Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Holborn Town Hall CYNHELIR Bndd-Gyngherdd Mawreddog I Mr. R. A. DAVIES YR ADRODDWE, YN Y NEUADD UCHOD, v IW O S I -A. XJ, MAI 22 ain> 1902. YMDDENGYS Y MANYLION YN BRYDLON. CYFARFOD CYSTADLEUOL Eglwys S. Padarn, HORNSEY ROAD, HOLLOWAY, A gynhelir yn MYDDLETON HALL UPPER STREET, ISLINGTON, N. Nos Ian, Ebrill 24ain Am 7 o'r gloch. Beirniaid (Adjudicators)- Cerddoriaeth- Mr. MADOC DAVIES, R.A.M. Barddoniaeth- Parch. D. LEWIS (Ab Ceredigion) Llenyddiaeth- Parch. G. HARTWELL JONES, M.A. Amrywiaeth— Parchn. EVAN DAVIES a LEWIS RODERICK Arweinydd- Parch. MORRIS ROBERTS. Ysgrifenydd— W. EVANS, 31, Ashbrook Road, Holloway, N. TOCYNAU, 1/- A 2/- Fw cael oddiwrth y Parch. W. DAVIES, 19, Birman Road, N. lieu yr Ysgrifenydd— W. EVANS, 31, Ashbrook Road, Holloway, N. EGLWYS Y BEDYDDWYR ELDON STREET FINSBURY, E.G. SUL CENHADOL, EBRILL 27, Pregethir y boreu am lleg, gan y Parch. H. CEEL^YW WILLIAMS, Corwen. Prydnawn am 3, cynhelir CYFARFOD CENHADOL, 0 dan nawdd Ysgolion Sul Eldon Road a Castle St. Cymerir y Gadair gan y Parch. J. A. MORRIS, D.D. Am 6.30 pregethir gan y Parch. J. A. MORRIS, D.D., Aberystwith. MAI 3ydd, 4ydd, a'r 5ed, Cynhelir CYFARFOD PREGETHU BLYNYDDOL Gwasanaethir gan y Parchn. H. HARRIS, Treherbert, a T. DAVIES, Pentre. Trefn yr oedfaon fel y canlyn- Nos Sadwrn, 7.30. Parch. T. DAVIES Sabboth, Boreu, 11. „ H. HARRIS „ Prydnawn, 3. „ T. DAVIES „ Hwyr, 6.30. „ T. DAVIES a'r H. HARRIS „ Nos Lun, 7.30. „ T. DAVIES a'r H. HARRIS Cesglir ymhob oedfa at y Gronfa Adeiladu. SULGWYN, MAI 18fed, Pregethir am 11 a 6.30 gan y Parch. J. ROSLYN DAVIES, America. NOS FERCHER, MAI 21ain, :0 AB JL. I T JEI GAN Y Parch. J. ROSLYN DAVIES. EGLWYS Y M.C. SOUTHERTON ROAD, HAMMERSMITH, W. CYNHELIR YR EISTEDDFOD FLYNYDDOL NOS IAU Y DYRCHAFAEL, MAI 8, 1902. Cadeirydd T. WOODWARD OWEN, Ysw. TE AR Y BYRDDAU AM 5 O'R GLOCH. Y CYFARFOD I DDECHREU AM 7 Mynediad i mewn i'r Ddau Gyfarfod trwy docynau-SWLLT YR UN. Plant dan 15eg oed yn rhad. Rhestr o'r Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydd, ARTHUR E. ROWLANDS, 31, Stratford Road, Kensington, W. A TRIAL ONLY NEEDED. ALL Persons suffering with VARICOSE VEINS, A BAD LEGS and the like complaints should send for a bottle of VAEICUEA" (Registered) THE NEVER-FAILING REMEDY. Full directions given with each Bottle. TO BE HAD ONLY OF THE PROPRIETRESS- Mrs. M. THOMAS, Ardwick Villa, Builth Wells, AND R. L, 4, Creighton Road, Queen's Park, London, W. IN BOTTLES AT 2/3 each, or by Post, 2/9. Testimonials received from all parts of England and Wales. UNDEB CYMDEITHASAU DIWYLLIADOL CYMREIG LLUNDAIN. TYMHOR 1901-02. lilytuydd, W. LLEWELYN WILLIAMS, Ysw,,7, M.A. CYNHELIR Y CYFARFOD I ik BLYNYDDOL YN Y GOTHIC HALL, Thomas Street, Oxford Street, W., NOS SADWRN, Mai 3ydd, 1902. ANERCHIADAU gan y Gwir Anrhydeddus Argl- wydd Farnwr VAUGHAN U/ILLIA/*IS air LLYWYDD, CANEUON GAN- Miss GWLADYS ROBERTS. a Mr. DAVID EVANS. CYFEILYDD- Miss MAGGIE ELLIS- DANTEITHION AM 7. CYFARFOD I DDECHREU AM S. Tocynau. Swllt yr un. I'w cael gan Ysgrif— enyddion y gwahanol Gymdeithasau nec. gan Ysgrifenyddion yr Undeb. W. A. WILLINGTON, 4, Park Walk, Chelsea, S.W. R. GOMER JONES, 19, Acfold Road, Fulham, S.W Angraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a. Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (Cyf), yn 211, Gray's Inn Road. Wholesale Agents A. C. MUNTON, 9, Red Lion Court, Fleet Street. BARTLETT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings, Salisbury Sc}. i