Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

ODDEUTU'R DDINAS.

News
Cite
Share

ODDEUTU'R DDINAS. Rhyfedd mor genedlaethol yw Cymry Llun- dam wedi bod yr wythnos hon. Gwyl Eglwysig genedlaethol, cyngherdd cenedlaethol, ciniawau cenedlaethol; ac, mi a obeithiwn, rhyw ronyn bach o ysbryd cenedl- aethol hefyd. Aeth awen Trychfil' i'r clawdd y nos o'r blaen yn y Queen's Hall yn ei englyn i'r cadeir- ydd. Dywedir iddo roddi hirben i ateb Herbert' yn y llinell olaf. Wel, wel, gobeithio iddo loewi'r awen ar ddydd Gwyl Dewi. Rhaid i Syr John Puleston edrych ati, neu fe ddaw Esgob Stepney yn well darllenwr Cymraeg nag e; ac am fechgyn bach cor Sant Paul, wel mi allesid credu mai Cymry oeddynt i gyd ac nid Saeson. Yn ol beirniadaeth y dorf yn 'Steddfod City Road, ni wobrwywyd yr adroddwr goreu. "Roedd mwy o foshwns gan yr un a gollodd welwch chi,' meddai uno honynt; 'a fe ddylse gael y prize boo-oo Anrhegwyd y Parch. Hugh Price Hughes a chyfres gyflawn o'r Encyclopaedia Brittanica' yr wythnos ddiweddaf. Ond ychydig sydd yn y gwaith hwnw yn barod nag yw Price Hughes yn gwybod am dano. Ymestynai hen Geredigion, yn ol y Proffeswr Rhys, hyd haner sir Gaerfyrddin yn awr, a pharthau uchaf o sir Benfro. Os felly, mai mwy o Gardis yn Llundain nag a feddylir. Cawn wel'd faint o honynt ddaw i'r ginio y mis nesaf. Mae Miss Maggie Williams yn cael budd- gyngherdd yn Abertawe nos Lun nesaf, ac a nifer o'i chyfeillion cerddorol o Lundain i lawr i'w chynorthwyo. Miss Mary Williams (Woodgreen) a'i brawd Mr. David Williams (fel yr hysbyswyd yn y CELT rai wythnosau yn ol) oeddynt gyfrifol am y wledd de a roddwyd yn Commercial Street nos Fawrth cyn y diweddaf, ac nid Mr. a Mrs Davies, fel y nodasom yn ein rhifyn diweddaf. Mae Miss Williams yn un o'r chwiorydd ffydd- lonaf a mwyaf gweithgar yn eglwys Jewin a dywed Mr. J. E. Davies nad oes dim da ormod ganddi wneyd dros eu Gwaredwr, ac yn ol tystiolaeth cenhad- wr y dwyreinbarth, cafwyd trwy ei hofferynol- iaeth, un o'r cyfarfodydd mwyaf ei ddylanwad crefyddol o restr Cronfa'r CELT. Beirniad cerddorol yr Eisteddfod Gymreig a gynhelir yn Stockton-on-Tees ary Llungwyn nesaf, yw ein cyd-ddinesydd clodwiw Pedr Alaw. Yn rhestr y rhai llwyddianus yn arholiad Matriculation Prifysgol Llundain a gynhaliwyd ym mis Ionawr diweddaf, ceir enw Mr. Her- bert Davies, pedwerydd mab Mr. William Davies, L.C.C., Battersea. Nid yw Mr. Davies ond newydd gyrhaedd ei un-ar-bymtheg oed, yr oed sydd raid ei gyrhaedd cyn y gellir ymgeisio. Bwriedir agor Eglwys newydd Dewi Sant, Paddington, tua diwedd Mawrth. Ychwanegir ystafell eang arall at y Clwb Cymraeg yn ddioed, gan fod y lie eisoes yn rhy fychan i'r nifer sydd wedi ymuno. » Agorwyd yr ystafell newydd ynglyn ag 0 Eglwys Dewi Sant dydd Sul Diweddaf, a daeth tyrfa luosog yno i ddathlu yr amgylchiad. Y mae yr adeilad arall yn myned ym mlaen yn hwylus, a chyn hir bydd Eglwys Dewi Sant yn un o'r lleoedd mwyaf cyfforddus gan Gymry Llundain. Pregethwyd yn yr hwyr gan y Parch. Hartwell Jones. Noson arw iawn oedd hi nos Fawrth di- weddaf, ond daeth cynulliad hwyliog ynghyd i Commercial Street i de Cronfa'r CELT. Bu Mr. Jenkins o Wilton Square mor hynaws a chym- eryd y gadair yn y cwrdd ar y diwedd, a dyddorwyd y gynulleidfa gan Sister Janet; Arthur John Rees; Maelor, a brodyr a chwiorydd ereill ac areithiau a chaneuon. Gwasanaethodd Mrs Jones, Jubilee St., wrth y bwrdd yn ei dull caredig arferol.

Y CYMRY YN SANT PAUL.

EISTEDDFOD CITY ROAD.