Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

[No title]

AT EIN DARLLENWYR. j

ÐEIHDD YN CIIWAREU.

BOB YN DDWRNAD.

News
Cite
Share

BOB YN DDWRNAD. [GAN EFJLL T BACHAN IFANC.J ANWIL I-os. l'e fu rhai o fembars Cyniru yn wiliwi) biwr yr wthnos ddwetha yn yr Ifuu^e o Commons, bothdi cal Miws«a:ns i'n gwlad ni. l*e wetws Alfred Thomas, metnbar Pontypridd, bethach i bWJut ag odd a.n cal amball Aujen v th fod an preeethu cystal, nes fod i stem a'n civnu. Odd l>ecligyn erill yn gweid yn prand hefyd am yu islia ni yn Nghymru a'n bod ni yn tefyll am goal em reits fel Scotland a 'Werddon, trw bod ni gystal trumps a neb ey'n perthyn i Brydan Fawr. Odd jxibath yn mynd tnlanyn weddol ddecha nes i'r hen geit ytia ma nhw'n galw Stanley Leighton arno dampo ar i drall i'ti insulto ni fel cenodl, trw weid yn bod ni wedi anlito o'r wth yn gilydd yn yfflon rats. Un o dylwth cosmopobtanaidd y Deryn o Gardydd yw hwn, a ma fa bob amsar yn gwan i fys i'n llyced ni fel cenedl. Yr ben lymyngi bvn fu'n boddrach o'r Man o ui ddim yn neshon pryd o ni yn rooin c'al Iwnifersity oa ticyn nol, a ma fa yn pwaho yn vn erbyn ni yn mbob» path i ni yn aaoiu. Ond dy» a'i helpo fa druan. os ueb yn gneid llawar o notib o hono, dim ond werthin am i lien n, Pwy iwa i rhw gocatw fel fe acor i big, pryd tUn. cornon? fel Syr Willium Harcourt yn cyniryd ynpart? Fe liopwn i weld y shepin hvn yu doil i Eerthyr uc'Byrdnr ar ddydd Llna Mabvti, j ui dreso ticyu ar i goutitiwsbon a fe fysa abalial net arno yn mynd rhs thre oddnin, osnagw i'n cam«yi?ad. Beth ey ar rhw hen dacla fel livn? Os neb yn tin cownt ond y nbw a'u tylwth. Nl.a nli% run liK-t a odd T bachan yn weid Mac llawer i'w cael yn y byd, Nas gellir er bobpeth ei boddio Mae rhvwun, neu rnywrai o byd 0 byd, ac o hyd, yn eu blino." Dyw a ddim mn i Leighton a'i short gico row, fe gaiff Cymru fach y drugaradd ma hi yn moin, os dim dowt, wath ma j>ob dyn sensibl Vn lwo uag yw hi ddim yu ecsesif yn i chais. Poh parch i Mr. Pritehee Morgan, y membar ianga dras Ferthyr a 'Byrdar fel gwrbyneddig, ond ma acsbwns clawd gita fa 1 gilio on o'r wth i waitb fel raa fa, m fe ddyla gal u alw i gymew am u dries. Tysa I rbw haliar ne goliar, ne rliw withiwr arall, yn gneid felna fe gesa nhw'r B;lo yn ddiseromi, a phob o suminans i fyud o flan Mri. North and Co., am dawli'r gwaith. W i yn cynyg yn bod ni yn gneid yr un petb o fynta. Pwy sens yw gneid rhw alal>alw m»wr amsar lecahwn a mynd i gost a thrwpwl i ddoti a miwn yn saff a fynta yn cilo off fel gnath a n gwrows Ma rhw aohwtia fel hvn tn gneid drwg i'r Librals i wath niaV Tories yn watshan o hyd, ac yn gweid ta membar net yw e dros y Boro hyn, ac yn ala i amsar yn Ostrelia. Dw i ddim yn gweid llai sag yw a'n fachan piwr pryd ma fa yn nbre, ao yn drwmpyn first-cla^s hefyd gyta phobpath. Ma fa wedi bod yn gwitho'n driw gyta'i barti, ao yu tori strcKJ lied dda la war gwaith wth apowtoynyr House e Commons ond ma'n rhaid i 6 binsho'i glunta fa am fwtahan mor amal. Dyn nath lawar o let, yn Nghymru odd y diweddar Lord Aljerdar, ond tn&'r geneal vn slow iawn yn dod a bysnes ei gof-golofn i ben. Valla fod peth cam- synad wedi ood ynghylch y pwynt tro ddewish Oardydd fel man i'w go-od i fan. Beth sy isha mynd a phobpath bha Cardydd sy ? Fe allwn i feddwl ta gen Aljerdar odd y claim cynta arno trw fod a wedi oal i eni yn yCwiu, a wedi cal i enw olwth ylle. Aruo i of an fod y chwaer—drefydd Merthyr a Byrdar wedi colli'r ambishan odd vlldi nhw slawar dydd, ac fel dwy ban fenyw yn mynd ar u gwath. Os dim, posib creu rbw fnvyd newydd yndi nbw, ne ddod a r hen fywyd nol ? Fe fu Merthyr yu cal i ehownto yn Metropolis y inynj-dda, a phob lie arall yn y cylchodd vnym^olli ynddi hi ci bun, a phryd bysa rhai o wyr Shir Gar ne Sbir Byrteifi yn son am ddod Ian i ardalodd y gweithfeyid o liirwain i Bontypwl dod i Ferthvr o nhw.

THE LLANELLY COALFIELD.

DISPUTE AT MARDY COLLIERY.

BRECON AND MERTHYR JUNCTION…

CHILDREN'S CONCERT AT CEFX.

I DASTARDLY RAILWAY OUTRAGE.

SERIOUS OFFENCE BY A NEATH…

TYLORSTOWN EXPLOSION.

SIR THOMAS PHILLIPS' LIBRARY.

MASONIC INSTALLATION AT ABERDARE.

BRAYERY IN THE PIT. I

TICKET-OF-LEAVE MAN.

EAST GLAMORGAN RECHABITES.