Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

..--,-.-....... AT EIN DARLLEN…

COLOFN Y BEIRDD.

Y CONFFRENS.

News
Cite
Share

Y CONFFRENS. DAI.—Shwt i chi henoi gyd, fechgyn ? Diolch yn fawr bo ni wedi cwrdd a'n gily mor llawen ar ol y storom fawr ddath i gwrdd a UI. SAJU.—Ma uhw'n gweyd taw gyda'i gili yn tote jnowr o filoedd ma ecadan ya y mor, a pan bo nhw fel hyny l)o nhw yn ddigon cryf i atopo llonge i fynd 1,1 lan ond pan bo storom fawr yn dwad ma nhw yn t'ttel i Rarnu owrtli i gily a'u hwtbi ffor hyn a ffor co, a dyna pryd ma'r pysgotwrs yn cal shawna i dala nhw. Ond (>3 dath storom fawr i'n hwthi ni owrth i n guy, 1 ni wedi dwad nol at i'n gily heno to a'r pwnc nesa yw ble i ni mynd i gadw owrdde o hyn mas, wath ma rhaid i ni gal rhyw le neu weitho tents fel jipshwns nias a'r tips ma, a ma'r tewy yn rhy lib a rliy wcr i J hynv nawr. HARRI. \V el, wy i wedi bod yn pusslo let i ble ewn nesa, p, wy yn ffaelu gweld gallwn ni gal un lIe i'n suito ni os na ewn ni i'r Workhouse. DAs.-Pam wyt yn meddwl am fynd i'r Workhouse, bachan? HAIIRI.—Wei, dyna pam. Does yrna ddim un Ile cyfleun* i'r public i fydd i enjoyo'u hunen ond y Tap- room?, ag i ni wedi cal ein drivo mas odd yno. Does dim Reading Rooms, Free Libraries, Public_ Park*, Public Baths, Workmen's Institutes, Gymnasiums na diru o'r «ort i ni i fynd iddo nhw i enjoyo hunen. Ma yma. un Constitutional Clwb, mae'n wir, ond ma rhaid i ni werthu'n principles cyn cal mynd mewn i hwnw. A does ytna ddim un Liberal Clwb yn opposition iddo fe. Ag i chi yn gwbod ma dj'na lie mae dynon yn cal mynd yma yw pan heb un lie arall yw y Work- houeo. Jiae gwleaydd i ni yn alw yn baganaidd ag yn goel grefvddol yn mhell o'n blan ni ar y pen yna. Pan bo dynfon yn'teithio yn ngwJedydd y Dwyram »flae digon o Kanns a caravanserais yn gyfleus iddyn nhw droi mewn pryd v mynonnhw. PHIL.—Mae un peth da fi yn erbyn y Workliouse, •na dynon dangeria iawn yna. SAMi.—Wen i yn uso meddwl taw yn y Bedlam Ma'r dinion dangeris i gyd. Pnu.Ie, mae'n wit-, ond dyma own i yn feddwl, pe bysen ni yn mynd i'r Workhouse mil. na ddynon lyse yn ein rhoi ni lawr mor ishel a paupers a 8011001- masters arunwaith. DAN. — Paid sharad mor fychanus am school- niantcrs, Phil. Dynia'r dynon mwya gwybodus a Jespectable yn y wlad yw schoolmasters. Dyma'r dyniou sydd cal i dewis i neyd gwaith urddasol yn y wlad, sef starto dynion ifenc ar ben Hwybyr hywyd. A mawr yw y cwylydd i ti bo ti yn treio symplo a bychanu schoolmasters. pHII(. — Paid a camddeall nawr. JSid y fa sy n bychani schoolmastern, ond rhyw ddynion sy n nivnd i'r Workhouse wy'n weyd sy'n eu bjTiianu nhw. Kheiny sy'n treio'u rhoi nhwar yr un level a naupers. Ma. nhw yn teimlo yn anghyffredin bod schoolmasters yn cal yr honour o eistedd ar y Board of Guardian", ag ma nhw ar eu gore yn treio piano i cal nhw mas. HIUH.—Gan nad pwy yw y bodau yna sydd am droi ysgolfeistri allan oddiar Fwrdd y Gwarcheid- waid, mi wranta. nad yda'n nhw ddim wedi gwneyd i liyw tawer i ddyrchafu moesau'r werin, ac y mae'r ymgaisynavn nodweddiadol o dafarnwr, obleeid nid yw tafarnwyr fel rheol yn gwneyd rhyw lawer i ddyrchafu y genedl mewn addysg, rhinwedd, a moes- oldeb. CHARLV.—Mae atubell i idea dda gyda tafarnwr wfeithiau hefyd. Y chi'u cofio Dan Thomas pwy ddiwrnod yn cynyg rhoi David Davies, Glebcland, ar y ford. Roedd e wedi dyall taw llestr pridd oedd e, a taw llestr llawn hefyd, waith mynd off a llestvi gweigion oddiar y ford ma nhw fel rheol. Ond rwy yn credu fod e ddim yn dyall dim o natur contents llestr David Davies ma'r quality sy yn llestr y dyn yna yn siwr o fod yn gryfach a* mwy sylweddol na dim sy yn un botel na jar na chasgen yn y Plymouth Arms, cr bod dynion o safle lied uchei yn mynd yna am fod licer da yna.. Tu jr.—Son am David Davies, rhyw greadur bacn yfnadw i insulto dynon yw hwna. C'lywsoch chi am yr insult ofnadw rows e i Evan Lewis dydd Sadwrn wythnos i hedd v. i- • IANTO. — Beth! David Davic» wedi insulto Evan Lewis TWM.-Ic, wir, mae e yn y papure. IANTO.-Wei, wel, David Daucs wedi insulto Evan Lewis Y dyn bach yna wedi insulto r Great and only Evan!" Chlwes i ddim shwt bath enoed { l chi wed i'n hurto i yn lan, wn i ddim beth *y i weyd. DAI.—Ches i ddim shwt syndod enoa a pan own L yn darllen yr hanes bod dyn fel David Davies wedi gallu insulto Evan Lewis. A dynm ')st, yn blino Evan Lewis yn angvffredin oedd bod ladies j n y room yn clwed y fath iaith anweddaidd, ag ie atn tnas (fel plentyn yn mynd i weyd wrth ei fam) t we-ya wrth y Chairman bod e wedi calci insulto yn ofnaciwj. Ond dytna bctli oedd yn rhvfedd wedd e yn gortoa gwevd nag wedd c ddim yn gwbod beth wedd ystyr y geire oodd David Davies wedi weyd wrtbo. SHASIS.—Wel, wel, dyna gyssondeb onte, boys.' Gweyd fod e wcdi cal oi insulto, a ddim yn gwbod ystyrygeire. SAMT.—Ma dyniou mowr yu mynd yn wan am lien waith. Fe weles i ddyn os typyn nol yn ffrath iawn ei dafod; fe wedd mishtir y lie ar y dafod. a fe ath i redeg menwod Pengarnddu lawr yn ombeidis; ond vn nihen cwpwl o ddwarnode wedd e yn mynd i°r lan i Pengarnddu i hunan. a dyma'r menywod yn dwad mas i gwrdd ag e. ag yn y shalenso fe, a fe gofiodd "noo'r adnod, lach yw pen e gi trenoth," a dyma fe bant a rhoi drad yn tir nath e. a rhedeg shag adre pendigili heb stopo, heb neyd dim o'i waith yn Pengarnddu. T.wrn.-IJcth oedd ygeirieocod wedi cal eu IUIKO. J AC.—" Tout a touter." _i Wil.—Beth yw ystyr y ddau ait- N'lla 131e I-ut Joe heno V Nawr wy yn gweld ei eisho fe. Trem na fyse fe yma nawr. Ond sun a;il y d 1 mae e wastad ar bwvs. Dere mlan Joe, jnae eiahe i to ex pi a i no i ni lx;th yw Tout" a touter." ,5 J OK.—Escuswch fo gweyd Sisneg. "lAttit" is a verb iutvawsitive aud signifies "To ply for, of customers." "Touter" is a noun and signifies a man who seeketh for customers." JlM.—Wel, wel, dyna hi yn galch Pwy insult iddo fe odd 8i alw fe yn "Touter" fel Ha.? Nawr, Dyn y Death Olwb, oofla ffor bydd hi os dewi dithau mas fel candidate. DYN T DEATH CLWB.—Wel, fechgyn, ta faint fydda i yn advertiso o'n hunan, a tha faint o bromises wna i chi, dim ond i fi gal mynd mewn fydda i ddim yn hido ffordd bydda i yn voto wedyn. Cofiwch chi'n syporto i pan ddel yr adeg. OLL.—Ni wnawn, gelli fentro.—Dros y Conffrens, DYN Y DEATH CLWB.

PWY DDARGANFYDDODD AMERICA?

ICHILDREN LEAVING SCHOOL.

ALLEGED LIBEL AT DOWLAIS.

IARTHUR LINTON.

,THE ROADS IN DOWLAISI COLLIERIES.I

A TREAT TO ABERDARE INDUSTRIAL…

THE •< RAILWAY REVIEW " AND…

MERTHYR LICENSED VICTUALLERS…

THE TREHARRIS COLLIERY CASE.…

Advertising