Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

AT EIN DARLLENWYR.

MAMOX.

News
Cite
Share

MAMOX. Dyma ddywed Asser o Dyddcwi am darddiad v degwnt n yr un flwyddyn Tsef 855) y rhyddhaodrl y parchedig frenin Aethelwulf ddegfod ran ei holl deyrnas oddiwrth bob gwasanaeth frcnhinol a threth, a c2|ydag ysgrifbin y bydd coffa bytli am dano, efe a'i hoffrymodd, yng nghroes Crist, i Dduw yn Un ac eto'n Dri, dros iaehawdwriaeth ei enaid ei hun ac enaid ei vagflaenoriaid. Sylwa Mr. Darlington fody ddau nofelydd enwocaf yn yr L nol Daleithiau yn dwyn enwau Cymreig,— W. D. Howells a Henry James. Cymro o'r tlelli, Sir Frycheiniog, oedd tad Mr. Howells. Pwy wyr rywbcth am wehelyth Mr. James? Nid anvddorol fydd y nodyn a ganlyn, a dyfynir o ■Ctnnru —Ab Sect. Yr wyf yn cael llawer iawn o drafferth gyda chwi. Dylech ofalu am gywirdeb eieh cyhuddiadau cyn cuf gyru i mi Dywcdwch fed y Parch. wedi llithro i'w Gymraeg wrth bregethu Saesneg, ac wedi dweyd iaciiawdwriaeth" yn He "salvation." Gwelais v Parch. a soniais am y mater wrtho..Yr oedd yn ddigllon iawn, ae yn dyweyd mal cam-gyhuddiad cywilyddus oedd. Nid llithro i'r Gymraeg wrth siarad Saesneg a wnacth, ebai ef; ond llithro i'r Saesneg wrth siarad Cymraeg. Dywed y gwr parchedig ar ei wir na ddywedodd "iaehawdwriaeth am "salvation dim oud dweyd "salvation" am iaehawdwriaeth wnaeth. Y mae gwahaniaeth mawr, chwi welwch. Pechod anfaddeuol yw llychwino'r Saemeg; ond am yr hen iaith Gymraeg, waeth beth wneir iddi ? Fe ddywedwyd dwy o leiaf o streujn da iawn (mac Daniel Owen wedi clasurciddio y gair streuon) yn Nghynadledd Addysg v Rhyl. Un gan y Parch. Barrow Williams. Tna diwedd araith fer, gref, ffraeth, galwai ar ei wrandawyr i yni^-sgwyd at y gwaith. Ma-e'n nhw am ein pluo ni," meddai, a rhaid i ni godi row nen mi feddylian bod ni wedi marw fel y meddyliodd yr hen wraig hono yn Sir Drefaldwyn am ei gwyddan." Yr oedd hi wedi nol sached o soeg o Lanfair Caereinion i borthi'r moch a'r lloiau, ond rywsnt cafodd y gwyddau at y soeg, a gwleddasant arno nes oeddynt yn chwil ulw feddw ac yn gorfedd hyd lawr y buarth fel meirwon. Tybiodd yr hen wraig eu bod wedi marw, acaeth ati i wnend y goreu ohonynt," sef eu pluo. AVedi gorphen, aeth yr hen Gymraes i'w gwely, a'r petli cynta glywodd hi yn y bore oedd lief y gwyddau. Mawr oedd ci dychryn pan welodd hi hWYllt a'u clywed yn gwaeddi mor resynus. "Wei, draen bach," meddai, "fasech chi'n gwaeddi cyn i mi'ch pluo clii ?"' Mae'r addysg ar y gwyneb. Yr oedd pawb yn v gynulleidfa fawr ar tfrwydro. Yr oedd yr hanesyn arall a ddywedwyd yn dda iawn, ond buasai yn well pe buasai Esgob a chyn- Ddeon Llanelwy yno yn ei gu rando. Y Parch. O. L. Roberts, Pwllheli, gynt o Gaerdydd, a'i dywedai, a phriodolai ei hawduraeth i'r diweddar Robert Griffith, Bethel. Dywedai fod gan Eglwys Loegr yn Nghymru saith (y rhif (icrffaith) o egwyddorion mawrion—^fundamental principle*, fel en geIwir. Sef —" Y pump torth a'r ddau bysgodyn."

DIFFYG UNDEB.

" RUTH, THE GLEANER, AT ABERDARE.

ABERDARE SCHOOL BOARD.

IRISH " UNREASONABLENESS."

LAND TENURE IN AY ALES.

[No title]

fon MONEY oil FOR LOVE?

DOWLAIS TRADESMEN'S BALL.

AMERICANISING THE BIBLE.

SALE OF A CHAPEL AT TROEDtfl…

Advertising

[No title]

BRITISH WORKMAN'S ASSURANCE…

THE RAPE CASE AT CAPCOCH.

[No title]