Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

O'R WLADFA YM MHATAGONIA|…

I Y DIWEDDAR WM. G. LEWIS…

Advertising

LLYFRAU NEWYDDION.

News
Cite
Share

,erchiadau hyn i'r wasg. "Y dyn ieuanc a'i "beryglon "—" a'i bleserau a'i amheuon a'i ddirywiad a'i harddwch": dyna "irai o'r teitlau, fel engraifft o'r oil, sydi i'r penodau buddiol hyn. Mae gan yr awdwr feddwl craff, a gwyr pa fodd i ddyweyd ei ieddwl yn glir ac yn ddibetrus. Anerchiadau byrion, dyddorol, iachus ydynt; a llyfr gwerth ei roi yn nwylaw dynion ieuainc yw'r llyfr. Nid yw ei bris ond deunaw; ac y mae wedi ei droi allan o swyddfa newydd-ni dybiwn- yn hyfryd i olwg y llygad a theimlad y Haw. Gobeithiwn y bydd llawer o ddarllen arno mewn. gwlad a thref. LLYFRAU DERFELOG. Y mae Derfelog (Man- ceinion yn awr, ond o ardal Llandderfel yn wreiddiol, onide) wedi cyhoeddi dwy gyfrol swllt o ganeuon-Oriau Myfyr ac Oriau -Anian. Syml a naturiol ydynt o ran arddull, yn hawdd i bawb eu deall a'u mwynhau. Y mae amryw o ganeuon marwnadol yma; ond yr hyn a hoffwn oreu yn y dd«ry gyfrol yw y penillion emynol a geir ynddynt. Y mae eisieu ystwytho ambell linell gloff; yna gwnaent gyfres dderbyniol. CYMRU. Terfynir yr 22ain cyfrol o'r misolyn hwn gyda rhifyn Mehefin, sydd newydd ddod i law, ac y mae gwedd byw ar y cylchgrawn hefyd. Nid yw'r rhifyn presenol mor Hawn o gynyrchion mawr ag arfer, eto, ceir ynddo ami i erthygl gwerth ei darllen. Parha'r Parch. T. Shankland, Rhyl, yn wir ddydd- orol ar hanes dechreuad yr Ysgolion Sabothol yn Nghymru, ac y mae'r ysgrif yn werth sylw yr hanesydd. Gofyner am y misolyn hwn yn rheolaidd, ac yna ni fydd angen gofalu am lenyddiaeth bur i'r Cymro.