Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CERDDORIAETH NEWYDD j YN NODIANT Y SOL-ITA, | > CTHOEDDEDIG GAN Hughes & Son, Wrexham ANTHEMAU Y CERDDOR. RIIIF 1 ( Haleliwia—Cydgnn Handel. | Ar dori mae y dwfn ddistawrwyaa ( Mendelssohn. (Cerddor O.N., Rhif 11; æg.) Riifl? 2 f Mor fawr yw y dyfnder: Mendelssohn. Ie. (Cerddor O.N., Rhif S3, 3h, a 35, 6c. RHIF 3 f Arben mae'r gogoneddus waith: Haydn | (Cerddor O.N., Rhif 57 a 0%; ho.) t Anrliydedda.'rArghvvdd: TV. H. Owen RIIIF 4 ) (Cerddor 0. N., Rhif 121,122; he.) Ie. ) Buost, 0 Dduw, yn Noddfa: Calcott. (Cerddor 0. N.,Rhif Ihl; Sg.J I Arglwydd par i mi wvbod: E. Llechid. (Cerddor 0. N., Rhif 2G SgJ Paham y'th ddarostyngir: 0. Gibbons (Cerddor 0. N., Rhif 51; Sg.J TO Dduw yn ol dy gariadrhad: Farrant j (Cerddor O.N., Rhif 72 SgJ RHIF 6 pan yw fy nhad a fy mam yn fy c" I ngwrtliod: Dr. Crotch. (. (Cerddor 0. N., Rhif 137; SgJ (. (Cerddor 0. N., Rhif 137; 2g.) fDeuweh, canwn i'r Arglwydd: J. A. Lloyd. RHIF 7 (Cerddor 0. N., Rhif 2g.) Deffro, Arglwydd: Eos Llechid. lc. (Cerddor 0. N., Rhif S SgJ Iesu dyrchafedig: Griiner. L (Cerddor 0. N., Rhif 3; SgJ RHIF 8 F Molwch yr Arglwydd: Givilym Givent. 2e. 1 (Cerddor 0. N., Rhif 6, 7, S 6c.) fEi Arglwydd addywedodd: Alaw Ddu (Cerddor 0. N., Rhif 13 SgJ Hm q Y rhaihyn sy'n dilyn yr Oen: Palestrina lC. "» (Cerddor O. N., Rhif 19; SgJ Aed mawl a gweddi'r saint: Dr. Tye. (Cerddor 0. N., Rhif SO: SgJ i' Deuwch, canwn i'r Arglwydd: D. Lewis HHIF10 (Cerddor 0. N., Rhif 21; SgJ lo. Melus gof a pheraidd ganu: Mozart. ( (Cerddor 0. N., Rhif SS SgJ ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 13.-Pris 3c. RHIF A Yr Arglwydd sydd yn Teyrnasu: D. Ie. I Emlyn Evans. RHIF B ( Can Mair (Magnificat) John Owen Ie. ( (Owain Alaw). RIIIF 0 f Ar for tymliestlog teithio 'r wyf: Ie. | Handel. RHAN U.—Pris 3e. I Mor lluosog yw dy weithredoedd: D. BHIFA Jenkins, M.B. *Hynod yw Duw yn Judan.: Dr. J. Clarke- Wh Ufeld. RIIIF B ( Molwch yr Arglwydd: D. Em. Evans. lc. ( Yn fy nghyfyiigder: Mozart. RHAN 15.—Pris 3c. !Par'towch y ffordd: (Ji/ndet/rn. Teilwng yw'r Oeu Handel. ♦Gras ein HarglwyddIesu Grist: J. A. Lloyd. RHIF B F *AC mi a glywais lais o'r nef: T. Ain. 10 Lloyd. RHAN 16.-Pris 3e. I Genau y Cyfiawn: D. Emlyn Evans. JTHIB A ) *Cenwch i'r Arglwydd: Isalaw. 2c. i *Daeth trwy ein Iesu Glaii. Alaw ( Gymreig. RH1T B £ Djjjas gadarn sydd i ni: Owain Alaw. RHAN 17.—Pris 3c. RHI? A £ Y mae gorphwysfa: D. Emlyn Evans. 2c. (. CANIGION Y CERDDOR. RHIF 23 ( Croesaw i'r Boreu: J. Thomas. lc. I Fflora fu yn casglu blodeu: J. Wilbye, RUIF 24 Yr Alarch Wen: 0. Gibbons. Yr Afonig: Givilym Gwent. Ie. Tewch a son am wawr yn tremio: Alaw Dyroleaidd. RHAN V.—Pris 6c. RHIF 25 Adar man y mynydd: J. Thomas. lc. ( *Y Fwyalchen: Alaw Gymreig. RHIF 26 ( YWawr: Alaw Ddti. lb. I *Dechreu'r Haf: Isalaw. ( Mae rliew-wynt y Gauaf: J. Thomas. RHIF 27) *Pan o'wn yn troi i'm gwely oer: It. 1°* | Edwards. RHIF 28 f Carnovale: Rossini. lc. *Yr Ehedydd: Mendelssohn. „„ ( Y Gwenyn: IJ. Lewis. RHIF 29 Mam a Chartrei R. J. Parry. Ie. ( Merch Megan: Hen Alaw Gymreig, RHIF 30 j GLAN Y Nant: Gwilym Gwent. lc. ( MIWSIG Y MILOEDD. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) <JORYMDAITH Y MILWR: G. Gwent. C Pris BODLONDEB: J. D. Jones. I 1". -*PEBYLL Y GIPSY: Trefn. 0. Alaw. Prislc. ♦HENFFYCH WELL I GYMRU: Owain I Prix Alaw. (Canig i T. T. a B.) I ETO, i S. A. T. a B. ( ELDORADO Rbangan i T.T.B.B., Dr. ( Rogers. (Geiriau Cymraeg a Saesoneg). ) Pris #Y GOEDWIG: Rliangan i S.A.T.B., gan j lc. E. Llewelyn Jones. O NA BAWN YN BLENTYN RHYDD | pHs (I would I were a careless child) Rhan- /„ gan, gan Dr. Parry. YMDAITH Y MWN C 0. A law. ( Pris CARTEtEFI CEDYRN CYMRU G. j Gwent. AR Y LLI: Mendelssohn. ( FY NGHARIAD: Mendelssohn. J Pris 0 NA CHAWN FARW YN YR HAF: 1 Ie. J. D. Jones. *CYSURON SOBRWYDD: J. Thomas. Prislc. Mae y darnau uchod i'w cael hefyd yn yr Hen jVodiant, eddigerth y rhai a ddynodir 4 AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australiat Sailing Ships and Steamers. JOXES (CYMEO GWYLLT), Passenga. • Broker, 28, Union-street, Liverpool, G-or ucliwvliwr i'rLlinellau canlynol :-Imnan Line Cunard Line, Guion Line AUanJ.me Natwn Line, White Star Line, Dominion Line, SUt. Line, and American Line. „ Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa yn y Talaetta» TJn,a,g -P rraU yr ymfudwyr gael J cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddmedo eu gof» ddo y sylw manyiai. SSSUr *■ £ «*ns Siaje.-Ooto y 6 28, Union-street, Liverpool. Chy- "a°fam W IBISES (AUW mo llyfr Anthemau a Salm- donau Cynulleidfaol. "F Cyiymaitli i Utfr grwahanol enwadau. T7 OVFRAN GYNTAF yn cynwys denddeg Y Salm-d&nau gyda nodi » detholiad o hen r«SSf'aol C?u..eig, »edi eu cyngton- Yn rhwym yn yr Hen Noaiant, gydath1'efniant 1s. 6c.; Sol-ffa, ls. a obyiiuUeiJfiweM^ y o™ y f Sul-ffa. H.N.BW. ANTHER 2g s < ?i »•. ,jj » ;6 Clodforaf yr Argwyuu. gc 4„ (7" "Profwch a gwelwch. j la" "Sanctaidd, sanctaidd.^ q Tyr'd, Ysbryd Glan- «Fv enaid, bendithia yr Ar- f 3c< 4G. glwydd. „ J 111 Par i mi wyb^d dy ffyr4,d* ^ic 9„ jo A welsoch chwi ef ? ^c- 1 iSiA £ ^"l2Ci^r Tonau—" Per- Rhifynau 1111. 3c- » Bmyn Cladded- erin" a « Dulais," yiNodiant. igaeth' (Dies Ir. '(on i 4 John-street, Llan- Pob eirchion 1 w^han ■ Lyfrwerthwyr a plli Carm. Telerau haeiionuui Chynulleidfaoedd gyda rliestr o'r testyrau, Anfomr cynllun o r S ddoriaeth i bwyllgorau &c., ^daAr1?™Pchvnulleidfaoedd ar d derby mad cymanfaoedd a cnynu „0ivgydd gynorthwyo stamp; abydd yniIda gan JP^^i cynuli. i drefnu ac, ^aTcvfarwyddiadau ac awgrymiadau oriaeth a chaniadaeth y cysear. JOHN PROTHERO & SON Catling Makers, UPHOLSTERERS, FRENCH POLISHERS, 18, Canon Street, Aberdare. N.B.-No STOCK KEPT. All Goods made to order. ALL KINDS OF REPAIRS NEATLY EXECUTED. Coffins made at the shortest notice. 2229 -+- Goreu arf, arf dysj. Siloam, Gyfeillon. /"1YNELIR DEGFED J Y J YDDOL y capel uchod dydd GWENER ^OGLTTH 188of pryd y gwobrwpr yr ymgeiswyr llwvddianus mewn gwahanol destynau. oJ BEIRNIAID Y Cawu-Mr. D. T. PKOSSEE (Eos Cynlais), TVYVFARDDONIAETH,-T>Y^EDPAB, 33, Flora-street, Cathays, C-diff. PRIF destynau. 1'1' côr heb fod dan 50 0 rif, a gano yn oreu, « ply1yddbfelf0yr Argl^yd'd^o'? ISo^rhif ri/no ^oreul^Y mUwrbS,"0' Mynyr Ysgol Sul; gwobr, lp. 10s.. b x ls. Traethawd goreu ar Athrylit^g 0bed- A m y Brydclest orcu ar edom gwobr, lp. Is- hnrod vn cvnwys yr holl destynau, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, 2191 Trehafod, near Pontypridd. W. WILLIAMS, Watch Clock Maker, Jeweller, Optician, &fe. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. -L- Gymry, dewch at y Cymro. 22H Mor o gan yw Cymru i gyd.5 BETH ANIA, TREORCI. YNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOL \J FAWREDDOG yn y lie uchod D^DD LLUN Y SULGWYN, Mai 17eg, 1880. PRIF DDARNAU:- I'r c6r, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y Ddaearj chadair hardd i'r Arwemydd gwerth £ 2, ac helyd 10I'raS/o?un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif a gano yn oreu Their sound JS gone out (Messiah); gwobr, £ 7, a Baton hardd lr Arwem- y rrSXlt»'t £ Vn'gynnll.id&, heb fod o d„n 30 mewn rhif, ac heb enili dros Sp o'r blaen, a gano yn orou "Let the hills resound" (B. Richards); gWi?rc6?o blant, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "YrUigoni a gfm'; (Parry); gwobr, £ 2 10s., a chyfrol hardd ir Arwemydd. BEIRNIAD,-OW AIN ALAW, PENCERDD Mae y pg-ogi-amme yn barod, yn cynwys yr holl f any lion. Ceiniog yr un. Trwy yposS, cemiog bI dimai. I'w gael gan yr Ysgrifenyddion. W. PHILLIPS, Grocer, Treorci, Ysg. Gohebol. W. T. WATKINS, Bute-st., Ysgrifenyddion JAMES THOMAS, Bute-st., 2212 Town Hall, Castellnedd. CYNELIR Y BEDWEREDD EISTEDDFOD O FLYNYDDOL yn y He uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH, 1880. PRIF DDARN CORAWL — "Molweh yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- ^I'r'cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu Pebyll yr Arglwydd (Dr. P r7c4 oTlan't dan 15 oed a gano yn ereni "Ring the bells of heaven" (Sankey), neu Cenwch glychau'r nefoedd" {Svm y JiwUli); gwobr, lp. 10s. Caniateir i wyth mewn oed 1 gynorthwyo. Programmes yn cynwys gweddill y testynau a r adroddiadau, a phob manylion ereill, 1 w cael am y pris arferol oddiwrth yr ysgnfenydd, EVAN WILLIAMS, Bookseller, 2203 Neath. "Calon wrth galon." "Duw a phob daioni." Eisteddfod Goronog Tregaron. YNELI-R yr EISTEDDFOD uchod ar ddydd VJ IAU, Mai 13eg, 1880. BEIRNIAID. Y Gerddoriaeth.—M.T. JOHN THOMAS, Llan WrRhyddiaeth,Ac.-Mr.H J-WILLIAMS(Plenydd), Four Crosses, Pwllhe l, North Wales. PEIF DESTYNAU. I'r c6r heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, "Fel y brefa'r hydd (J. Thomas, Llanwrtyd); g1. Am' y°traetha\vd goreu ar. ''1D^re<3s2Iyjf- Y Eglwys i bleidio llwyr-ymataliad oddiwrth ddiod- rArydSiestTe^'heb fod dros 200 o linolto, ar Y Wyrth gyntaf gyflawnodd Crist; gwobr, 2n 2s.. a Choron gwerth lp. Is. Gellir cael rhestr gyflawn o r testynau, &c., ond anfon dau stamp ceiniog i'r Y sgrifenyddion D. EVANS, Station Master, W. D. ROBERTS, Rhydyronen, 2233 Tregaron. THE HUGHES BROTHERS (LATE OF BOSTON, AMERICA) Are Open to Receive. Engagements AS VOCALISTS, To sing in Concerts, Eisteddfodau, &c. THEY have travelled for over nine years in the United States and for the last three yeais exclusively among the Americans in the Eastern States. PERMANENT ADDRESS :— HUGHES BROTHERS, 2210 ABERCARNE, MON. CAN—" TEIMLAD SERCH;" TTv v DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- Y rae«- <-an Watcyn Wyn a'r geiriau SeisniD gan W. L. "Gardner. Y gerddoriaeth gan i. D^ ^iUiais (Eos Dyfftyn), K.A.M to, to Tr elw arferol i lyfrwerthwyr. Iw chae]JPJJ awdwr:—1A Pulross-road, Brixton, London, to. -rin„ "DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gaghents i ganu mewn cyngherddau, ac i feirmadu mewn Eisteddfodau. CERDDORIAETH NEWYDD GAN H. DA VIES, A. C., Pwllheli, N. W. Ac yr oedd yn y wlad hono," Deuawd newydd i Tenor a Bass, neu Soprano a Bass. Yn y ddau nodiant, pris Swllt. S.F. H.N. Y CAETHGLUDIAD; oratorio syml Is. 6e. DEBORA; cantaivd syml Is. 2s. Cc. "Awn tua'r Cadfaes," i T.T.B.B ac Os ymfyddina Israel, iT.B. "ic. I lawr, meddai'r miloedd, i S.A.T.B., a "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. oc. be. "Ac felly, O Arglwydd, l S.A.T:B. 2c. 4c. JOSEPH (6ed argrafflad yn awr yn barod) £ c- ls< DAFYDD 6c. SAMUEL 6e. 18. 6e. DANIEL A'R TRI LLANC 6e. Is. 6c. JONAH 6c. Is. be. (Y ddau olaf, JONAH a DANIEL, yn y Wasg. "Y Gadair Wag," cjtn a ehyd- gan (yn y ddau nodiant am 6c.) O Dowch, ac annghofiweh,' i T.T.BB. ••• 2c< 4c* Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaeth cymanfaoedd '^Fynyd^ara ddarfuant." Sol-ffa, 2c. Hen Nodiant, 4c. „ i I bwy y perthyn mawl. Yn y ddau nod- ia^Gwyn ei fyd y gwr a Treigla dy ffordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2c. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdm. 2206 HEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABERDARE. DYMUNA WILLIAM CHARLES, Tre- D cynon. hysbysu trigolion Aberdâr a'r gym- ydogaeth ei fod yn agor y SHOP NEWYDD uchod DYDD SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd iselaf sydd bosibl. 2165 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-MISS L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swat sea, 2217 Ts.woJ APERIENT GLOBULES (yn t/ LlitttjO cynrychioli Castor Oil). James9 BILI0US t0 LIvm PILLS- TnvneJ BALSAM of HOREHOUND, e/ tli/tvo at Besychiadau. James* DIARRHŒA mxTUBK JOHN COEDPENMAIN james HORSE POWDER. TSWO' MORGAN ROWLANDS James HORSE POWDER. Hefyd, unrhyw feddyginiaeth a wasgerid gan Mr. James, diweddar chemist Pontypridd, y mae yn cael ei pharotoi yn awr gan W. H. KEY, 89 a 90, Taff-street, Pontypridd, yr hwn, yn awr, yw unig berchenog yr oil o r meddyginiaethau oedd gan Mr. James. 219S Eisteddfod Siloh, Maesteg. YNELIR yr Eisteddfod uchod ar ylofed o VJ Fawrth, 1880. Beirniad y Gamadaeth, Los Morlais. Beirniad y Traethodau, y Farddoniaeth, &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg. PRIF DDARNAU CORAWL. Y Gwanwyn' (Emlyn Evans), i gor ddim dan 50 o rif, gwobr £ 8. „ Mi a Godaf (Dr. Parry), l gor ddim dan o0 o rif, gwobr £2. Pob manylion i'w cael yn y programme am y pris arferol. Yisgrifenyclcl-MORGAN JERVIS. 2213 18, Union Street, Maesteg. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd vn cvdnabod eu heft'eithiau trwy eu rhoddi l w cleif ion (patients), pan yn fynych y methant gydau cvfferi meddyginiaethol eu hunain. Gwelir manylion ar dudalen arall or papyr hwn. L- 163 YR EMMANUEL, (SEF YR ORATORIO NEWYDD), GAN DR. JOSEPH PARRY. CYFLWYNEDIG I DR. MACFARREN. YN AWR YN BAROD. Y CYDGANAU yn unig. yn un llyfryn, at jL wasanaeth ein cymdeithasau corawl, Hen Nodiant, 3s. 6c., Tonic Solffa, Is. 9c. Y cyfan- waith yn barod erbyn Ionawr lOfed, Hen Nodiant, mewn papyr, 6s, inewn llian, 8s. Solffa, mewn papyr, 3s mewn llian, 4s. 6c. Yn gyfrol hardd, Hen Nodiant, 10s. 6c. Solffa, 6s. CANIG NEWYDD-"MOLAWD I'n HAUL." (AN ODE TO THE SUN.) YN y ddwy iaith, a'r ddau nodiant ar yr un copi, pris 4c. "BLODWEN "-YR OPERA CYMRAEG. (rVedi ei plierfformio 50 o weithiau.) PRIS yn yr Hen Is- odiant—mewn papyr, 5s. llian, 7s. Solffa—papyr, 2s. llian, 3s Yn ungyfrolhardd-Hen Nodiant, 10s. 6c; Solffa, 5s. Pob manylion am y cydganau, &c., o gyfansodd- iadau yr awdwr, i'w cael mewn catalogue yn rhad drwy'r post. Pob archeb gyda bla,elldal i JOSEPH PARRY & SON, ABERYSTWYTH. CYDQANAU NEWYDDION I DDAU DENOR A DAU FASS. .a. 1.-CYDGAN Y MEDELWYR. 2.—CYDGAN Y CHWARELWYR. 3.-RHYFELGAN DDIRWESTOL. SoZJ¡a, 2g. yr un; Hen Nodiant, l¡.c. yr un. Pob archebion, gyda'r blaendal, i'w danfon at yr awdwr,— D. JENKINS, Mus. Bac., ABERYSTWYTH. 2202 Allan o'r VVasg, pris Siullt,t GWALLTERIANA: TRAETHAWD ar Ansoddau Gwahanol, a Man- teision Cymharol Dosbarthau Barddonol Caerfyr- ddin a Morganwg, ac ar yr Awgrymau sydd yn parhau o bob un ohonynt; at yr byn y rhagosod- wyd rhai nodiadau rhaglithawl ar Un-lythyreniad. Gan y Parch. WALTER DAVIES, A.C. (Gwallter Mechain). Wedi ei gyfieithu gan JONATHAN REYNOLDS (Nathan Dyfed). Bydded i bawb sydd am feddianu yr uchod ddanfon eu harchebion i'r cyhoeddwr ar unwaith, gan na chyhoeddir ond nifer i ateb yr archebion yn unig. I'w gapl gan ISAAC JONES, Printer, 2057 Treherbert, Glam. BOXES RHAD! BOXES RHAD! YMA-F. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, JL ABERDAR, yn dymuno hysbysu y cyhoedd ei fod yn cadw ei alwedigaeth yn mlaen fel arfer, heb yr un cysylltiad a neb, pwy bynag, mewn un modd, ac yn dymuno cael y gefnogaeth arferol. Hefyd, y mae wedi pwrcasu gwerth canoedd o bunau o goed i'r pwrpas o wneycl Boxes rhad i ymfudwyr, &c. Y prisoedd a'r maintioli, wedi talu eti traul bob rhan o'r Dywysogaeth £ s. d. Box 3 ft.xl8-18 in., 0 14 0 „ 3 ft. 6 in.xl9-19 in., 0 16 0 „ 3 ft. 9 in.xl9-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2200 GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:-5, CANON-ST., ABERDARE, Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon, 1998 Grand Urawingr of Prizes (ON THE PLAN OF THE ART UNION). To lessen the Debt on Caersalem Caluinistic Methodist Chapel, UNDER the patronage and supervision of J H. Norton, Esq., O. A. Rees, Esq., R. B. Christopher, Esq., J. Lloyd, Esq., D. Davies, Esq., and J. Evans, Esq., when the following valuable prizes, with many others, will be awarded to winning numbers :— £ s. d. 1. In CASH. 10 0 0 2. Eight-day Timepiece. 3 3 0 3. Watch (silver case) 2 2 0 4. Geiriadur (Charles) 150 5. Lady's Flannel Dress 1 5 0 C. Testament yr Ysgol Sabothol. 1 4 0 7. Silk Umbrella 1 0 0 S. Beautiful Shawl 1 0 0 9. Waterproof Overcoat 1 0 0 10. Swing Looking-glass. 10 0 11. Taith y Pererin 0 16 0 12. Testament Daearyddol 0 4 G TICKETS-SIXPENCE EACH. Book containing 11 tickets for 5s., or book con- taining 22 tickets for 10s. The Drawing, which will be on the plan of the Art Union, will take place at the Brynfferws Schoolroom, Llanedy. March 29th, 1880, in the presence of the aforesaid gentlemen, and as many as will attend of the ticket-holders. Tickets may be had on application to JOHN DAVIES, Park, Cross Inn, R.S.O., South Wales, or J. WILLIAMS, Fairfield House, Urotfc Inn, R.S.O., South Wales. All monies to be made payabie to JOHN EVANS, Plas, Cross Inn, ll.S.O., South Wales. The winning numbers will be published the following week in the Baner and the Llunelly and County Guardian. 222L CUVYDDFA'R G W L A D G A R W R am >0 Hysbysleni o bob maintioli, ac yn mhob lliwiau. lliwiau.