Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

BwrsSsS y g Ge§t»p

Advertising

Byd y$=3=*=^ San. u

News
Cite
Share

geiriad manwl. Cychwynodd yr ail gôr y don Llangeithio yn dda, ac er fod ganddo allu i liwio, hytrach yn gymylog ydoedd y gyng- hanedd yng nghanol y don. Teimlid yn y don Carmel nad oedd y cydbwysiad lleisiol yn dda-y Tenor oedd i'w feio yn benaf am hyn. Geiriad aneglur. Gyda mwy o ofal y tro nesaf, dylai y parti hwn roddi dadganiad boddhaol. Am ganu "To a Skylark," yr oedd cor Merched Morley Hall yn deilwrg. Darn anhawdd iawn ydyw hwn, ac nid rhyfedd fod ond un cor yn dod ymlaen i'w ganu. Yr oedd y dadganiad-yn enwedig yn y rhan gyntaf, yn bur dda. Sicr yw y dylid clywed eto amy cor hwn. Hefyd pur dda ydoedd dadganiad Cor Cymysg Morley Hall-o'r darn Comrades' Song of Hope." Os gall y Cor ganu y symudiad cyntaf gyda llai o arbenigrwydd i derfyn pob brawddeg, bydd ei waith yn gwbl foddhaol. 0 gor bychan yr cedd yn canu yn rhagorol. Yr oedd yma leisiau da, ac arwein- iad gofalus. Cyn terfynu, dylem ddweyd fcd y cyfeilydd, Mr. Gwilym Rowlands, wedi gwneud ei ran yn deilwng. Y mae ei allu yn haeddu mwy o sylw.