Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

IECHYD I BAWBI A] HYNY YN RHAD I Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr. TAN LYVVYDDIAETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. "For the convenience of travellers. tradesmen, and others, first ciass will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. baddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y percheriog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyft- redinol. G-aliaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had iriawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, oef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr uni}. beth a wnaeth ddaiorii i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoeh, REES GABE. L224 Y mae y STARCH hwn yn gymwysedig at COLLARS, WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c., ac vn rhoddi ARWYNEBEDD DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r lieiniau ymddangos fel rhai newyddion. fcT Y NWYDD GWREIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn blychau 1 pwys. a packets 5 pwys y blych- au a'r packets yn cynwys y trade mark :— "QUEEN BESS." STIFF A'U CWMNI. 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. ALEX. ROSS'S NOSE MACHINE.-Gosoder yr offeryn hwn wrth y trwyn am awr yn ddyddiol, uniawna y madruddyn meddal gymaint, yr hyn y mae yr aelod yn gynwys, fel y mae trwyn cam- flurfiedig yn fuan yn cael ei gymbwyso i berffeith- rwydd. 10s. 6c.; llythyr. gludiad rhydd, 10s. 8c.; yn ddirgelaidd baciedig. Pamphled, dau stamp. -21, Lamb's Conduit-street, High Holborn, London. Hair Curling Fluid a gyrlia y gwallt mwyaf uniawn ac ti. nrhefnus, 3s. 6c.; danfonedig am 54 stamps. Alex. Ross's Ear Machine i wella clustiau sy'n dal i fyny, 10s. 6c. neu stamps. Ei Hair Restorer rhagorol, 3s 6c.; mae'n newid gwallt Uwyd i'w liw gwreiddiol yn fuan iawn danfonedig am 54 stamps. Pob dewisoldeb i'r trwsfwrdd yn cael ei ddiwallu. Gochelwch efelychiadau o bethau a werthir gan Ross. Gan fod chemists yn cadw ei bethau, edrychwch eich bod yn cael ei Hair Dye at liwiau tywyll neu oleu. 3s. 6c ei Depilatory at symud gwallt, a'i Oil of Cantharides at dyfiant barfau. 2215 rn m ¡ H OLLO IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of aM kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes" proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether simple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated by this invaluable Unguent. J The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at is. ijd., 2s. gd., 4s. 6d., lIS. 22S. and 33s. each. Full nrinted directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.- Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. VJo. 17 4 Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob C afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol' ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol; a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:- < Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellbad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lic., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.- Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. REGISTERED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT 1875. til I "D'"A. LSAP41 N 0 N E T OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth bes- wch poenus, ac o'r braidd yn analluog siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY at Beswch, Hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, &c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddi- wrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gymer- yd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a. rhyddhad o'r peswch sydd yn ei ganlyn. I blant yn dyoddef oddiwrth Beswch a'r PAS, nid oes ei gySelyb y mae yn rhoddi gwell- had uniongyrehol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i an- adlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATTHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. Y MAE PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANO. Dywed Mr. Stanley, ar ol treio pob meddyg yn Llundain i wella y peswch, hen anwyd, a cholliad y llais, fod WILLIAMS' BALSAM OF HONEY yn tra ragori ar ddim a gafodd, ac y mae yn cy- meradwyo pawb i'w ddefnyddio, yn enwedig eantorion, a public speakers, oherwvdd y mae yn cryfhau y fynwes, ac yn peri i'r llais swnio fel cloch. GWELLHAD PWYSIG O'R PESWCH, HEN ANWYD, A CHRYGNI. Cefais lwyr wellhad o'r doluriau blaenorol trwy gymeryd eich meddyginiaeth werthfawr a rhin- weddol, a adnabyddir wrth yr enw 'Williams' Balsam of Honey.' Dywedaf wrth ereill fyddo yn dyoddef felly, I Dos a gwna yr un modd.'—Yr eiddoeh yn serchog, PARCH. J. EVANS. Trealaw, Rhondda. Ar werth mewn Costrelau, Is. lie., a 2s. 9c., gan bob Druggist. Er diogelwch, cofiweh ofyn yn eglur am WIL- LIAl\IS' BALSAM OF HONEY, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth (Patent), ar bob Costrel, a'r trade mark (Cwch Gwenyn) ar bob label, heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.-Cofier fod arbediad wrth brynu y Costrel mwyaf, sef 2s. 9c. Anfona D.T.W. ddwfr cleifion yn ddyddiol i Ddoctor Dwr Conwil i'w analiso. Darparedig yn unig gan y darganfyddwr :— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, GADLYS-RD., & WHITCOMBE ST. L359. ABERDARE, GLAM. Money. ONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold M Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal I cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,- WALTER LLOYD, GWLADGARWR OFFICE, Aberdare. mmm Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buc- -i, i Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawL é nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y i!efn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treidiu I, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Burni yn yr Ystumog, Poen ditfawr yn y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Oefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tn ddulliau gwahanol, fel y canlyn:- No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn ivedi derbyn dros ddvjy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrivydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae araryw oddi u-rlh Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEVTYDD DA I'R CLAF Yr wyf wedi unalyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyj o'r jam eu bod yn Feddyginiaeth dra gvxrthfau-r at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeitliiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a acl osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt —yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynweh yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneutlmrwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,'| ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddweh eich bod wedi eich twyllo. A I ig wlftnMlfAWi At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn Uawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cym,raf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr m i-e eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf 3M cymeradwyo eich PILLS 1 sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn blychau ls. lic. a 2s. 9a. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. DYSPEPSINE DYSPEPSINE DYSPEPSINE RHYDDHAD UNIONGYRCHOL ODDIWRTH BESWCH. LEWIS'S Pectoral Balsam I wella Peswch, nwyd, Diffyg Anadl, Crygni, 4 nwydwst, Elat- fodedigaeth, Poeri gwaed, y Fogfa, a phob anhwylderau perthynol i'r Ddwyfron a'r Ysgyfaint. Cydnabyddir ef gan bawb sydd wedi rhoddi prawi arno, tuhwnt i bob amheuaeth, fel y fedd- y|pmaeth oreu a mwyaf diberygl sydd wedi ei chyfiwyno i sylw y cyhoedd at yr anhwylderau uchod. Y mae gwerthiant eang a chynyddol v ffisygwriaeth hwn, yn brawf digonol o'i rinwedd- au ftynod, ac un treial yn unig sydd yn angen- lddo gymeradwyaeth ereill sydd yn dyoddef oddiwrth unrhyw rai o'r anhwylderau uchod. Y mae ei flas mor ddymunol fel v gall dSm pCT^r61^ °yStal a Ph°bl meWn °ed ^eb Darparedig yn unig gan JAMES LEWIS, CHEMIST & DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Acar werth mewn Botelau Is. I'c., 2s. 9c., 2 a 4s. 6c. yr un, gan Druggists yn mhob man. === Peleni Llysieuol LEWIS I wella Poen yn y Pen, Afiechyd Geriol a Gïeuol, Annhreuliad, Bolrwymedd, Cryd Cymalau, Gwaew, Neuralgia, Gwyntog- rwydd, Clwyf y Marchogion, &<s., &c. Gan fod y Peleni hyn yn cael eu gwneyd yn drwyadl o lysiau, ac yn hollol rydd oddiwrth ddarpariadau meddyginiaethol mwnawl, gellir eu cymeradwyo yn hyderus i sylw y cyhoedd, fel un o'r meddyginiaethau teuluaidd goreu a ddargan- fyddwyd eto. Gellir eu defnyddio yn ddiberygl hollol gan bersonau o'r cyfansoddiad mwyaf tvner ac eiddil. J Erfynir am un prawf. Ni ddylai un teulu fod hebddynt. Darparedig yn unig gan JAMES LEWIS, CHEMIST cb DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Ac ar werth mewn blychau, Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan Druggists yn mhob man. GORUCHWYL WYR WHOLESALE:— LONDON, Messrs. Barclay & Sons and Sutton & Co. BRISTOL, Messrs. Pearce & Co. T. Ackerman and Leonard & Co. LOCAL AGENTS:— ABERAMAN W. Sims, Chemist. ABERDARE W. J. Thomas; T. W. Evans; and J. Richards. BRYNMAWR Alfred E. Evans, Chemist. BLAENAVON R. M. Evans, Chemist. DOWLAIS John Evans; and R. P. Rees. DINAS f. Williams, Medicine Stores. EBBW VALE T. J. Charles, Chemist. HIRWAIN Joseph Sims, LLANDILO Thos. Hughes, LLANELLY Jacob Hughes, LLWYNPIA Cooke CO Co,, MORRISTON M. L. Bevan, MOUNTAIN ASH Abel James, „ NEATH J. Hill; Ilibbert & Son and Hutchins. NEWPORT John Young, Chemist. PONTYPRIDD Wm. Key; and Robt. Smjth. PENYGRAIG R. Lloyd, Chemist. RHYMNEY F. Dixon, „ SWANSEA J. levies, „ High street. TREDEGAR E.W.Waxtes, TROEDYRHIW. Wm. Jones Y mae cryn fantais drwy brynu y blychau mwyaf. 217 G i

-"-H UG H E S 'S Patent DROPSY…

0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC…

Advertising