Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

A8I Byd y fian. j

GWIBDEITHIAU CENHADAETH GYMREIG…

News
Cite
Share

GWIBDEITHIAU CENHADAETH GYMREIG YR EAST END. Wythnos brysur a hynod o ddyddorol oedd yr un ddiweddaf mewn cysylltiad a'r Genhad- aeth uchod. Dydd Mawrth, gwahoddwyd y chwiorydd sydd yn aelodau o gyfarfod merched Silver Street gan Mrs. Prydderch Williams a Mrs. Thomas, Ornam Mansions, Hampstead, am brydnawn i fwynhau awelon iachus Hampstead Heath. Gadawyd Broad Street am ddau o'r gloch, ac yr oedd pawb mewn hwyl a golwg siriol a threfnus arnynt. Syrdod oedd eu gweled mor drefnus; ond, o ran hyny, mae y Cymry-er yn gyfyng eu hamgylchiadau-yn caru ym- ddangos yn weddus. Cyrhaeddwyd yr Heath tua thri o'r gloch, ac arweiniwyd ni gan Mrs. Thomas i erddi" Dyffryn leehyd "-lIe yr oedd y byrddau wedi eu gosod yn Hawn o ddanteithion, y rhai a fwynhawyd yn fawr. Yn oedd yno amryw o foneddigesau yn ein disgwyl ac yn ein lloni a'u tynerwch a'u car- edigrwydd, heblaw Mrs. Thomas, Mrs. a Miss L H. Roberts (Canonbury),|Misses Prydderch Williams, Leah, Thomas, Rees, James, Rob- erts (merch y diweddar hoffus Barch Abraham Roberts), a dwy foneddiges ieuanc 0 Gymru. Methodd Mrs. Prydderch Williams a bod yno oherwydd afiechyd, a phasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a hi gan y chwiorydd mewn modd teimladwy iawn. 'Does neb yn gallu cydymdeimlo fel hwynt-oherwydd gwyddant yn dda beth yw afiechyd blin. Ar ol te, cafwyd cyfarfod byr a blasus gan y chwiorydd eu hunain. Sicr i chwi, y mae genym dalentau siarad, da dros ben. Adrodd- c wyd darn maith o farddoniaeth yn ardderchog gan un sydd wedi gweled tywydd blin yn ystod ei thaith trwy'r anial. Hefyd, cyfan- soddwyd amryw o benillion rhwydd a doniol gan y farddones sydd yn ein plith. Yn wir, dylid ei hanfon i'r Eisteddfod Genedlaethol i'w hurddo Cynwysai ei phenillion ddiolchgar- wch i'r boneddigesau am eu caredigrwydd mawr, hefyd, ni anghofiwyd y cenhadwr chwaith. Ar ol talu diolch gan ddwy o'r hen chwior- ydd, cafwyd ychydig o eiriau hynod o daraw- iadol gan Miss Leah Thomas a Miss Prydd- erch Williams. Hyfryd yw gweled y merched anwyl hyn yn cymeryd lie eu mamau tyner galon. Canwyd amryw o hen donau Cymreig gyda theimlad dwys, a diweddwyd trwy ganu Duw gadwo'r Brenin." Yr oedd y Saeson gerllaw i ni, yn rhyfeddu ac yn cael eu swyno wrth ein clywed. Awd, wedyn, o amgylch yr Heath—pawb wrth eu bodd yn yfed i mewn yr awyr iachus. Eisteddodd eich gohebydd wrth droed hen dderwen, ac yn ei ymyl eisteddai hen fam sydd wedi treulio dros drigain mlynedd yn Llundain, a dyddorol iawn, os pruddaidd, oedd ei chlywed yn adrodd ei helyntion yn y Baby- lon fawr hon. WANSTEAD PARK. Y dydd lau dilynol talwyd ymweliad a'r He prydferth uchod, mewn "brakes," gan y chwiorydd sydd yn aelodau o gyfarfod merched Poplar-o dan lywyddiaeth y bon- eddigesau, sydd yn adnabyddus trwy'r cylch Cymreig am eu hysbryd crefyddol, sef Mrs. (Dr.) Phillips, Harrow Mrs. Roberts, priod y Parch. R. Roberts, Willesden Green a Mrs. Evans, Hampstead. Cafwyd te yn y Chalet" sydd yn y pare, a the rhagorol ydoedd hefyd. Yr oedd y daith yn y "brakes" wedi creu archwaeth dda, ac o ganlyniad yr oedd pawb ar eu goreu yn bwyta, ac yr oedd y darpariaethau yn helaeth ar ein cyfer. Dyma un o'r manau mwyaf prydferth yng nghyffiniau Llundain: pare natur-a natur ar ei goreu—blodau ymhob man, a llynoedd nodedig o brydferth yn cael eu hamgylchynu gan goed llwythog o ddail gwyrddlas. Mae'r tawelwch sydd yn teyrnasu dros y manau swynol hyn yn iechyd i ysbryd dyn, a thorir y tawelwch gan nodau peraidd yr adar ar adegau nes y teimlwch eich bod mewn par- adwys filldiroedd o Lundain. Nid oes le tebyg iddo, medd y Morning Leader mewn desgrifiad o hono y dydd o'r blaen. Y no fe welwch lili'r dwfr yn ei gogoniant. Fel y dywedais, nid dyn sydd wedi bod wrthi, ond y Creawdwr. Da genyf ddyweyd fod y gwib-deithiau hyn wedi lloni calonau ein chwiorydd, a da genyf ddyweyd fod eu hymddygiadau yn deilwng o Gristionogion, yr hyn ni ellir ddyweyd bob amser am y gwibdeithiau Cymreig. Teimlem yn falch o honynt. Bydded i'r boneddigesau gael tal deublyg gan Farnwr y weddw a Thad yr amddifad am eu cared ig rwydd.- Gohe bydd Neillduol.

MARWOLAETH Y PARCH. EVAN JONES.

Advertising