Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Bwrdd y g CeStm"1

Undeb Ysgolion Sabothol Methodistiaidi…

News
Cite
Share

Undeb Ysgolion Sabothol Methodistiaidi Calfinaidd Llundain. Cymanfa'r Plant, 1902. Hon ydyw uchelwyl plant Cymry Llundain,. a mawr yw'r parotoadau a wneir ynglyn a hi am fisoedd ymlaen llaw. Eleni, fel arfer, yr* oedd y brwdfrydedd ynglyn a'r cystadleu- aethau yn fawr, a rhaid dyweyd fod y safor3 mor uchel ag mewn unrhyw gymanfa yn flaenorol. Cyhaliwyd yr wyl eleni eto yng Nghapef* Jewin Newydd, nos Iau, Mai 2gain, o dam lywyddiaeth Mr. Thomas Benjamin, Jewin (llywydd Undeb Ysgolion Methodistiaid Llun- dain am 1902) yn absenoldeb y Parch. J. Davies, Shirland Road, yr hwn oherwydd gwaeledd iechyd oedd yn analluog i fod yn bresenol. Daeth nifer luosog i'r cyfarfod i ddangos eu dyddordeb yn y plant, ac aethpwyd trwy raglen faith o gystadleuaethau a gwobrwyo3. ac fel y canlyn y saif enwau y buddug- wyr :— Cystadleuaeth unawd i rai dan wyth oed, Glynu; wrth yr Iesu." 1, Lalla Thomas, Morley Hall ?;• 2, Tommy Jenkins, Mile End Road; 3, Olwen Job, Jewin. Adrodd emyn, i rai dan wyth oed. 1, Ieuan Phillipsõ" Willesden Green; 2, Robert Humphrey Hughes", Shirland Road; 8, Maggie Jones a DIlys Jones; Jewin; 4, Kate Hughes, Falmouth Road a John Owen, Mile End Road. Map, i rai dan 16 oed. 1, Griffith Jenkin Williams^ Shirland-road; 2, Gwladys Lloyd, Clapham Junction 3, Samuel J. Davies, Shirland Road. Unawd i rai dan 12 oedd, Sychu y dagrau." I, Mary Morgan, Jewin; 2, Annie Jones, Wilton Square; 3, Mary Williams, Clapham Junction; 4$, Muriel Job, Jewin. Adrodd emyn, i rai dan 12 oed. 1, Muriel Job, Jewin; 2, Maggie Jenkins, Wilton Square; 3, Willie Davies, Jewin, a Lizzie Dennis, Holloway. Unawd perdoneg i rai o dan 16 oed, March in Scipio." 1, Jennie Jones, Jewin; 2, Gwladys Lloydj- Clapham Junction. Triawd dan 16 oed,' Merch Megan.' 1, Tydfil a'i chyf., Wilton Square, a Blodwen a'i chyf., Jewin 2.- Erwydwen a'i chyf., Jewin. Unawd dan 16 oed, Morfa Rhuddlan." 1, Jennie- Morgan, Jewin 2, Sophie Jones, Wilton Square; 31" Lily Jones, Holloway. Adrodd emyn i rai dan 16 oed. 1, Jennie Jones,. Jewin; 2, Dilys Hughes, Shirland Road; 3, Ruth Williams, Mile End Road 4, Orinda Phillips, Shir- land Road. Cystadleuaeth gorawl y plant. 1, Cor Holloway, o dan arweiniad Miss M. Jenkins; 2, Cor Plant WiltOE- Square, dan arweiniad Mr. W. Davies. Adroddiad o'r Arholiad yn y Cicestiynau Ysgrythyrol. Dos. I (ysgolheigion dan 21). Gwobr 1 (Bathodyc1 arian), Owen Maldwyn Jones, Shirland Road 2, Aw E. Rowlands, Hammersmith; 3, Annie Davies3 ■ a Winifred Annie Davies, Lewisham. Dosbarth II (ysgolheigion dros 2L oed). 1 (Bath- odyn arian), Enoch Morgan, Walthamstow; 2, Edward Owen, Falmouth Road; 3, Mrs. PerrotV Shirland Road. Dosbarth III (athrawon ac athrawesau). 1 (Bath- odyn arian), Stephen Davies, Enfield; 2 John Daviear.