Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWEITHIAU 70S. PARRY, M.D., CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGHES AND SON, WREXHAM. CANIGAU. O.N. S-ffii Cydgan y Bradwyr: Traitor's Chorus 6c. 2' Ffarwel iti, Gyrnru fad canig 4c. He. Yr Ystorm canig ddesgrijiadol 6e. 2c. Cydgan y Morwyr: Sailor's Vhorns.. 2c. Ie. Ar Don o flaon gwynfcoedd: canig 4c. lie. Gweddi Gwraig y Meddwyn canig 6c. 2c. G na bawn yn Seren: canig — le. Rhosyn yr Haf: canig 4c. ic. CHWE' QUARTETT. 1 Ti wyddost beth. ddywed fy nghalon 2c. lc. 2 Fy Angel Bach 2c. lc 3 Mi walaf mewn aC, of 4e. Le. 4 Evan Benwan 4c. lc, 6 O na bawn yn blentyn rhydd 4c-. lc. '6 Sleighing Glee 4,e. Ic. YNGJtl YD MEWN AMLEN.. Is. 6c. 6c. CANEUONT. Yr eneth ddall: can 6c. 3c. <3rogoniant i Gymru: can 6c. — Dyna'r dyn a aiff a hi: can a chydyan 6c. — Gwnewch bobpeth yn Gymraeg: can.. Ge. — Gwraig y Meddwyn: can ddesgrijiadol 4c. — Y bach gen dewr: can i baritone (yn y r Ddau Nodiant) | oe- Y Telynor bach: ballad. Dc. — ANTHEMAU. Motett: o'r Gyfres Is. 3C. Achub fl, O IJduw: o'r Gyfres Is. — •Cly w, 0 Dduw, fy llefain: o'r Gyfrcs Is" — DEUA WDAU. Mae hen deimladau cynes (yn y Ddan f 1 Nodiant Jls- 6c- Y ddau Forwr 6c. Cantata y Plant, neu Ymgom yr Adar — 6c. DEUDDEG 0 GANEUON: YN Y DDAU NODIANT, Gyda Chyt'ciliant, a Geiriau Cymraeg a Saesoneg. Jihan I, yn cynwt/s Y Gar dotes fach," §c.,pris 18. 6c.; Mhan II, yn cynwys "I fynyfo'r nod," 4'c., pris Is. 6c.; neu y ddwy Man yn yr un amlen, pris 33. CHWEOH 0 ANTHEMAU: YN Y DDAU NODIANT, GYDA GEIRIAU CYMRAEG A SAESONEG. O.N. S-ffa. "1 Mor hawddgar yw dy bebyll 4c. Ie. "2 Gweddi yr Arglwydd. 4c. Ie, 3 Duw bydd drugarog wrthym ni 4c. Ie, 4 Yr Arglwydd yw fy Mugail 4e. Ie, 6 Anthem Angladdol 4c. lo. 6 Hosanna i Fab Dafydd 4c. lo. YNGRYD HEWN AMLEN 2s. 60. D.S—Mae y Cerddoriaeth uchod wedi ei gyhoeddi ac ar werth gan HUGHES AND SON, WREXHAM. M ■ IM HI ■ ■■ N IIBIWATGBBJFAGHBMB——MWBB Cerddoriaeth Diweddaraf HUGHES & SON, WREXHAM, Irn Teml yr Arglwydd: ORATORIO GYSEGREDIG, Gan H. DAVIES (Pencerdd MaelorJ GARTH, RUABON. Yn Nodiant y Tonic Sol-fa-Amlen, Pris 9c. Pris 6e. y Gan; drwy y post, 7 c" Caneuon Newyddion; YN Y DDAU NODIANT: Cymru Rydd Can i Denor, gan Alaw Rhondda y Geiriau gan Mynyddog. Owenfron: Can i Denor, gan R, S. Hughes, Llundain y Geiriau gan Granvillc- fab. Y Llongddrylliad: Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. Can y Milwr: (I Baritone, gan M. R. Williams (Alaw Brycheiniog); y Geiriau Cymraeg gan Anthropos; y Geiriau Saesneg gan JD. It Williams. Yn cael ei gyhoeddi yn fisol, pris lie. Y CERDDOR SOL-FFA (AIL GYFRES), Cyhoeddir y Cerddor Sol-ffa yn brydlon ar y laf bob mis. Mae y Rhanau a gyhoeddwyd eisoes yn cynwys darnau gan G. Gwent, J. Thomas, Llan- wrtyd, D. Emlyn Evans, Eos Llechyd, H. Davies, Garth, ac amryw eraill. Cynwysa Rhifyn Awst yr Anthem Gynhauaf fuddugol yn Nghystadleuaeth y Cerddor. Os teimlir unrhyw anhawsder i'w gael, anfona y ■ Cyhoeddwyr gopi yn fisol drwy y post am flwyddyn ar dderbyniad blaendal o 28. CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON WREXHAM. .A. '• CJWYDDFA'R "GWLAD6ARWR" am fcj Hysbysleni o bob maintioli, ac yn mhob lliwiau SWYDDFA'R GWLADGARWE" am bob math o Daflenau Cj'frifon, Rheolau Cymdeitbasau Dyngarol, &c., &c. Canenon JSewyddion GAN H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), GARTH, RUABON. (I'w cael gan yr awdwr a'r llyfrwerthwyr.) Galwad y Rhuban Glas (THE BLUE RIBBON'S CALL). Ie, yr un, neu 6s. y 100. —— Chiveeh Cheiniog yr un. TEYRN Y COED, I Bass yn B Flat; i Tenor yn D. AWYL, ANWYL GYMRU, I Bass yn A Flat; i Tenor yn C. EDEN Y BYD (Tenor), Gwraig y Cadben (-#«**), Gwlad y Mynyddoedd (Baritone), Geneth y Meddwyn (Soprano), Bachgen y Meddwyn (Tenor neu S.), Gwersi fy Mam (Baritone). CANT A WD A U: Mordaith Bywyd—6c.; H.N., 2s. 6c. Rhaid i bob un diragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfansoddiad nas welir bob dydd ei gyffelyb."—O'r Tyst a'r Dydd. Bhai gyda geiriau Cymreig a Seisnig, 6c. yr un. DAFYDD AC ABRAHAM, Samuel-H.N., Is. 6c. Rhestr gyflawn i'w chael ond anfon am un cyfeiriad gyda BLAENDAL yn unig at yr awdwr 2683 Cyfansoddiadau Diweddaraf W. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFION), Music & Musical Instrument Warehouse,r \BRIDOE-STREET, CAERNARFON. CANEUON (SONGS). S. C. Yn foreu, Arglwydd, y clywi fy lief Can gysegredig, i Soprano neu Tenor. Cyfansoddedig i Madame Edith Wynne. Yn y ddau Nodiant. 1 0 < Y Fam a'i Baban. Can newydd i Soprano neu Tenor. Trydydd argraffiad (yn y ddau nodiant) 1 0 Y Bywydfad.' Can ddesgrifiadol newydd, i Baritone 1 0 'Yr Eneth amddifad.' Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 0 6 Hiraeth am eu gWeled. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant. 0 6 Yr Hogyn gyru'r wedd.' Baritone. Yn y ddau nodiant. 0 6 'Adgofion y Morwr. (The Sailor's Meditation). Baritone. Yn y ddau nod- iant 1 0 e Fy Nymuniad. Soprano neu Tenor. Yn y ddau Nodiant ••• 1 0 Cwyn yw sain y canu sydd. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 1 0 Meurig Wyn.' Baritone. Yn y ddau Nodiant ••• ••• 0 6 TRIO. f Mor fwyn yw'r Awelon. Triawd, S. T. aB. Yn y ddau nodiant. 0 6 ANTHEMAU. Anthem gynulleidfaol, 1 Wele, y mae Ilygaid yr Arglwydd. Yn y ddau Nod- iant. Hen Nodiant, 3c. Sol-ffa 0 If Anthem y Pasg, I Bu farw Crist.' Yn y ddau Nodiant 0 3 c Clodforwch yr Arglwydd." Chorus. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa 0 2 Anthem angladdol, Gwyn ei fyd y g*r a obeithio yn yr Arglwydd. Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Penygroes, y Pasg, 1879. Yn y ddau Nodiant 0 4 Motett, 'Gweledigaeth loan.' Testyn Cadair Gerddorol Eisteddfod Genedl- aethol Conwy, 1879. Yn y ddau Nodiant 1 6 Sol-ffa 0 6 Gellir cael y chorus diweddaf o'r motett, sef No. 6., Amen (yn cynwys 21 tudalen) ar wahan. Yn y ddau Nodiant 0 6 Sol-ffa 0 3 'Hyfryd Sain.' At wasanaeth Ysgol- ion, Cymdeithasau Llenyddol, Temlydd- ion Da, Blodau'r Oes, &c. Sol-ffa 0 4 PIANOFORTE PIECES. 'Capstan Polka.' Nett 1 6 VIOLIN AND PHNO, 1. Melody for violin and piano. Easy. Nett 1 6 2. Ditto. More difficult. Nett 1 6 HARMONIUM. 1 Yr Harmonydd Ieuanc.' Sef casgliad syml o alawon detholedig at wasanaeth efrydwyr ieuainc ar yr harmonium, yn cynwys 12 o'r darnau mwyaf poblogaidd 1 0 BRASS BAND PIECES. Nantlle Vale Fantasia. Quick March (on Welsh airs). 1 6 'Capstan Quick March. 1 6 Darnau cyfaddas i gystactteuaeth. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a Chfirau. L.a.92 Y Gwir yn erbyn y Bycl." O Iesu nar'd gamwaith." ill Calon wrth galon." "A laddo a leddir." f | f Dnw, a phob daioni." EISTEDDFOD GENEDLAETHOL DINBYCH, A gynelir AWST 22ain, 23ain, 24ain, a'r 25ain, 1882, mewn Pabell gyfleus yn Nghastell Dinbych. LLYWYBDION: Y DYDD CYNTAF EI RAS Y DUC 0 WESTMINSTER. YR AIL DDYDD ARGLWYDD ESGOB LLANELWY. Y TRYDYDD DYDD SYR W. W. WYNN, BARWNIG, A.S. Y PEDWERYDD DYDD Y GWIR ANRHYDEDDUS W. E. GLADSTONE, A.S. BYDD PERFFORMIAD ABDDEBCEOG O'R "ELIJAH" Nos IAU, Awst 24ain, AC O'R "MESSIAH" Nos WENER, Awst 25ain, GAN ODDEUTU 400 0 LEISIAU AC OFFERYNAU. Gellir cael y Programme ond anfon 5 stamp ceiniog i'r Ysgrifenydd. 2690 E. MILLS, DINBYCH. Yn awr yn barod, O'R CABAN COED I'R TY GWYN, NEU HANES BYWYD GARFIELD. PBIS SWLLT. IBWY Y MAE GWAE ? At wasanaeth cor- JL au y Temlwyr Da, y Rhuban Glas, &c. Gan Gwilym Gwent. H.N., 2c.; Sol-ffa, Ie. Allan o'r Wasg, pris Is., CANIADAU NATHAN WYN, sef detholiad o'i weithiau barddonol. Treherbert (Glam.): Cyhoeddedig gan ISAAC JONES. GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sierhau lechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer GH Z,&.t I NT Z LOO aBOISTEBEBJ y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y PILES, Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithiol GWELLMD- HYNOD SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn methu eis. tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wallf; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae llwyddiant y Peleni hyn wedi achosi Uawer i'w dynwared, felly gofaler cael y "Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r enw "Jacob Hughes ar stamp y Llywodraeth; heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK" BLOOD PILLS. Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am ls, lie., 2s. 9c., Is. 6e. Gydar post la, Sc., 2s. llc. a 48, 9c., oddiwrth y PercTenog- l Jacob Hughes, Apothecarie's Nail, Llanelly. THE MUSICAL COLLEGE OF WALES, SWANSEA. PBINCIPAL: DR. JOSEPH PARRY, Assistant: JOSEPH HAYDN PARRY. September Term, opens on Monday, the 18ill. Already 100 Students. 3 Scholarships, Medals and Prizes are awarded annually. FEES £ 1 10s., £ 2 2^7 £ 3 3s., £ 4 4g., and R6 6s. per term. [1219 CERDDORIAETH NEWYDD GAN D. JENKINS, Mus. Bac., Cantab. DAU GYDGAN NEWYDD i leisiau Meib- ion. No. 4.—" CYDGAN Y BUGEILIAID" (The Shepherds' Chorus). Sol-ffa, 2c; H.N., 4c. NOSGAN (Serenade). Nyni yw'r meibion cerddgar" (We are the young musicians), gan Gwilym Gwent. Sol-ffa, 2c. H.N., 4c. Cyfres o Donau Cymreig yn Nodiant y Sol-ffa No. 5.—" Talsarnau." 6.—"Gwalia." f Yn un llyfr, 7.—" Tegid." ( Pris lc. „ 8.—" Bozra." ) Cyfres o Ranganau at wasanaeth plant a chorau bychain :— No. 1.—" Ffo rhag y ewpan." „ 2.— "Dewch dan Faner v Dirwert." „ 3.—"Gweddi'r Pererin." ^ns' i2c" 3) 4.—" Pencerdd Natur." J Pob archebion, gyda blaendal, i'w danfon i'r awdwr, Aberystwyth. NODIAD,-Symiau uchlaw swllt mewn Postal Order. Dymuna Mr. Jenkins hysbysu ei fod yn rhoddi gwersi drwy'r Post mewn Gwrthbwynt," Cyng- hanedd," Fugue," a Chyfansoddiad," yn y ddau nodiant. 2655 W. WILLIAMS, 29, CASTLE ST., SWANSEA, Chronometer, Watch & Clock- maker, OPTICIAN, AND NAUTICAL INSTRUMENT MAKER. THE LARGEST STOCK IN WALES of Sterling Silver and Gold Jewellery, Clocks, Watches, Chronometers, Weather-glasses, and all kinds of Instruments. GUINEA GOLD WEDDING RINGS, Eighteen Carat Keepers, &c., &c. All kinds of repairs done on the premises. Gymry hoff, dewch at y Cymro, Os am heirdd fodrwyau aur Oriaduron ac awrleisiau, •' Gemau, a chadwynau claer, Ysbectol gelfydd, hin-fynegydd, Gwres-fesurydd, cwmpawd m6r, Geir gan WILLIAMS, Heol-y-Castell— Trowch i mewn i wel'd ei 'st&r. 2685 DALIER SYLW. BYDD CYMERYD Excursion i Gastellnedd 0 Ferthyr, Aberdar, Glynnedd, ResolveD, Cwmafon, Taibach, Aberafon, Abertawe, a'r cymydogaethau cylchynoi, er '"•v gwneyd pryniadau yn Siop mm A'I FEIBIOI Yr Orierwyr a'r Gemwyr enwog o Gastellnedd, yn ystod y CLEARANCE SALE sydd yn myned yn mlaea yn bresenol, yn sicr o dalu y ffordd, gan eu bod yn caniatau discount an- nghyffredin o fawr ar eu hull Nwyddau er clirio allan eu STOCK er gwneyd cyfnewidiadau pwysig yn eu Mas- nachdy. Y mae boa, gan hyny, yn adeg Ifafriol i bawb a ddymunant feddianu Hi V J,y-< o'r dosbarth blaenaf. CEIR CYFLE IIEFYD YN Y Gwerthiad Ymaith hwn o eiddo DAVIES A'I FEIBION i bawb gael bargen dda mewn Y mae ganddynt Awrleisiau o bob math ar law, y rhai a warantir i fod o'r defoydd a'r gwneuthuriad goreu. Y mae ganddynt, hefyd, STOCK ENFAWR 0 Gadwyni ac Alberts Aur i Foneddigesau, Cadwyni ac Alberts Aur i Foneddigion, Brooches a Chlust-dlysi Aur, Gwddf-dlysau a Lockets Aur, Breichledau a Bangles Aur, Eur-dorchau, wedi eu haddurno â pherlau gwerthfawr, Scarf Pins, a Studs a Links Aur, o'r gwneuthuriad goreu, am brisoedd gostyng- 3dig. Hefyd, Nwyddau Arian o bob math, am brisoedd a raid roddi boddlonrwydd cyflred- inol. Byddai yn fanteisiol i'r cyfryw ag ydynt yn bwriadu dodrefnu eu tai, neu a ddymunant brynu Anrhegion Priodasol, i dalu ymweliad & Siop DAVIES A'I FEIBION, ac arolygu eu STOCK ENFA WB 0 ELECTBO SILVER-PLATED GOODS, a phrynu yn awr, pan y gallant arbed swm mawr o arian. DAVIES A'I FETBION a ddymunaDt sicrhau darllenwyr y GWLADGARWR a fwriad- ant gymeryd mantais o'r Arwerthiad presenol, y bydd iddynt gael mwy na gwerth eu hariany gan y gallant brynu y nwyddau goreu am brisoedd a godir yn gyffredin am nwyddau iset a gwael. .1