Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

CINIAW GYM R (I FYOD.

News
Cite
Share

CINIAW GYM R (I FYOD. Y Professwr Herkomer ar Gelf yng Nghymru. Bardd Gwyddelig ar Ddychmygion y Celtiaid. Mae pawb o'r farn, erbyn hyn, nad oes cymaint hwyl a myn'd ar ddim yn Llundain ag sydd ar gyfarfodydd Cymdeithas Cymru Fydd. Mae ganddynt rywbeth o'r newydd o hyd i'w gynyg i'r aelodau. Y Cwrdd Clebran ym mis Tachwedd—mae'r son am dano heb ddarfod o'r tir eto. Darlith y Fonesig Eluned -mae Preselly yn dal i ganu am dani o hyd, ac y mae'r Battersea Herald yn ysgrifenu erthyglau arweiniol yn ei gylch. Cwrdd Lloyd- George yn Radnor Street, a William Jones yn Wilton Square-dau o'r cyrddau politicaidd goreu a mwyaf brwdfrydig a gawd er's llawer dydd. A dyma'r gimaw ar Ddygwy] Dewi Sant! Nid rhyfedd i agos i 200 o bobl ddod ynghyd i'r Holborn Restaurant, pan y caent gyfle i glywed y Proffeswr Herkomer yn traethu ei len' (bu'n agos i mi ddweyd, ond fod arnaf ofn Glan Teifi), a William Yeats ac Ernest Rhys yn siarad am farddoniaeth Geltaidd. Gwledd oedd y giniaw; blasusfwyd oedd yr areithiau; ac nis gellid gwell cadeir- ydd na Mr. Brynmor Jones, A.S., yr hwn a gymerodd le Syr George Osborne Morgan ar yr achlysur. Ni cheisiaf roddi enwau'r gwahoddedigion i gyd, ond enwaf ychydig o honynt yn unig. 0 bob tu i'r cadeirydd eisteddai Mr. Herkomer a Mr. Yeats, Mrs. Brynmor Jones, Mr. Bryn Roberts, A.S., y Parchn. Llewelyn Edwards ac Eynon Davies, Mrs. Davies a Miss Edwards, Mr. a Mrs. Ernest Rhys, Mr. William Sharp, Mr. Allen Upward, Mr. Coram, Mr. T. J. Harries, Mrs. Howell Idris, Mr. R. H. Price, Mr. a Mrs. Llewelyn Williams, Mr. J. H. a Miss Annie Davies, Miss Ellis (Cynlas), y Fonesig Eluned, Mr. a Mrs. Cleaton, Mr. Artemus Jones, Miss Dora Jones, Mr. a Mrs. Foulkes-Jones, Mr. T. D. Jones, Mr. Arthur James, Mr. Walter Davies, Mr. Arthur Griffith, Mr. Glyn Evans, Mr. and Mrs. Marpole, a Mr. J. T. Lewis (ysgrifenydd). Dywedir i Fanawyddan fod yn gwledda am flynyddoedd; mae'r Cymru Fyddion hefyd yn hoff o'r wledd, a buont yn eistedd wrth y bwrdd 0 7.30 hyd 11.30. Ar 61 i'r cadeirydd gynyg y llwncdestyn: 'Y Frenhines a'i theulu,'cyn- ygiodd y Parch. Eynon Davies, 'Lên, Can, a Chelf Cymru' mewn araeth yn llawn o ddonioldeb. Pan gododd Mr. Herkomer i ateb, derbyn- iodd roesawiad tywysogaidd, ac ni fu taw ar y banllefau am eithaf pum mynud. Pe gwelech yr arlunydd enwog mewn torf, hawdd fyddai i chwi ei bigo allan fel gwr athrylithgar. Mae ganddo wyneb arlunydd a bardd. Ym mhob gogwydd o'i gorff lluniaidd, ym mhob fflachiad o'r llygaid prydferth, ym mhob ystum, ym mhob brawddeg goeth a destlus, dengys ei fod nid yn unig yn arlunydd ond yn Arweinydd pobl. Y mae iddo allu areithyddol nid bychan. Mae yn feistr ar iaith gaboledig ac amryfal. Mae yn deall ystrywiau siaradwyr: ac nid rhyfedd, felly, iddo enyn a chadw brwdfrydedd tanbaid y cwmni tra fu yn siarad. Grym ei araeth oedd ei fod yn awr yn treio cael gafael drwy'r Eisteddfod ar Gymry allent droi allan yn feistri, yn athrawon celf, yng Nghymru. Ar cael yr athrawon, ym mhen 2 neu 3 blynedd, bwriada Mr. Herkomer gychwyn dwy ysgol y celfau cain yng Nghymru—un yn y gogledd a'r llall yn y de. Yr un athrawon fydd yn y ddwy, oblegid byddant fel Sion a Sian,-ni fydd y ddwy yn agor yr un pryd. Bydd dis- gyblion yr ysgol yn gweithio 'i'r farchnad,' hyny yw, bydd eu cynyrchion yn cael eu gwerthu er cynhaliaeth yr ysgol. Dyma, yn fyr, gynllun Mr. Herkomer. A wnewch chi I sefyll wrth fy nghefn?' gofynai. Gwnawn,' rhuai'r dyrfa yn ol. 'Does genyf fi ddim amcan na budd personol mewn golwg,' medd- ai'r Prcffeswr. Nag oes, nag oes,' gwaeddai'r dorf yn ol. Ond mae genyf wraig o Gym- raes,' meddai'r Proffeswr. Hwre hwre gwaeddai'r dorf. Glynwch wrth yr Orsedd,' meddai'r Proffeswr (Gorsedd y Beirdd a fedd- yliai, wrth gwrs). Gwnawn,' porthai'r dorf. Mae Hwfa Mon yn ddyn o feddwl rhamantus a diwylliedig,' meddai'r Proffeswr. 4 Odi'n siwr,' atebai'r dorf. Ac os na chaiff Hwfa a'r Orsedd lonydd, mi baentia i'r hen wr yn tynu'r cleddyf o'r waun, a'r beirdd o ddeutu yn eu gwisgoedd, ac ni feiddia neb wed') n ddweyd gair yn eu herbyn.' Hwre,' gwaeddai'r bobl, ac ymysg taranau o gymeradwyaeth eistedd- odd Mr. Herkomer lawr. Byddai'n dda genyf roddi ar ei hyd araeth swynol ac awgrymiadol Mr. Ernest Rhys, araeth synwyrol y cadeirydd wrth gynyg Dewi Sant,' araeth ddifyr ac ysmala Mr. Allen Up- ward wrth gynyg 'Cenhedloedd o'r un Cyff a ninau,' ac yn enwedig araeth Mr. William Yeats wrth ateb-ond gofod sydd brin. Rhaid boddloni ar ddweyd i Mr. Yeats bregethu'r un athrawiaeth ag a bregethwyd ganwaith yn y CELT eisoes. Byddwch yn ffyddlon i deithi eich lien a'ch cenedl. Sugnwch faeth ac ys- brydoliaeth o'r Mabinogion a hen ddychmygion y Cymry: ac yna, os byddwch ffyddlon i chwi eich hun, nid yn unig gwnewch ddaioni i chwi eich hunain, ond dyna'r ffordd hefyd y bydd- wch o werth i'r byd. Mae gwawr dyddiau gwell yn tori ar y Celtiaid. Cyn bo hir bydd y ddaear yn eiddo iddynt-nid yn faterol ond yn ysbrydol.' Cynygtodd y Parch. Llewelyn Edwards y llwncdestyn 'Cymru,' mewn geiriau syml ac agos, ac yn absenoldeb Mr. T. E. Ellis, ateb- wyd gan Mr. Llewelyn Williams. Yna yfwyd iechyd da i'r cadeirydd a'i wraig hynaws a charedig gyda brwdfrydedd, ar gynygiad Mr. E. R. Cleaton. Yn ystod y nos, canodd Mr. Herbert Emlyn, Mr. Meurig James, a Miss Jennie Higgs ganeuon gwladgarol gydag ar- ddeliad mawr, a Mr. Merlin Morgan oedd y cyfeilydd. Noson oedd hi i adnewyddu ein nerth a'n ffydd yn nhynged ein cenedi I

CINIAW URDD Y BRYTHONIAID.

YR HEN GYMRY.