Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN DARLLENWYR.

News
Cite
Share

AT EIN DARLLENWYR. Cyfeirier pob gohebia-eth Gymreig ar bynciau dyddorol, lleol, iieu weithfaol, yn nghyd a'r farddoniaeth, i'r swyddfa fel y canlyn "IORWERTH," Merlhyr Times Office, Merthyr. COLOFN Y BEIRDD. Yr wytlinos hon yr ydym yn rhoi'r oil o'r golofn i fyny i un bardd, enw'r hwn eydd ynlien gydnabyddus i'n darllenwyr. Un o brif awenyddion y Deneudir yw Hywel Morganwg, ac y inao ei gynyichion yn meddu ar lu afrifed o edmygwyr yn mhob cwr or Dywysogaeth. Er ei fod yn hen mewn dyddiau, dengye y darnau a ganlyn fod oi awen yn dal yn dirf AC ieuanc. Boed iddo ddyddiau lawer eto ar y ddaear i gyfoethogi ein llenyddiaeth a flrwyth ei awen. ATHRYLITH. I feddwl a chelfyddyd-athrylith Wir wylia eu llwyddyd Hon ar ben gwybodau'r byd, Urddasol fawredd e.syd. Athrylith yn eres esyd-fawredd Ar fyfyrion bywyd Gwna befru gwyneb hyfryd laith bardd a llenyddiaeth byd. I FESEN. Yn eiddilaidd fry gyda'r ddeilen—gaiti Y genir y Feaen Eilwaith yn ar dan wlith nen, Hi ddeora ar dderwen. Arglwyddes ydyw'r Fesen—enir fry Ar fron y forth ddeileu Un Inn yw, a'i chalon wen, A ddyry dwf i'r dderwen. CLAFDY MERTHYR. Ha Merthyr, a threm wyrthiol, Edy rwysg y byd ar ol; Mae'n falch o'i Chlafdy," ty teg, Hardd ydyw mewn prudd adeg I glaf dan bwys ei glefyd, Noddfa yw, ail newydd fyd. I Merthyr hardd, egyr ddAr 0 gariad geilw'n goror, I fwynhau'r breintiau di biiu, Wych dy gar iechyd gwerin. Mae'r meddygon lion' ny lIe, Yn barod hwyr a bore A cha'r cleifion o galon gu Lawn achos i lawenyclm I'r afiach gallu rhyfedd, Yw'n Dy hoff, a'i lon'd o hedd, A noddii gan foneddion, o nifer hael y fro hon. Mae'n glafdy mawr werth yn Merthyr, Cladd ingau dwfn, cledd angau dyr. Y CRISTION YN CARDOTA. Pwy ydyw hwn a'i rudd yn lhvyd a llaith 0 ddrws i ddrws sy'n myn'd a dvfod ? Pah am mae ef mor wylaidd yn pi waith ? Ha! Criation yw yn gofyn cardod 0 ie, Cristion llwm, ond llawn mae af Yn diolch am y rhodd a nertha Ei gorff i gario'i enaid tua'r Nef, Lie nad oe" neb o'r Uu'n cardota. Agaraf gam wrth nesu at v dddr, Drwy'r ghvyd, gwarcheides y fynedfa, Agora, cana hi o'i ol, ac o'r Fath ofal rhyfedd a gymer.i! Rhag ofn i ryw greadur drwg, I dori dros y terfyn yna, Yr hyn eill dynu dialeddol wg, Ar ben y Cristion sy'n cardota. A phan y bydd yn curo'r ddor mae'n euro, Yn wan ac esmwyth, ac mae'r olwg arno, Yn tynu ato serch a chydytndemilad, A chardod hael o law a chalon cariad Pan dry i ffwrdd, ni thry cyn troi at Iesu, Am iddo roi ei fendith ar y teulh, Y teulu anwyl fu'n garedig iddo, Am hwn maa'r nef yn debyg iawn o gofio Mae cardod fach, pan y mae'n d'od o'r galon, Yn lloni bron a sychu dagrau'r Cristion Ac fel mae'n trci o dy i dy i ofyn, 'Nol dull ac hen arferiad pob cardotyn, Cyferfydd ar ei ymdaith mewn diwrnod, A llawer un ry iddo siom a thrallod, A'i enaid gan y dirmyg sydd yn gwelwi, Dan drymach baich na thrymder baich tylodi, Ond gan mai Cristion pur yw y cardotyn, Gwylaidd trist, daw "lesu Grist fu eisiau'i grystyn," A'i nefol wen i 10m'1' wylaidd galon, A balm o gysur i wellhau'r archollion, Agorwyd gydag arfau geiriau celyd, Rhyw un na wyr am Iwybrau croes ac adfyd Plant drwg a fegir gan rieni ffol, Yn fynych geir yn rhedeg ar ei ol, Fel ellyll-wibiaid gwallgof uffern ddu, Gan estyn bysedd ato o bob tn, Nrs yw ei phiol ef yn fwy na llawn, o wg y byd a thristweh chwerw iawn Ond plygu'n if>el dan gafodydd gwawd, A wna am fod yr leau iddo'n frawd Y deigryn distaw ar ei rudd, A'i wefus las grynedig, Sydd drosto yn genhadon prudd, Yn gofyn yn garedig: Gadewch i'r Cristion tlawd i fyw Fel mae cyhyd y pallo, Os nad yw dyn, y mae ei Dduw A'r Nef yn foddlon iddo." Mae yma yn ei dywydd blin, Yn teimlo'r hin yn oerllyd, Ond osrach ydyw calon dyn Yr adyn sy'n ei erlid Cyn hir fe gyfyd heulwen ha', I ddadmer ia y gaua, Ond ni ddaw haul, na than, na gwres, I doddi'r fynwes yna A ydyw hedd a llwyddiant dynolryw, o hyd yn d'od olaw trugaredd Duw ? o ydyw, ond mae Hen fel hon yn synu, Rhyw lawer sant wrth fethn gweled trwyddi Yr annuw welir ar ei euraidd orsedd, Ar coeg} n baich gaiff ehwysu mewn oferedd— Gelynion crefydd fydd yn pwyso'n wastad, Fel plwm yn drwrn wrth odre pob diwygiad, A treulian cu plrserau sy'n ddi-fachlud, Gan Dduw cant fyw i feddwi ar eu golud 0 dduwies ffawd pa le mae dy gvtiawnder A ydyw'r byd i gyd yn wagfyd ofer ? Tydi 8y'n hulio byrddau'r annuwiolion, Paham naroddet fwy ar fwrdd y Criation, Y Cristion tlawd a welir yn cardota, Sydd trwy ei oes o dan y grocs galeta ? Gorfod mae i ofyn tamaid, Pan mae'r wasgfa fwya'n bod, o gllddfanau dyfnau'i enaid, 5lae pab gair o'i enau'n d'od Nid oes eisiau diofn betruso, Am yr angen arno sydd, Y mae hwnw wedi'i gerfio, Ar linellau'i wyneb prudd Er mor arw yw ei yrfa, Eto, Cristion gloew yw, Truelia'i fywyd wrth gardota, 'Nea na miloedd at ei Dduw Draw y mae ei etifeddiaeth, A ddaw iddo cyn bo hir, Ar 01 cai io cwyn ac alaeth, Yma yn yr anial dir.

BOB YN DDWIINAD.

CYMRODORION MERTHYR.

A MERTHYR CENTENARIAN.I

LIBERALISM AT ABERCANAID.

MERTHYR THEATRE ROYAL.I

[No title]

SUCCESS OF A MERTHYR MUSICIAN.

VALUE OF COAL EXPORTS.

SUCCESS OF THE MARCH THROUGH…

DR. JAMESON'S TRIAL.

MESSRS. NIXON'S COLLIERIES.

ROUSBEY'S OPERA COMPANY AT…

IMETEOROLOGICAL REGISTER.

[No title]

Advertising