madam Liza Lehmann a Madame Chaminade. Y mae darnau mwy, nac eiddo un o'r bonedd- igesau a enwyd, wedi bod, ac yn parhau i hawlio llawer o sylw ac edmygedd y byd cerddorol. Yn y Musical Times am y mis presenol ceir darluniau o Syr Walter Parrat, y cerddor enwog sydd yn edrych ar ol 'Cerddoriaeth y Brenin.' Ganwyd ef yn Huddersfield yn y flwyddyn 1841. Fel ei dad, Thomas Parratt (yr hwn fu yn organydd Eglwys blwyfol Huddersfield am haner can' mlynedd), y mae Syr Walter yn organydd, ac ymhlith goreuon ein gwlad fel y cyfryw. Darllenwn ei fod yn addaw pethau gwych pan yn bur ieuanc. Pan yn bum' mlwydd oed gallai chwareu y Gwas- anaeth Eglwysig 1 a phan yn ddeg oed gallai (meddir) chwareu yr oil o'r Preludes a Fugues o'r eiddo J. S. Bach-48 o honynt-yr oil heb gymhorth y llyfr Yr oedd yn organvdd pan yn unarddeg oed, a'i gyflog ydoedd £10; a pheth feddyliai'r darllenydd ydoedd enw y person (parson) perthynol i'r Ejlwys lle'r oedd y bachgen- organydd ? Wel, Windsor ydoedd; ac mewn lie o'r enw Windsor y mae yr un (hen) fach- gen yn organydd yn awr. Yr oedd Syr Walter yn organydd yn Llundain pan yn 12 mlwydd oed. Yn sicr, yr oedd yn meddu cof anghyffredin j pan yn ieuanc. Un tro yr oedd gwr yn ymgeisio am y swydd o brif fas i'r cor, ac yn "y prawf" nid oedd gan y cantor ond un copi o'r gan-fel nad oedd copi wrth law i'r organydd. Gan hyny gofynodd i'r cantor adael iddo edrych dros y gân, yr hyn a wnaeth. Rhoddodd y copi yn ol i'r cantor a chyfeiliodd y darn drwyddo. Wedi gorphen, galwodd sylw'r dadganydd at ddau wall yn y dadganiad Yn y flwyddyn 1860, ymgeisiodd am y swydd o organydd yn Newcastle, ond ni ddewiswyd ef. Wedi hyny, ymgeisiodd am swydd gyffelyb yn Leeds, ond eto ni ddew- iswyd ef. Ac, fel y dywed ysgrifenydd yr erthygl yn y Musical Times, da ydoedd y siomediga ;thau hyn, hyd yn oed i Syr Walter ei hun, ca. iys pe llwyddasai yn yr ymgeisiadau hyn, dtcho.i na fuasai mor ddefnyddiol ag y mae wedi bod yn Llundain ac, yn sicr, ni fuasai mor enwog nac o bosibl yn gallu ym- falchi'o yn yr anrhydedd o osod y syr" arno. Drwy symudiad Dr. Stainer i St. Paul, Llundain, penodwyd Syr Walter yn organydd Coleg Magdalen, Rhydychen; ac ar ol deng mlynedd o lafur caled yno, cafodd yr anrhyd- edd o ddilyn Syr George Elvey, yn y swydd o organydd yn St. George's Chapel, Windsor. Yn y flwyddyn 1883, penodwyd ef yn brif broffeswr yr organ yn y Coleg Brenhinol; ac y mae y dosbarth corawl o dan ei ofal ef. Nis gallwn fanylu ymhellach ar hanes dyddorol y cerddor poblogaidd hwn, ond rhaid crybwyll y ffaith mai o dai ei gyfar- wyddyd ef y bu yr organydd Cymreig, Mr. B. Trehearne, yn ymbsrffeithio fel organydd, tra yn y Coleg Brenhinol. Fel hyn, gwnaeth Syr Walter rywbsth i helpu Cymro a gwel- som y dydd o'r blaen ei fod yn arholydd i Brifysgol Cymru

Bwrdd jf I Colt.

Advertising

GWILYM PENNANT YN EI FEDD.…