Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Y SENEDDWYR A'R MESUR ADDYSG.

EISTEDDFOD SEISNIG.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD SEISNIG. Caed efelychiad dyddorus o'r hen Eistedd- fod Gymreig mewn rhanbarth o ddinas Llun- dain yr wythnos ddiweddaf. Cofus gan y darllenydd weled yr hysbysiadau yn ein colofnau am yr wythnosau cyn yr wyl; a deallwn fod yr holl gyfres wedi troi allan yn llwyddiant arianol, oherwydd dyna oedd prif amcan yr wyl hon, ac nid meithrin talentau lleol. Ynglyn ag Eglwys St. Saviour, Shepherd's Bush, y cynhaliwyd y cyfarfodydd, ac am dri diwrnod caed cryn hwyl a difyrwch yn y lie. Yr oedd yno gystadleuaethau mewn canu a choginio, chwareu piano a golchi dillad, traethodu a gwnio, a llawer o bethau ereill nas gwelwyd hwy erioed yn y cynulliadau Cymreig; ond rhaid peidio beirniadu gan mai ymgais gyntaf y Saeson yn y lie ydoedd. Dechreuwyd y dydd cyntaf gydag araeth gan Arglwydd Aberdare, a Mabon yr wyl oedd y Parch. Benjamin Thomas, Eglwys Dewi Sant, a chadwai ef y bobl yn dra hapus hyd yn oed pan oedd y cystacleuaethau yn lied ddifywyd ac anyddorol. Agorwyd gwaith yr ail ddydd gan offeiriad o'r enw Ridgway, ac ar y trydydd dydd caed araeth gan Mr. Osmond Williams, A.S. Beirniadwyd rhan o'r adran gerddorol gan Pencerdd Gwalia, a'r adroddiadau gan Mr. R. A. Davies, "Ymdeithydd"; a bu amryw o gystadleuwyr Cymreig yn II wyddianus i gipio rhai o'r gwobrwyon. Yn eu plith gellir enwi Mr. David Jones, unawd bass; adroddiad, Mr. Leslie Price; Miss Carrie Jones, unawd i ferched; traethawd, Mr. Moses, Roberts, Gothic Hall; gwnio, Miss D, Evans ac ereill.

HYN A'R LLALL.-