Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

RHYS TREFOR.

[No title]

CONGL Y GYFRAITH.1

News
Cite
Share

CONGL Y GYFRAITH. 1 GAN IEUAN DYFED. j "DEDDF DYLED." LLYTHYB XII. CYTUTTDEBATJ (Contracts). Mae addewid un person i roddi unrhyw beth neillduol i berson arall, megys fceffyl, ebol, oriawr, &c., heb fod yr addewid hono yn cael ei dilyn gan drosglwyddiad gweith- redol neu newidiad o berchenogaeth, yn cael ei galw mewn cyfraith yn nudum pac- tum, sef cytundeb noeth, ac nis gellir gorfodi y cyfryw trwy weithred gyfreithiol. Dywed C. J. Abbot, mewn trefn i drosglwyddo eiddo, ei bod yn angenrheidiol fod gweith- red neu offeryn o roddiad o dan sel, neu ynte rhaid fod traddodiad gweithredol wedi cymeryd lie o'r peth a roddir i dderbyniwr y rhodd (donee). Mae addewid gan un dyn i dalu dyled fyddo eisoes wedi ei thynu gan un arall yn nudum pactum ac felly hefyd yr addewid oddiwrth ofynwr i dderbyn llai na'r cyfanswm o ddyled a addefir, neu i roddi amser i dalu y cyfryw. Hefyd, addewid i dalu arian i berson na fyddo ganddo hawl i'w derbyn; addewid gan etifedd i dalu ysgrif-rwym (bond) ei henaf- iaid, pryd na fyddo yr etifedd yn cael ei rwymo gan y cyfryw ysgrif; addewid gan wraig weddw i dalu dyled ei gwr, neu i dalu addaweb a roddwyd iddi hi pan ydoedd o dan nawdd ei gwr (under coverture); neu addewid, ar roddiad i fyny gysylltiad an- foesol gyda benyw, i dalu iddi swm o arian, neu fl wydd-dâl, ar yr ystyriaeth ei bod, o hyny allan, i arwain bywyd da a rhinwedd- ol. A lie y byddoswmneillduolwediei sefydlu fel pria daoedd wedi eu gwerthu a'u trosglwyddo, neu daliad cytunol am waith neu wasanaeth, ac addewid ddilynol yn cael ei gwneyd, heb fod unrhyw ystyr- iaeth newydd i dalu swm ychwanegol am yr un gwaith, a'r un gwasanaeth-mae hyn yn nudum pactum. Pob addewid o natur y rhai uchod, nis gellir eu dirgymhell trwy rym cyfraith. cxTTTNDEBAtr DEALLEDIG (Implied Contracts). Gellir casglu bwriad neu ddybenion partion, o berthynas i unrhyw gyflawnifld neillduol, oddiwrth eu gweithredoedd a'u cyflawniadau, mewn cysylltiad ag amgylch- iadau cylchynol, yn llawn cystal ag oddi- wrth eu geiriau; ac y mae y gyfraith, o ganlyniad, yn cymeryd yn ddealledig oddi- wrth iaith ddystaw, ymddygiadau a gweith- redoedd pobl tuag at eu gilydd, ffurfiad math o gytundebau ac addewidion sydd yn llawn mor rymus a rhwymedig a'r rhai a wneir trwy eiriau penodol, neu trwy gyf- rwng ysgrifeniadau cofianol. Gelwir yr ymrwymiadau hyn yn gytundebau cynwys- edig neu ddealledig (implied contracts). Os anfona un dyn i siop, un arail am fwyd neu ddillad, neu ryw nwyddau mai-chnadol, neu os galwa mewn gwestdy, gan gymeryd llun- iaeth, mae y gyfraith. yn eymeryd yn ganiataol fod cytundeb neu addewid yn cael ei wneyd i dalu pris rhesymol am y nwydd- au neu y lluniaeth a dderbynir, er na fydd dim wedi ei ddweyd na'i amodi o berthynas i bris neu daliad. Os bydd i un dyn gael ei gyflogi, neu ei roddi ar waith i gyflawni rhyw orchwyl dros arall, cyfoda y gyfraith addewid ddealledig o du'r cyflogwr i dalu yr hir neu y tal arferedig am y fath waith; ac os bydd i ddyn fenthyca ceffyl, cymer y gyfraith yn ganiataol fod yna addewid oddiwrth y benthycwr i'r hwn fyddo yn cael benthyg i fwydo y creadur yn briodol, ac i arfer pob gofal rhesymol am dano tra y byddo yn ei feddiant, ac o dan ei ofal. Yr unig wahaniaeth rhwng cytundeb penodol ac un dealledig, heb fod dan sel, ydyw y modd o'i gadarnhau neu ei brofi. Mae yr amodiad penodol i gael ei brofi trwy weithred gytundebol, tra y mae yr addewid gynwysedig i gael ei phrofi gan amgylch- iadau—a'r drefn arferol o fasnachu rhwng y pleidiau; ond lie bynag y byddo cytun- deb unwaith wedi ei brofi, bydd y canlyn- iadau a ddilynant y toriad ohono yr un, pa un a gaiff ei brofi trwy dystiolaeth am- gylchiadol ynte uniongyrchol. f (rw barhau).

[No title]

Bywyd ac Anturiaethau! Cadben…

[No title]