Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Bwrdd y * Celt.9

DR. MORGAN DAVIES A'R BEIRDD.

HIRAETHGAN MAIR AR OL EI CHARIAD,…

Advertising

LLENYDDIAETH Y MIS.

News
Cite
Share

yng Nghymru ?" Yn yr un rhifyn, y mae ysgrif goffa ragorol i'r diweddar Caregian, gan ei hen gyfaill- Sarnicol. Bu Caregian farw yn ieuanc, ac y mae ardal wledig Talgareg heddyw yn gal- -aru ar ei ol. Yr oedd yn un wyr ieuainc addawol Cyrr, ru, gwreiddiol a gwerinaidd; ac ysgrifenodd lawer i'r CELT pan cedd y papyr hwn ar ddechreu ei yrfa—saith mlynedd yn ol, Ni chafodd neb fywgraffydd gonestach nac a gafodd Carnegian yn Sarnicol. Diolch jam yr ysgrif dlws. Cymrv/r Plant. Parhau yn ei ddyddordeb mae'r cylcbgrawn bach pob!ogaidd hwn, ac yn rhifyn Mehefin ceir nifer o ysgrifau taraw- iadol iawn i blant. Eisieu rhagor o ddarluniau Cymreig sydd ynddo, a phe cawsid hyny deuai plant Cymru i deimio mwy o anwyldeb tauagat eu gwlad a'i chyfoeth hanesyddol. Y Diwygiwr. Dewi Môn" yw arwr y ihifyn presenol, ac y mae hyny yn hyncd addas gan mai efe oedd cadeirydd Undeb yr Anibynwyr am y flwyddyn hon, a chynhaliodd bono ei chyfarfodydd mawr yr wjthnos gyntaf o Fehefin yng N gbaernarfon. Dewi Mon yw Prifathraw Coleg Aberhonddu, ac fel yr aw- gryma ei enw, un o blant Mon ydyw, a ganwyd ef yn yn Gwenfron, ger Amlwch, yn y flwyddyn 1836. Hara o hen deulu Methcdistaidd ac aelodau o'r Cyfundeb hwnw oedd ei rieni ond pan yng Nghaergybi fel egwyddorwas, jdaeth i fynychu capel Anibynol, ac yno y dechreuodd bregethu yn 1852. Y mae wedi bod yn rheng flaenaf pregethwyr Cymru ar hyd y blynyddoedd, a lleinw y cylchoedd mwyaf parchus yn ei enwad. Y mae yn fardd gwych, yn lienor da, ac y mae ei Ramadeg Cymraeg yn waith safonol er's blynyddau lawer. Mae nifer o ysgrifau pregethwrol yn y rhifyn presenol, ac y mae stori 11 Nansi yn dal yn llawn dyddordeb. Y Cerddor. Prif ysgrif y cyhoeddiad hwn yw ysgrif goffa am y diweddar Hugh Ed- wards, Canonbury, a rhcddir darlun taraw- iadol o'r gwrthryeh hefyd. Ysgrifena ei hen gyfaill, Meirionfab," rai adgofion tyner am dano, ac nid oedd neb yn ei adwaen yn well na'r hen gerddor o Gapel y Gohebydd." Yn dilyn yr ysgrif ceir ychydig o benillion tlws—penillion coffa gan Dr. Tom Phillips, Harrow, y rhai sydd yn llawn o hiraeth ed- mygcl ar ol y cyfaill tawel o Gapel Wilton Square.