Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

AT EIN DARLLENWYR.

News
Cite
Share

AT EIN DARLLENWYR. Cyfeirier pob gohebiaeth Gymreig ar bynciau dyddorol, llcol, neu weithfaol, yn nghyd n'r farddoniacth, i'r swyddfa fel y canlyn :— "IORWERTH," Mcrthifr Times Otiice, Merthyr. COLOFN Y BEIRDD. Hen Nktwen FY Mam."—Amryw gyffyrddiadau douiol yn y gan hon. DEIGRYX HIRAETH Ar ol Mrs. Surah Ann Phillips, priod Mr. Edward Phillips, Aberaman. Ti aethost, Sarah, anwyl chwaer, Yn gynar trwy y glyn; Ac heddyw 'rwyt yn I)erffaitti iach, Yn ardaJ Seion fryn Ac mvvyach ni chawn wel'd dy wcdd, Er edrych ar hob llaw Ond yn y nef cawn eto gwrdd, Ein cartref dedwydd draw. )he'I' Ynyslwyd yn brudd ei gwedd, Ac wylo mae yn drist; Mewn galar dwys o'th golli di, 0 pglwys lesu Grist; Lie buost am flynyddan maith, Yn cyrcliu gyda bias T gael bendithion ar y daith, A chanmol dwyfol ras. Bvr ysgafn gystudd, Sarah Ann, A gefaist di yn wir Ar Ian yr hen Iorddonen ddofn, Arosaist ddim yn hir; Mor dawel fuost ar ei glan Doedd arnat ofn na braw 'Roedd lesu'n sefyll ger y fan, list trwyddi yn ei law. Pwy oedd y cyntaf ddaeth i'tli gwrdd, 'Nol iti groesi'r glyn ? Pa un ai'th frawd ai'th anwyl chwacr Mi garwn wybod hyn Cei arcs belIaeh gyda hwy A choron ar dy ben A thynu wrth y tanau aur Gerbron yr orsedd won. Rhinweddau da dy fywyd gwvn O'ent fwy eu gwerth nag aur Mac'tli goffawdwriaeth ar dy ul, Yn werthfawr i ni, chwaer Fr fynwent oer daw llawer un, A hiraeth yn ei wedd, I dywallt deigryn uwcli y fan, LIe' huna'th Iwcb mewn hudd. Dy briod hoff mewn galar sydd, Ynghyd a'th riaint cu Ond cysur iddynt rydd y Ifaith Mae yn y nef 'I ivy t ti Ni ddouwn ninnau ar dy ol Y terfyn nid yw mhell, I gwmni Iesu Grist ein brawd, I wlad sydd lawer gwell. Aberaman. David D.wiks (Eurfab). LLWYN HOGYX. Mae "Llwyn Hogyn" mewn Hawn egni—a'i ddur Lif rhydd awch i dori Twll mewn craig 'rol hyn bvdd cri, A rhwyga'r creigiau crogi. Cefn. BUWCH ODRO JoT MAM llwyn cofio lieu Nepwen, buwch odro fy mam Wrth feddwl am dani fy nghalon rydd jam Hoedd pawb yn ei hadwaen o'r orsedd i'r cryd. A Nepwen yn adwaen y teulu i gyd. Hen Nepwen fy mam, Bnwch odro fy mam, Mewn hiraeth rwyn eanu Ar ol i mi golli Pet anwyl y teulu, Hen Nepwen fy mam. Mor nfudd y denai pan alwai fy mam Mor gyson y cerddai heb golli'r un cam "Mw-w," meddai Nepwen, "tyr'd Nepwen," medd mam. Mor anhawdd yw canu i Nepwen ddinam. Hen Nepwpn fy mam, &c. Adwaenai ^Iiss l'wsi swn Xepwen yn dod, A rliedeg wnai Tango yn ysgafn ei dro'd Ccid llawer i gyngherdd o flacn drws 'r hen dy, Pvhwng Rosi a Nepwen a Tango'r ci du. Hen Nepwen fy mam, &c. Cyframi yn Iielaeth bob boreu a nawn Wnai Nepwen o gynwys ei ehadair oedd lawn, Nid rhoddi a danod wnai Nepwen fad gu Ond rhoddi heb eithrio i bawb drwy y ty. Hen Nepwen fy mam, &c. Clafvchu wnaeth Nepwen, a chododd ei cliri, Kes dcallo'r teulu mai marw roedd hi Fe wylodd fy mam, ac fe wylodd y gatli, Ac wylo'n ddiarljcd wnaeth Tango'r tin fath. Hen Nepwen fy mam, &c. tin farw hen Nepwen, a tnarw'r hen gath, A marw wnaeth Tango'r ci du yr un fath Ni fu y fath wylo, ni chlyw'd y fath gri, A'r d'wrnod y'u claddwyd yn nghae dan y ty. HenNepwenfyman),&c. Fe godwyd cof-golofn er nodi y fan Y'u claddwyd o'r cerig a gloddwyd o'r llan Gwyn-galehwyd en hen wan mewn llyth'miau yn llawn I mam gap! eu darllen bob boreu a nawn. Hen Nepwen fy mam, &c. Pan fyddi di farw, fy nghyfaill dinam, Rwyf am i ti gofio am Nepwen fy lIJaln Gwna dyfu mewn rhimvedd yn g iugen fawr gref, Yn llawn o'r per flodau sy'n harddu y nef. Heu Nepwen fy mam, &c. Cefn Coed. At.aw Buvciikiniog.

MAMOX.

DIFFYG UNDEB.

" RUTH, THE GLEANER, AT ABERDARE.

ABERDARE SCHOOL BOARD.

IRISH " UNREASONABLENESS."

LAND TENURE IN AY ALES.

[No title]

fon MONEY oil FOR LOVE?

DOWLAIS TRADESMEN'S BALL.

AMERICANISING THE BIBLE.

SALE OF A CHAPEL AT TROEDtfl…

Advertising

[No title]

BRITISH WORKMAN'S ASSURANCE…

THE RAPE CASE AT CAPCOCH.

[No title]