Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

AT EIN DARLLENWYR. j

CAERDYDI).J

MWYGIO'K EISTEDDFOD.I

I Y CONFFRENS.

News
Cite
Share

I Y CONFFRENS. Dyn y Death Clwb a M il yn ej AV"i 1.—Shwt mai os l^er dyrld. badi?. ^Ia'n dda iawn da li dy weld <ji. ^)wn.1 ..nVd dy fod yn mynd i'n gadel ni. Os rhwbeth J ston, baDvn y Death Clwb.-Oes mae'r peth y-n winala f« fydvla i yn symud yr wythnos nc^a l le uett^ & ^SSrTwedi clv.'ed wir, f wy y« dya j pob lwc iti. Ond beth am y Confir^ohjn^ Fwy gevrn ui yn ysgrifenwr nawr rhvntot tia fine a'r wal. Wy wedi ,n^r iobyn. a'r peth own ni weoi meddw oedd j pllet V roi gair baoh miwn i fi, ag os gnei di hynv fe dtei^ inne weithior twnt i gal tysteb l tithe, wi th bo ti >n mynd fel ma r hymn na n gwey« • ( "Can di heniH mwyn ith nain Ee gan dy nain i tithau." Dvu y Death Clwb.-Ie, dyna ffordd am dilni, I han, mae'n dda da fi bo ti yn aduo etarto i fi gal tvsteb; own i yn meddwl am am y• _peth yn ponfiden-sial wrthot ti, a gofyn i tithe weMthivvrp^tb i'r lan, ag fe wna tnne'r ngore l weitho dmstot ttth. i gal mynd yn sgrifenvdd y Conffrens. ath dyna fel wy yn ei gweld hi bob amser. Mae A yn hdpu B l fynd ar y School Board, a B yn help" A i f.vnd ar i, County Council. Nid am bo nhw yn gweld cym- hwysderau un yn y llall, ond ma nhw yn l»rtner.s. Mae egwyddorion yn cael eu sarnu dan draed, a merch Shenkyn Biagwr mor dempting wedyn yn arwainy masses ar ol y rhai svn earn mwya o honi hi. Ond nawr i gal mynd at fysnes. Fe di-eig i g-al gafel yn Phil a Dai i gal eontrivo gn-danhw i gario r peth mas, wyt ti'n gweld, waeth dyw hi dann yn right i'r t)ovg'i gyd i -,a] gwbod bo ti a fine yn dyall dim o'n gilydd. Wil.—-Dyna reit, bachan. A- fe roia inne lwia a Dan i 9tarto'r bol i gal y dysteb i tithe. Ma nhw- yn y Haming Dragon nawr, mi a i beibio yno, a cera ditbau ffordd aiall, i gal peido dangos hod M wedi gweld ein gilydd o gwbl. Dyn y Death Clwb.—Dyna reit, ag os byddi di }U y Conffrens o'n mlan }>aid dangos t>o ti yn g«''w dim ix> fi yn mynd o'r lie, ar gouut i rai eieill g-ai fweithio'r peth mas. Wil.—Dyna reit-, so long nawr. Wil yn cwrdd a Twm a Dan yn y Fleming Dragon. Wil.-Holo, fechgyn, shwt i ehi heno'; Mae n oer ofuadw ond yw hi. Hyfwch lan, a galwch i ch glasses miwn. Beth i chi'r yfed V Twm.—Dropyn o Whisky Hot. Dan.—Iechyd da i ti, Wil. Wil.—Thar.kyw, boys. Dishcwlwch ma dycyu bacti t náwr, Ma eishie arna sharad gair :t chi. Os un o honoch yn gwybod tipyn o haneq Dyn y Death Clwb yn ddiweddar? Twn.—Na, dim ni ddim wedi weld e on lawer dydd, wel os bethawnos ta beth. Ond fm\Y! oen ni jnht yn sharad am dano pan oet ti yn dod miwn. I ni wedi clwed fod e yn mynd i adel y lie. Wyt ti wedi clywed rhw'teih ? W'xl.—Odw wedi clwed yn siwr ei ftxl yn madel. Dan.—Gwelest ti e yn tidiw-eddar ? Wil.—Wy ddim wedi weld oddar y Coiinrens dywetha, ond maen fact fod e yn mynd i fadel (boo Dan.—Gwelest ti e yn ddiweddar? Wil.—Wy ddim wedi weld oddar y Coiinrens dywetha, ond maen fact fod e yn mynd i fadel (boo o'lased arall, l>oys). Nawr, »ylweh nawr am dycyn bach. Gan fod e yn mynd off, ma eishe I ni ddangtw tvnyn o» respect iddo fe trwy neyd typyn o dysteo iddo fe. Twm. -Dynn reit bachan, beth wyt ti, Dan, yn feddwl. I)an.—Splendid wir yt ti yn mynd i heno? Twm.—Gna i gyda ])hleser hefytl. Dan.—Fe ei!ia nine fe. Beth o'r gloch yw In Wil.—Mao yn bryd mynd, boys, a nawr cerwch chi mas trw'r ffrynr, f o-a inne mas trw'r back, i gal jxndio dangos bo ui wedi bod gyda'u gilydd, waeth ma rhai (,'r l»ys ar hyd yr hew 1 nawr yn mynd i'r Conffrens. Twm.—Reit; dyna ui off. Yny Conffrens. Cad.—Wel, fechgyn, dyma ni wedi cwrdd y drydedd waith nawr a dim o Dyn y Death Clwb gyda ni. Oes rhai o honoch yn gwlxxl os oes ruywbeth yn y jiwmor fod e yn mynd i fadel ar lie ? Saini.—Wdvv i wedi clwed l>od o'n mind bant o ma, a bod e yn c-al i neid yn Siwperintendant.. Tr><> J- Os, ma hi mvnd off, ma rh:ud i ni ca secretary arall wath ma fe busy times, y bchcol Boards Elections' a'r County Council Election a tyna (Jellifaelog Division ma deputation wedi bod gy'da Evan Lewis yn gofyn iddi hi contesto seat etto. Cmcl bvse mwy gentlemanly lawer iddo nnw gotvn l tiwilym Jatnea wath fe pia'r seat wrth right. JJylse fe :al tint offer ta lieth, a, os cese fe gneyd yn alderman i Evan Lewis i cal e xvetlvn. Gwelweh cbi nior respectable ma David Davies yn gneyd. Uadel i Thomas Williams i cal y first chance ar y Lower Fenvdarren, ac os caiff ei gneyd yn alderman, gall David Davies claimo right i cynyg wedyn. Dylse Evan Lewis gneyd yr un peth. Dyna Gytartma Wfird wedyn shwt mcmber da a Tom Tom vn c:tl ei insulto with dod mas a Watkin Moss. Mae Watkui | Moss yn bachgen splendid, ond ma working men yn mynd yn wathach wathacho hyd, a ma W atkin Moss vn daiigo.j i hunan yn mean iawn bod hi meddwl ( ODPO-O Tom Tom. Byse Tom Tom yn resigno byse ni vn praiso pluck Watkin Moss am ddod mas, but not under the present circumstances. A thyna mai I mynd i bod, daw Tori mas fe aiff miwn rhynt y dwy. Ond dyna Dyn y Death Clwb yn dod. Ma ni isho gwbod os wyt ti resigno cyn bo ni electo secretary acall, cal treio bod yn mwy wise na working men CvtartUra, ta oein. Dvn" y Death Chvb.—Esgusodwch fi am beidio ¡ siarad dim heno. Mae'n nheimladau i yn fy ngorcli; fvini wrth feddwl am gatlal a chi, a thyna gyd all l weyd. Eth—eth—ol—well—rhy w—un—yu—yn—lie -i (yn tori lawr). Phil.—Wy'" cynyg Wil Sledgwr. Dai.—Eilio'r cynygiad.. Cail,—Pawl) sy drosto i arwvddo (un o boo tn jn eodi eu dwy law). i ■ i Wil Sledgwr.-—Diolch ynfawr i chi am eic.i iileid- leisiau unfrydol. Doeddwn ni ddim wedi gyveld Dyn v Death Clwb er ys bythefnos, ond yr oeddwu wed, civ wed ei fod yn ymadael. Ond ni frcuddwydiaui erioed am gael fy nghynyg, heb son am gael fy ethol, W?lvn>™d iddo. Ond wrth weld eich lod mor un- fvvdol mi vmgymeraf a'r gwaith, a gwnaf fy ngore a i'w crario ailan hyd ag y mae yn fy ngnllu er boddlon- rwydd i holl aelodau y Conffrens Shams.—Rwv yn adnabod v Distnct mae^ D\ n > Death Clwb yn mvnd iddo fe yn splendid, ag yu dymuno pob lwc iddo fe. Ond Dyn y Death Chvb, fe garwn weyd un gair yn bersonol v.tthot ti. (ioheitho na ei di ddim dtw y oundry If''11. i ddistricts rhai ereill. Ma gyda l frawd vn } Diotu^ ne^a at dv ddistrict di era 18 mlyuedd. a coha^ di Ix-idio mynd dros Bout C wm Ffrwd i ganvasso dim yn ei ddistrict e. Ma na fachan bach i gal "awi yn dechreu canvasso yno, a phob 1wc iddo fe a tiiithau, ond fe fyddai yu gwylvdd mawr i chwi ueyd drwg i fywoiiaeth fy mrawd sy'u hen Stager yu y be yn barod. Twm.—Mae un peth arall duyhien in srynieryu i y,t.vnaetli. Mae Dyu y Death Clwb yu vm gadel ni. Ag mae ei wedi'n gwaHunaethn ui yn dda, ag »y yn i cynyg bo ni yn rhoi tysteb iddo wrth bod e yn ulynd. Dan.—Eilio'r cynygiad. J Cad.—Pawb sy draa yna i anryddo (PleidleKsio brou yr un fath ar tro blaenorol). Shoni.—Wy'n evny<j fod eomr.iitte« i S*1 ei bigo i gai-io'r peth yn mktn. Dan.—Wy'n cynyg &honi'n Iln. &loni.-Win cynyg: Dan. Phil.-Wy n cynyg, Dai. Dai.—Wy'u cynyg Phil. lanto.—Wy'n cynyg Sauii. [ (Twm wrth Cad yn ddistaw. l)tx-^ ueb yn ty nghynyg i.") Sami.—Gan bsv; 11, boys. Dyua chi wedi cynyg chwech, a fe fydd Wil a fyne yn dod roewn yn rhinwedd ciu swyddi ag i gal i gal odd number fe ddaw Twm miwn a thyna ddigon e gommittee. Pawb sydd dro3 yna i arwyddo. Wedi pasio. Dyn y Death Clwb.—Diolch yn fawr i chi ftichgyw, am eich teimladau da ac unfrydol, down i ddim yu diagwyl son arn y fath Iwth, a phe bavvn ddiin ond wedi meddwl y bywchi meddwl am roi tysteb i fy fø fuawn wedi cadw oddiyma heno. Nos da i chi' i ^Mocyu.Deweli i ni gal mynd, l>oy?. Mae'n thy oer i aros rhagor, wy ddim yn cotio shwt dywydd leric).d. ) bayau.o sgidie fawr o dro cyn caclen rhanu nawr.— Dros y Conffrens. WIL SLEDGWR.

THE FORMATION OF COAL.

" CROMWELL'S OPEX LETTERS.

[No title]

CHRISTIANITY AND C SOCIALISM.;

FREEMASONRY AT TREDEGAR.j

RECORD COAL RAISING.

MERTHYR COUNTY COURT. !

MERTHYR CHAMBER OF TRADE,…

RAILWAYMEX'S MASS MEETING,…

VN ABERDARE COLLIERY STOPPED,…

[No title]

[No title]

THE LATE MR. HENRY LEWIS.

DOWLAIS EXCELSIOR MINSTRELS,…

Advertising