Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

[No title]

AT EIN DARLLENWYR. j

ÐEIHDD YN CIIWAREU.

News
Cite
Share

ÐEIHDD YN CIIWAREU. Fel y canlyn yr ysgrifena Elfyn yu rhifyn Gwyl Dewi o'r Goiinm Rywbryd yn haf 1876—yr wyf vn tneddwl, daeth Fferyllfardd aUf i G,onwy; ac er llawenydd mawr i mi, pwy oeddgyda^afynei hetlwyd ei %v&go(I wen, EisteJdfodol, old Ceiriog. Mynent i mi ddod gyda hwy i dreulio y dydd i Landudno; a dywedent yr vchwanegid a» y frawdoliaeth yn y dtef brydferth houo gan bresenoldeb difyrus Gethin a Threbor Mai. Idly fu; cytunasom, ac i Landudno a ni. Wedi cwrdd a'n gilydd ein pump, yr oedd vn naturiol i'r hwyl farddol gc*li yn union *r oeddym, cvd-rhyngoru, yn englynu yn ddi-ba.id yn nirou i Iwbpetn a phob achlysur. Ivhoddir iltai ohonrnt yma. Cymera^om gweh i fyned am dro at y Pan oeddyni wedi inyned yn weddol lJell o'Jdt- wrtb y jail, yr oedd yr awel yn cryfiiau, "e chwyth- wydhefc Ceiriog j'r dwr"; a gwnaethom uinau eill pulwar yr englyn caulyiiol or yr achlysur Hwre! i Bombay'n dra uuan-y cerir Dy bet, Geiriogdruan Vno"'nihell, bydd yn y man Yu rowndio pen yr Indian Yr oeddym yn cael t<" mewn rhyw dy yuo,— te utr a gwan rhyfeddol. Deallasem Illai Anu ydoe-Jd enw yr eneth oedd yn gweini arnoni a phan ddaeth i mewn i'r ystafell Am yr ail neu'r trydydd tro, dirprwy wyd Gelhin i'w chyfarch ,Ù englyn canlynol:— Diffygiol yw'tli stwff egwan ;-Ow '■ gan hwn Fe'n gwneir yn anniddan I rewi'r beirdd, yrwan, Truenus de renaist, Ann. Diflauodd yr eneth ar amrantiad megis oddiar ffordd pumpo yabrydion. Pan oeddym ar ben y Gogaith mynai Ceiriog gael cliwareu Gorsedd ac Eisteddfod; oad yr oedd Gethin, ac, yn wir, Trebor hefyd, yn erbyn cliwareu a chesegredigrwydd sefydliadau o'r (atli. Modd bvnag, nid oedd boddloni ar Ceiriog, a bu yn rhaid i Getnin gymeryd ei le fel archdderwydd, gydag ymbatelo" Fferyllfardd yugleddyf. Trelvor oedd Bardd yr Orsedd, Ceiriog yu Geidwad v Corn Gwlad, Fferyllfardd yu Wyhwr y Maen Llog, a minau yn Ddysgybl Ytiha", am vn i. Dywedodd Ceiriog mai efe oedd i ddechreu y gwasanaeth drwv ganu Com Gwlad (nid amgen, ei ffon), i wahodd yn nghyd vr holl wyn, defaid, geifr, ycliain, ac asvnod, hebiaw "yr asynod sy'n bvesenol," chwe<il yntau. Y'na dechreuodd ganu: — nghyd vr holl wyn, defaid, geifr, ychain, ac asvnod, hebiaw "yr asynod sy'n bvesenol," chwedl yntau. Yna decbreuodd ganu: — Bwytais neithiwr bid herin, Hob y dei i dando Ao mi godt>dd syched gerwin Dyna ganu eto; Ao'fw dori, olaw ddengar Sian, fwyn Sian. Yfais bop a ginger biar, ke Yr Archdderwydd a ddywedodd y rhoddai ofe hanap gini o wobr i ha un bynasf ohonom a gyfansoddai yr englyn goreu i Landudno mewn pum' munyd.—efe ei hun'i feirniadu. Tarawyd ati yn ddioedi; a phan ddaeth y pum' mnoyd i ben yr oedd yn rhaid i bob un adrodd ei englyn. Fferyllfardd oedd y cyntaf. Dyma ei englyn ef — Fyw, haeddianaf dtef ûdenol--j'w hadwaen Hyd ei rhodau swyuol Y gwan gerdd eugna i'w gol Hyfrydwch ei dwfr hudol. Dilynais inau gyda'r ymdrech box :— Yn ei hawyr ymboewa-y gwau, lle.«g; Yn lion y newidia Yn nwfr hon, foreu o ha', Y dolurus deiora. Galwyd am Trebor; ond, rhyfedd nid oe<!d gan yr arch-englynwr ddim ond dwy liueJ! :— Ger irder y dyuer don Clwyfodie yw clefydon. Y na, gan edrych yo chwaretn o'i ddeutu, dyma Ceiriog yn mlaen Lle'r blacs a'r cwacs sydd o'u co',—lie gwaith, LI* i Gethin ddawnsio; Hyfrytach a brafiach Na Mochnant a Phenmac-hno. Chwarddwyd yn galonog ar ol yr englyn yua a methodd Gethin ei hunan a dal yn t-obr. Pan gafw yd trefn, traddodwyd beirniadaath ddifyrus Can Gethin a dyfamodd yr ail englyn yn oreu. Wrth gwr-, nid oodd hyn ond ffordd wreiddiol yr hen foneddwr caredig o roddi haner^ini i mi oedd yn dipyn o hogyn yn mbiith y fatli gewri. Wedi gorphen gyda'r Orsedd aeth dau o'r cwmni i chwareu billiards a thra yr oeddynt yn ymddifyru felly gwnaeth y tri arall yr englyn a ganh n: — O epariweh ni rhag yabwrial o yyiu?; Mae'n goeg a phenfeddal; A chwrs o hen chwareu eAl Yw billiards, feibion Belial Yn nilifn tipyn atebwyd fel hyn fran y chwarcu- wyr:- Sylwi, a wnewch v seilion—ragtithwyr, Ar greithiau meidrolion; Di-ras y'ch; nid yw'r oes hon Yn rhoi coel ar wyr culion. Yr oeddym wedi trefnu i gychwyn o I-aududue ryda'r tren saith yn yr hwyr ond (path eithaf cvneSn i feirddjcollaiioni ef; a dyma englynu yn ddioed Truenus oedd i'r trcn saith,—hebyljeirdd, Wibio i'w bell ymdaitb A raid aros am noswaitli Heb ein dwyn i ben y daith Aod i ymgyngbori a thabl y rheilffotdd, a gwelcm fod yna dren cyfleus i ni tuag wyth ac medden): Tro anoneat oedd i'r trcu yna—hedeg; Ond na fcidiwn, hogia' I brydydd, a hwvrddydd ha;, Y trcn wyth wna'r tiun eitlia'.

BOB YN DDWRNAD.

THE LLANELLY COALFIELD.

DISPUTE AT MARDY COLLIERY.

BRECON AND MERTHYR JUNCTION…

CHILDREN'S CONCERT AT CEFX.

I DASTARDLY RAILWAY OUTRAGE.

SERIOUS OFFENCE BY A NEATH…

TYLORSTOWN EXPLOSION.

SIR THOMAS PHILLIPS' LIBRARY.

MASONIC INSTALLATION AT ABERDARE.

BRAYERY IN THE PIT. I

TICKET-OF-LEAVE MAN.

EAST GLAMORGAN RECHABITES.