Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cyfarfod Chystadleuol EGLWY8 8. PADARN HORNSEY ROAD, HOLLOWAY, A gynhelir yn IIIIIITCH BILL, U I fER HBILT, lMMllM- Nos Iau, Ebrill 24ain, am 7 o'r gloch. Beirniaid (Adjudicators)- Cerddoriaeth—Mr. MADOC DAVIES, R.A.M. Barddoniaeth-Parch. D. LEWIS (Ab Ceredigion) Llenyddiaeth-Parch. G. HARTWELL JONES, M.A. Amrywiaeth-Parcbn. EVAN DAVIES a LEWIS RODERICK Arweinydd-Parch. MORRIS ROBERTS. Ysgrifenydd—W. EVANS, 31, Ashbrook Road, Holloway, N. TESTYNAU A GWOBRWYON. RHYDDIAETH. £ B. d. 1. TRAETHAWD, Gideon" 0 10 6 2. ARAETH FYFYRIOL, "Gwladgarwch" (pum'mynud i'w hadrodd) 0 5 0 BARDDONIAETH. 3. OYWYDD," Gardd Gethsemane," heb fod o dan 60 llinell 0 10 6 4. DERNYN o FARDDONIAETH, "lesu yn golchi traed ei ddisgyblion," heb fod o dan 60 llinell 0 10 6 CERDDORIAETH. 5. I COR, heb fod dan 20 mewn rhif, a ddatgano yn oreu "Comrades in Arms" 5 g c 6. IGOR o BLANT, heb fod dan 20 mewn rhif, a ddatgano yn oreu, "Plant y Wlad" (Dr. Parry) # 3 3 a, Os na fydd Cystadleuaeth 2 2 G- 7. I BARTI o 12, a ddatgano yn oreu, Tarry with me, 0 my Saviour" (Curwen) 2 2 G 8. PEDWARAWD, "Beth sy'n hardd" (J. H. Roberts) 110 9. DEUAWD, Contralto and Soprano, 0, lovely Peace" (Handel) 0 10 6 10. DEUAWD, Tenor a Bass, Y ddau arwr (W. Davies) 0 10 6 11. UNAWD, Soprano," Iesu Cyfaill Pechaduriaid (T. Vincent Davies) 0 7 C 12. UNAWD, Contralto, "Angel of Rest (T. Vincent Davies) 0 7 6 13. UNAWD, Tenor, Ac ni bydd nos yno (Emlyn Evans) 0 7 6 14. UNAWD, Baritone, Merch y Cadben" (R. S. Hughes) 0 7 6. 15. PIANOFORTE SOLO, i blant dan 15eg oed, A Sunset Melody" (Bonheur) 0 7 (5 16. UNAWD i blant o dan 16 oed Dim ond deilen (John Henry) 0 5 C< 2ail 0 2 6:> 17. I'r sawl a ddatgano yn oreu, heb fod 0 dan 50 oed, "Crugybar" ar y geiriau, "0 fryniau Caersalem ceir gweled" 0 7 &- AMRYWIAETH. 18. ADRODDIAD," Arwerthiant y Caethwas" (Hiraethog) 0 7 C 19. ADRODDIAD i Blant 0 dan 15 oed, "Beth sy'n hardd?" (Ieuan 0 Leyn) 0 3 6 2ail 0 2 0 20. DRAWING, Map of Wales, shewing the chief Towns, Mountains Rivers, and Railways 0 4 G." 2ail 0 2 G» 21. CYFIEITHU ilr Gymraeg 0 5 Û) N.B.-Copiau o'r darnau cerddorol i'w cael gan Mr. W. H. ROBERTS, 10, Cecil Court, Charing Cross, W.C. PREPAID 4 WANTS. 12 words; Once 6d. Three times 1 20 „ ,,9d. 1/3 28 „ t/- „ „ 1/6 38" 1/3 tJ" 1/9 44" 1/6 „ „ 2/- Every additional 8 words 3d. Every Advertisement must be accompanied with remittance in full. Initials count as one word, and names and address Charged for. Replies may be sent to the Office of this paper and will be duly forwarded to Advertiser. Remittances should be made by P. Order or Halfpenny Stamps. TTfANTED immediately, girl about 18, as nurse to VV one child; must be Welsh.—Apply, Mrs. Davies, 37, Wilton Road, Victoria, S.W. WANTED two good general servants.—Apply, Evans, 30, Euston Square, N.W. DAIRY. General servant wanted, also to assist in shop. Good references required.-Apply, 51, Barking Road, East Ham, Essex. A YOUNG LADY wanted in a Dairy, used to quick counter trade with good reference.— Apply 348, Caledonian Road. CAMDEN SQUARE, Camden Town, N.W.-Board C and Residence for Young Gentlemen. Breakfast, Meat Tea and Supper, full board on Sunday Bath, good sized Garden, &c. 18/- per week, no extras. Convenient to City.-Apply by letter to Arfon 3," Celt Office, 211, Gray's Inn Road. GENERAL SERVANT wanted in small business G house, Welsh preferred.-Apply, "T 4," Kelt Office, 211, Gray's Inn Road, W.C. DAIRy.-YOUng Lady wanted to serve in Shop and assist generally, no objection to one direct from Wales, without previous experience.-Apply Jones & Sons, 10, Cremorne Road, West Brompton. REQUIRED two (Welsh) Housemaids for Club Experience is not necessary (age 24).—Apply to Housekeeper.-94, Pall Mall, S.W. SHOp.-Nice little Milk Shop for Sale, rent cheap. S E. Davies, 45, High Street, Bromley, by Bow. GIRL Wanted for housework.—Edwards, 8, Linton Street, New North Road, N. A YOUNG LADY seeks situation in a Dairy good referenoe.—Apply, J." 77, Barnsbury Street, Islington. Y Dyfodot. [lj*5i* Dymunir ar i ysgrifenyddion a threfnwyr y gwahanol Gyfarfodydd anfon gwybodaeth yn brydlon am unrhyw gynulliad a fwriedir gynhal, er mwyn rhoddi hysbysrwydd amserol yn y golofn hon.] 1902. ——— Ebrill „ 7. Cymanfa Ganu y M.C. yng Nghapel Jewin. 9. Swper Goffi Mawreddog Clapham Junction a Chystadleuaeth rhagorol. 9. Clapham Junction, Swper Goffi. 10. Eisteddfod Capel Sussex Road, Holloway „ 16. Falmouth Road Annual Tea and Concert 17. Prawf Gyngherdd Mile End Road. 8. „ 17. Cymdeithas y Brythonwyr. 8. „ 23, 24. Bazaar yn King's Cross. „ 24. Cyfarfod Cystadleuol Eglwys St. Padarn yn Myddleton Hall. Mai 15. Cyngherdd Mawreddog Eglwys Dewi Sant ———————————————— "Y CARDI." PAPUR DIMAI WYTHNOSOL CYMREIG A GYHOEDDIR YN LLANBEDR. Cynwys holl newyddion lleol a fynont a Sir Aberteifi a gorllewinbarth Sir Gaerfyrddin. Eisiau Dosbarthwyr. Danfonwch at y cyhoeddwr:— E. S. MORRIS, Newsagent, Lampeter. C, Ihe Princi)!a!!tM' Notr. CD W CD 00 P., œ" ..P o z -,< "'d S.. E-t CD (Jq 00 CD lp4q CD 0 E-f ilill III !!Jill Hui To be obtained only of W. ISACKE, Milk Ledgers, and Round Books, Pass Booka Lettered on side from is. 6d. per dozen, SEND FOR ESTIMATES. Wholesale and Retail Stationer, Printe* ? Account Book frlaket1, 2/1, Edgware RdW. MR. PHILIP LEWIS (WELSH VIOLINIST) FOUNDATION Scholar Royal College of Music (1896-1901), Solo Violin at Queen's Hall, j St: James's Hall, and Albert Hall Concerts.-81, ¡ Si"- Augustine's Road, N.W. Angraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (Cyl), yn 211, Gray's Inn Road. Wholesale Agents—A. C. MUNTON, 9, Red Lion Court, Fleet Street. BARTLEIT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings, Salisbury Sq.