Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

YMDDISWYDDIAD SALISBURY.

[No title]

COFGOLOFN I ROBERT OWEN Y…

DYCHWELIAD YR AFRADLON-

News
Cite
Share

DYCHWELIAD YR AFRADLON- O'R CAPEL I'R EGLWYS, O'R EGLWYS I'R CAPEL. Yng Nghyfarfod Misol Dyffryn Clwyd, dod- wyd gerbron adroddiad parthed cais Mr. J. Bennett Williams, B.A., i ail-ymuno a'r Cyf- undeb. Bu Mr. Williams yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. Dro yn ol parodd gryn siarad drwy iddo droi i Eglwys Loegr. Deallid ei fod wedi myned trosod i, ac yn parotoi ei hun ar gyfer pwlpud Eglwys Loegr. Ar ol hyn gofynodd Mr. Williams ar i'r Methodistiaid Calfinaidd ei dderbyn yn ol. Yn ddilynol, cyflwynwyd i'r Cyfarfod Misol yr adroddiad canlynol o eiddo y pwyllgor:- Ar ol cael ymddiddan bersonol a Mr. J. Bennett Williams, B.A., a derbyn ei eglurhad gyda golwg ar ei resymau yn gadael y Cyf- undeb, ac hefyd ei resymau yn dychwelyd, a chan ein bod yn ei adriabod fel dyn ieuanc o I, gymeriad da ac o dueddiad efrydol, ac hefyd ei fod yn benderfynol o aros mwyach yn y Cyfundeb,a ehadw ei reolau,yr ydym ynanog y Cyfarfod Misol i'w adfer yn ol i'w hen le." Pasiwyd h/n, ond yr oedd dau yn erbyn ac felly yr oedd yn yr hen amser 'slawer dydd. Fe gaei y pryd hyny un brawd anfoddog a digllawn, on 1 y mae dxu yng nghorlan y Methodistiaid yn gwgu am fod yr Hen Gorff yn baroi i aberthu 110 pasgedig y pwlpud i John Bennett ar ei ddychweliad o wlad y moch a'r cibau."

CYNGHERDD CLAPHAM JUNCTION-

HYN A'R LLALL.