Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

BRECOXSHIRE.

Family Notices

[No title]

GALARGERDD

News
Cite
Share

GALARGERDD VrFarwolaeth ydiweddarBarchediccaf W ILLI.VM BnrCE KNIGHT, Deon Llandaf. En's dyddiau fy nghalon sy flin a thrymlwythog; Mae tristwch trwy'm mynwes a'i d'lant fel 0 ddur Mi geisiaf dy gymhorth, fwyn Awen ber-eiriog, 1 blethu galarnad bydd lesiol i'm cur. Yn faieh mac distawrwydd,-ymdorred lleferydd O'm genau, a chaffed fy raron esmwvtnad I Fy nghân 051 anystwyth, maddeued y celfydd; "J Mae'r testun, o leiaf, yn bwysig i'm gwlad. Os yw gyffroedig ddyfnderoedd ein teimlad, Fy mrodyr Eglwysig, fellnynwes y môr Dan chwythiad y corwynt, mae achos a galwad Am ysbryd toddedig; mae'i wraidd yn yr tor. E welir yr Eglwy# yn wylo'n bruddglwyfua, A gwisgoedd o ataro i harngyleh yu lieu,— Mewn tristweh gauafaidd, fel gweddw brwynfanul!, Yn codi'r .uchenaid —yn g08nmg ei phen, "E welwyd yn svrthiaw o ganol yr wybren Oleuni ùisgleiriaf a harddaf ei wawr, Yn taenu sirioldeb hyd Caes y ffurfafen, Yn gweini tirionweh hyd wyneb y lIawr. 1\Ii welar y ffynnon 0'1' hon y drlifai Dysjeidiaeth yn afon feithrinol ei thaith Y11 awr wedi sychu; a'r ddol a ireiddiai Ni welaf fi mwyach yn werdd ac yn llaith. Mac Deon Llandaf yn y tywod yn gorwedd I Mae'n tadol gynghorwr yn fud yn y gro! Mae nerth a doethineb, mae urddas a mawredd Ei lafar mewn bythol ddistawrwydd yng nghlo'. Llandaf! mae y gwanwyn 11.'1' haf wedi cilio Ar ddawn dy Esgobaeth, sy randir mor lwys Ymtuthrodd yr dail yn edwino Ar gangau Gwybodaeth mae'r olwg yn ddwys!' Mae'r Eglwys fel Hong heb ei llywydd rhwng tounau Chwyddedig, brawychus, cynddeiriog J môr; Mae atti'n annelu eu tanllyd fagnelau Elynion ei llwyddiant mewn grange am ei 'stor. Pa beth am y nos V' Byth ni ddyry'r "dwyliedydd" Un gair yn attebiad o ddunos y bedd llong ein gobeithion yng nghanol y 'stormydd, Heb KNIGHT i'w chyfeirio i borthladd yr hedd." O'r cedyrn e gwympodd yr arwr cadarnaf Yn lluoedd Dl1w Israel, arjreinydd y gâd, A hedd ar ei fanniar, yn arwydd egluraf- 0 yspTyd gwir Gristion at blant yr un Tad. Os oedd ddyrchafedig ei urdd, a'i osodiad Mewn uchel anrhydedd fel blaenor,—nid blin Y profwyd awdurdod ei swydd i un teil11.lad,- Ei gerydd mown cariad a lifai o'i fin. Y gorscn wan ysig" nis torroùd trwy drawsder; Ymwreiddiai tynerweh yn eigion ei fryd Tywynai o'i wyneb serenog hynawsder, Yn brawf fod y nefo<"dd o'i gylch yn ein byd. Nid rhai detholedig a brofent felusder Ei serch a'i sirioldeb pob gradd ym mhob lie A welrnt ei fynwes yn orlawn 0 hoffder I daenu trwy'r llnwl hiuoneiddrwydd y Ne\ Ei gariad a delirl yn 01 yn dwymwresog; Poh ealon. pob tafod oedd barod i'w fawl; Gan ifangc fel tad. a chan hen fel tywysog Eï perchid addefid i fairrglod ei hawl. Ei enaid oedd ddidwyll: a welaist ti ffynnon A'i gwaelod mor loyw mor ddisglaer a'r dydd1 Gwir ddarlun a welaist o fynwes a chalon BBXCB KNIGHT, 0 bob syniad anfrawdol yn rhydd. Oedd fatvr mcwn doethineb a chynghor golengall 1 gynnal ein Heglwys mewn urddas a bri,— Rheolau aneglur ei breinniau'n llwyr ddeall. Oedd fury yng ngwybodaeth o Air pin Duw ni. Oedd hyddysg yn ieithoedd henddoethion y cynfyd, Mor ddrudfawr eu synwyr nes etto maent fyw Mawr barchai iaith GOMBR, trwy r hon, i'w dedwyddyd, Mae'r CYMMRY'n cael cyrmal cyfrinach a'u Duw. Eilunod y byd,—rhwysg a mawredd daearol, Anhyblvg elynion i lwyddiant y Groes, Gorchfygodd. fel ntilwr a roddai'n egniol I'r rhyfel i'w herbyn holl ymdreeh ei oes. Ei gariad haelionus y noeth yn dilladu, Newyuog yn porthi, 'n ymweled a'r claf," Diodvdd i'r genau sychedig yn rhanu, A helaeth wobrwyir yn nheymas ei Naf. I frawd y Cyfryngwr goruchel ei hunan Y rhoir y drugaredd a roir i ddyn tlawd Fe goBa'n Pryniawdwr bendigaid y gyfran O'n cyfoeth a roddwn yn borthiant i'w fi ciwl, Yn achos y weddw" èi, ymdrech fu ddibaid: Gwarchodai dros hon dan ofalon a'u pwys Yn gofyn holl egni—holl ynni ei enaid,— Dros hon fe ymbiliai yn daer ac yn ddwys, Fel tad dros ei blentyn, am gyfran o'r golud A ranodd Duw'r haeledd i fawrion y tir,— A'r Arglwydd a hotfaigydweithio ag yspryd YIl tarddu o burdeb teimladrwydd mor wir. I mewn i lawenydd" ei dyner frawdgarweh Gwahoddodd ymddifaid laweroedd trwy'r wlad,— A "Dos," fe a glywodd yn dal i'w hawddgarweh, I mewn i lawenydd dy Arglwydd" a'tl1 Dad. Nid rhyfyg rhoi barn am y pren, pan bo'i ffrwythau Yn amlwg ardystio elrinwedd a'i rvw,— Nid rhyfyg yw selio ein ffydd ar y geiriau A'r profion a ddygodd ein Harglwydd i'n clyw. Fe rodiodd yn uniawn yn neddfau'i Greawdwr,— Ymgeisiodd am "gamp galwedigaeth" Ion mawr, Ei bwys rho'dd yn dawel ar fynwes ei Brynwr,— Fe drechodd y gelyn diweddaf" yn awr. Mae 'nawr wedi gorphen ei yrfa dymhestlog Hyd Iwybrau'r anialdir, lle'n teithio'r ym ni,— O'i lafur mae'n gorphwys ar ddolydd blodeuog Yr hafddydd trag'wyddol yn nheyrnas ei Ri: Mae gyda'i Bryniawdwr ym mro Haleluia Mae palmwydd i'w ddwylaw; mae'i harddwisg yn wen Mae'n uchel ei ganiad am aberlh Calfaria, A "choron gogoniant" am byth ar ei ben. Hydref 9,1845. DANIEL DDU. Oedd Drysorydd a Pbrif Lywydd y Gyrodeithas er budd Gwsiddwon Offeiriaid Esgobaeth Llandaf.

A HUSBAND'S~VENGEANCE.

NATIONAL DEFENCE.

flfctsceUang. -------.

BANKRUPTS.—(From the London…

Advertising

OFFICE OF ORDNANCE,

GLAMORGANSHIRE.

Advertising